Stop przemocy z bronią w ręku

Burmistrzowie Toronto, Brampton, Mississauga, Pickering i Markham złożyli wniosek pod wspólnym oświadczeniem, które zostało wydane po spotkaniu z przedstawicielami rządu federalnego i prowincji w urzędzie miasta Toronto we wtorek.
Oświadczenie nawiązuje do potrzeby dalszych inwestycji rządowych, ale wyraźnie wyróżnia federalny rząd liberalny. Wzywa ich do „podjęcia działań” w sprawie przemocy z bronią ręku w nadchodzącym budżecie. Wprowadzenia surowszych przepisów dotyczących zwolnienia za kaucją i wyroków, które „wyślą wyraźny komunikat, że przemoc z bronią jest niedopuszczalna”. Zwraca się także o dokonanie niezbędnych inwestycji w opracowanie programu dla młodzieży i rodziny, zajęcie się pierwotnymi przyczynami przemocy i bezpieczeństwa granic w celu powstrzymania nielegalnego napływu broni do kraju.
„Potrzebujemy wsparcia innych rządów, poprzez zmiany prawne, wsparcie finansowe itp., by nadal wywierać presję na to zagrożenie dla bezpieczeństwa w naszych społecznościach” – powiedział burmistrz Toronto John Tory podczas spotkania z dziennikarzami. „Zbyt wiele dzielnic we wszystkich reprezentowanych dziś regionach i miastach było terroryzowanych przemocą z bronią palnej i ludzie nie powinni tego znosić”.
Tory zwołał wtorkowe spotkanie, w którym wzięli również udział szefowie policji i przywódcy regionalni, aby podzielić się najlepszymi praktykami i omówić regionalną reakcję na problem przemocy z użyciem broni palnej.
Burmistrz Toronto powiedział, że jedną z rzeczy, które wyraźnie wynikają ze spotkania, jest „niepokojąca” rzeczywistość, w której sprawcy i ofiary przemocy z użyciem broni „stają się coraz młodsi” w całej GTA.
Powiedział, że aby odpowiedzieć na pytanie jak temu zaradzić, należy wprowadzić więcej programów skierowanych do młodzieży zagrożonej i wysokiego ryzyka, a także stworzyć strategię rynku pracy, która pomoże im „mieć nadzieję”, że istnieją dla nich możliwości poza światem przestępstwa.
„Rozmawialiśmy o tym, by wspólnie przeanalizować każdy program, który finansujemy i próbować zidentyfikować te, dzięki którym mamy duży “zwrot” z inwestycji, abyśmy mogli skupić się na tych programach i spróbować sfinansować je razem”- powiedział Tory.
Premier Doug Ford powiedział dziennikarzom w zeszłym tygodniu, że rząd federalny musi skoncentrować się na reformie kaucji, a we wtorek Tory i inni burmistrzowie dołączyli do niego w tym wezwaniu. Przepisy dotyczące zwolnienia za kaucją muszą być „znacznie zaostrzone”.
Zmiana, która mogłaby zostać wprowadzona, polegałaby na ociążaniu przestępców oskarżonych za wykroczenia związane z bronią palną.

„Jeśli chodzi o tych ludzi, którzy są wielokrotnie aresztowani za przestępstwa związane z bronią palną i przemocą z użyciem broni palnej, uważamy, że przepisy muszą zostać znacznie zaostrzone, i szczerze mówiąc, trzeba przyjrzeć się, jak te prawa są administrowane, ponieważ wyraźnie istnieje rozdźwięk między treścią tych praw i tym, co się faktycznie dzieje ”- powiedział.

Policja w Toronto twierdzi, że 771 osób zostało rannych lub zabitych w wyniku strzelanin w mieście w 2019 r., Co stanowi wzrost o 26 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.