STAŁY POBYT DLA TYSIĘCY OBCOKRAJOWCÓW

Tysiące pracowników zagranicznych pracujących obecnie w Kanadzie zostało właśnie zaproszonych do stałego tutaj pobytu. Taką informację można znaleźć na portalu rządowym, podaną 13 lutego tego roku. W dalszej części tej wiadomości czytamy: „Aby pomóc bardziej wykwalifikowanym pracownikom pozostać w Kanadzie i wzmocnić nasze ożywienie gospodarcze, około 27.300 pracowników z kanadyjskim doświadczeniem otrzymało dziś zaproszenie do ubiegania się o pobyt stały”.

Tak, ta informacja jest prawdziwa, a w dodatku jest spełnieniem oczekiwań i przewidywań, o czym zresztą osobiście pisałam w „Życiu” i mówiłam w cyklicznych moich audycjach w Radio 7. Jednocześnie zawsze wręcz gorąco przekonywałam, aby czynić odpowiednie przygotowania do „wyluzowania” przepisów związanych z programami kategorii ekonomicznej. Przy tym zdawałam sobie sprawę, że oczywiście w tym poradnictwie mam dość sporą „konkurencję” w postaci pseudo ekspertów od prawa imigracyjnego. Ci „specjaliści” wygłaszali prognozy głównie o powszechnej amnestii dla wszystkich „nieudokumentowanych” pracowników. Zasadniczym, mocnym uzasadnieniem takiego przekonania była konieczność „ratowania” kanadyjskiej gospodarki wyhamowanej przez pandemię. I niestety wszyscy, którzy uwierzyli w te „wróżby” będą obecnie tego żałować.

Właśnie czytamy w oficjalnej informacji, że „Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) wyznacza pionierskie nowe sposoby angażowania tych, którzy już tu są i ciężko pracują. Ich status może być tymczasowy, ale ich wkład gospodarczy jest trwały – i mamy nadzieję, że dużo z nich zostanie w Kanadzie na stałe”. W tej liczbie szczęśliwców są również ci, którzy prawidłowo skorzystali z porad naszego biura, co mnie bardzo cieszy.

Tak, tylu pracowników z kanadyjskim doświadczeniem otrzymało dziś zaproszenie do ubiegania się o pobyt stały. Pracownicy ci skorzystają z Canadian Experience Class (CEC), z puli Express Entry, o którym to kierunku pisałam i mówiłam wielokrotnie. Jeśli tacy wybrani kandydaci do CEC mają przynajmniej 1rok doświadczenia zawodowego w Kanadzie i znajomość języka na poziomie minimum 5 CLB i przecież udowodnili, że mogą wnieść swój wkład w gospodarkę tego kraju, także płacąc podatki, to są świetnymi kandydatami na stałych rezydentów. Osoby, które złożyły właściwe aplikacje i otrzymały teraz odpowiednie zaproszenie, będą miały 90 dni na złożenie pełnego wniosku o pobyt.

Tak się składa, że około 90% kandydatów do CEC już mieszka w Kanadzie. Oznacza to, że nie dotyczą ich obecne ograniczenia w podróżowaniu i nie napotkają takich samych przeszkód jak osoby ubiegające się o wizę z zagranicy podczas gromadzenia wymaganej dokumentacji oraz poddawania się badaniom lekarskim i sprawdzaniu w zakresie prawa karnego. Osoby zaproszone do składania wniosków, które obecnie nie mieszkają w Kanadzie, będą mogły podróżować po zniesieniu ograniczeń.

Wszystkie ograniczenia podróży dla osób ubiegających się o pobyt stały, zatwierdzone po 18 marca 2020 r., pozostają w mocy. IRCC będzie nadal przyjmować i przetwarzać wnioski Express Entry i oczekuje na powitanie wykwalifikowanych pracowników z zagranicy po wznowieniu warunków podróżowania.

                                Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council #R407591

Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038

info@esteemimmigration.com