SPONSOROWANIE MAŁŻONKÓW I KONKUBENTÓW WCIĄŻ MOŻLIWE

Rozmawiając z klientami nie sposób nie dostrzec ich dużego zniecierpliwienia w oczekiwaniu na normalizacje poczynań związanych z imigracją, wywołanych epidemią koronawirusa. W tym wyczekiwaniu spora część zainteresowanych osób naraża się na przynajmniej trzy niebezpieczne pułapki. Pierwsza, to brak dostrzegania możliwości w jednak funkcjonujących niektórych programach i dobrego korzystania z nich. Druga, to dawanie posłuchu niekompetentnym doradcom. Trzecia, to słyszenie tego, co jest miłe dla ucha, a nie co stanowi prawo.

O każdej zmianie w prawie lub procedurach imigracyjnych informuję najszybciej, jak to jest możliwe w niniejszym cyklu “Życia” i w moich audycjach “Radia7”. Szczególnie obecnie na- sze biuro jest uczulone na każdy sygnał wychodzący z ministerstwa czy urzędu imigracyjnego. Jednocześnie widzę, że należy powracać do niektórych wcześniej omawianych tematów.

Jednym z takich, do którego powinnam co jakiś czas powracać jest sponsorowanie członków rodziny. Problem, z którym tu się spotykam wynika najczęściej z niewłaściwego zrozumienia definicji rodziny, albo z przekonania, że sprawa łączenia rodziny jest nie tylko prawem zainteresowanych, ale wręcz obowiązkiem państwa. Przy czym my, Polacy (zresztą nie tylko Polacy), do rodziny zaliczamy kuzynów, ciotki, szwagrów, siostrzeńców itp. krewnych. Tymczasem chodzi tu o najbliższych członków rodziny i określone związki. W dodatku liczą się nie tylko więzy, ale także jeszcze inne uwarunkowania. Przypomnę też, że kanadyjskie prawo imigracyjne zezwala, by nie tylko małżeństwa, ale także osoby w relacji konkubinatu mogły złożyć wnioski sponsorskie lub ubiegały się razem o status stałego rezydenta. Nawet wtedy, gdy para nie może razem zamieszkiwać, przebywa w różnych krajach. Wówczas nadal istnieje prawna możliwość sponsorowania w kategorii tak zwanej conjugal partners.

W tym miejscu przypomnę, że nie każdy związek można nazwać konkubinatem. Ale ponieważ brakuje dokładnego zrozumienia definicji konkubinatu ( common law partners) (w prawie imigracyjnym, więc szereg osób próbuje skorzystać z tej drogi. No i szczególnie wtedy popełnianych jest wiele błędów przy staraniach o zaakceptowanie sponsorowania partnera, czy partnerki. Owszem partnerzy stanowiący dany związek nie muszą być po ślubie lub szybko go zawierać. Jednak zanim zostanie złożona odpowiednia aplikacja, chcąc zasponsorować swojego partnera, zalecam, by sprawdzić, czy są spełnione kryteria programu. Należy pamiętać, że aby móc zasponsorować konkubenta lub konkubinę na stały pobyt, należy udokumentować co najmniej roczny z nią lub z nim związek. To powinna być dokumentacja wspólnego zamieszkania, wspólne konto bankowe, wspólne polisy ubezpieczeniowe, wspólne rozliczenie podatkowe itp. Wspólne zdjęcia, nawet intymne, niestety mogą nie wystarczyć. Dodatkowo urząd wymaga, by przedstawić specjalną, potwierdzoną notarialnie deklarację dotyczącą związku. Nasze biuro może przygotować i potwierdzić taki dokument. No i oczywiście sama aplikacja musi być bardzo dobrze przygotowana. I to wszystko robimy profesjonalnie.

I na zakończenie zwrócę uwagę, że obecnie wszystkie biura działają wolniej i zdobycie potrzebnych dokumentów może trwać znacznie dłużej.

Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council #R407591

Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038

info@esteemimmigration.com