SPONSORUJMY RODZICÓW I DZIADKÓW

Duża liczba telefonów po moim ostatnim artykule „Odblokowanie sponsorowania rodziców i dziadków…” wskazuje na istniejące zainteresowanie tym tematem. Dlatego niniejszym powracam do tego tematu, uzupełniając podane informacje. Najważniejszą wiadomością jest oczywiście decyzja o wznowieniu funkcjonowania tego programu, zawieszonego w wyniku pandemii koronawirusa. Co prawda w tym roku nie będzie realizacji wcześniejszych postanowień w zakresie limitu miejsc, ale sam fakt powrotu do tej możliwości należy przyjąć z dużym zadowoleniem.

Z pewnością osoby zainteresowane sprowadzeniem na stałe do Kanady rodziców lub dziadków będą chciały wiedzieć, jakie warunki należy dla tego celu spełnić. Oto warunki do spełnienia przez osobę chcącą być sponsorem. Taka osoba powinna:

– mieć ukończone przynajmniej 18 lat

– oczywiście mieszkać w Kanadzie mając status kanadyjskiego obywatela lub stałego rezydenta

– posiadać wystarczająco dużo pieniędzy, aby wesprzeć osoby sponsorowane, co należy udokumentować odpowiednim potwierdzeniem uzyskiwanych dochodów.

Mamy więc określone podstawowe warunki do spełnienia, aby móc stać się sponsorem rodziców i (lub) dziadków. Staje się chyba jasnym, że należy spełnić je wszystkie. Jednocześnie są to – jak można określić – warunki podstawowe, czy „brzegowe”.  Czyli sponsorem nie może być dziecko, które jeszcze nie ukończyło 18 lat. Nie wystarczy też mieć kanadyjskiego obywatelstwa, ale mieszkać sobie np. w Meksyku, bo tam tańsze życie. Co więcej? Główny adres zamieszkania sponsora musi być w Kanadzie w momencie składania wniosku o sponsorowanie i być wciąż aktualny przynajmniej do chwili podjęcia decyzji w tej sprawie przez urząd imigracyjny. Oczywiście sponsorem nie może być osoba, która legitymuje się jedynie wizą pracowniczą, studencką, a tym bardziej turystyczną, co wydaje się być oczywiste, czyli jest po prostu tymczasowym mieszkańcem Kanady. Podkreślam – to ma być stały rezydent/obywatel Kanady w momencie składania wniosku o sponsorowanie. Nie zostanie zaakceptowany jako sponsor, jeśli kandydat  nie udokumentuje dochodów wystarczających do zabezpieczenia sponsorowanej osoby/osób.

Zwracam też uwagę, że jako sponsor może nie być zakwalifikowana osoba przebywająca w więzieniu lub zakładzie karnym, chociaż poprzez posiadany majątek (np. nieruchomości) posiada wystarczające zasoby finansowe. Także nie, jeśli kandydat na sponsora np. nie zwrócił pożyczki imigracyjnej, czy nie posiada zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Również może mieć problemy osoba, która zalega zasądzone przez sąd świadczenia rodzinne, takie jak np. alimenty.  Poważną blokadą może być niewywiązanie się z zobowiązania udzielenia wsparcia finansowego, na które sponsor zgodził się, podpisując w przeszłości umowę sponsorską dotyczącą sponsorowania kogoś innego. Przeszkodą może też być ogłoszenie bankructwa, czy upadłości firmy sponsora. Z odmową mogą się liczyć także osoby korzystające z pomocy społecznej/socjalnej, innej niż wynikającej z niepełnosprawności.

I na zakończenie jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Otóż dochód za 2020 został obniżony o około 30% w porównaniu z wcześniej określanym minimum. O szczegóły proszę pytać telefonicznie.

               Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council #R407591

Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038

info@esteemimmigration.com