Spadało bezrobocie

Kanadyjska gospodarka dodała we wrześniu 378 000 nowych miejsc pracy, podaje Statistics Canada, z których prawie wszystkie były pełnoetatowe.

Wzrost liczby miejsc pracy we wrześniu oznacza, że ​​rynek pracy znajdował się na poziomie 720 000 stanowisk więcej w porównaniu z lutym, przed pojawieniem się COVID-19 w Kanadzie.

W marcu i kwietniu odnotowano skumulowany rekord utraty trzech milionów miejsc pracy w Kanadzie, zanim statystyki zaczęły się odbijać w maju. Od tamtej pory gospodarka dodawała nowe miejsca pracy co miesiąc, ale na rynku pracy wciąż brakuje prawie trzech czwartych miliona miejsc pracy w stosunku do stanu, w jakim znajdował się przed rozpoczęciem tego szaleństwa.

Mimo to wrześniowy wzrost oznacza, że ​​gospodarka oficjalnie odzyskała ponad trzy czwarte utraconych miejsc pracy. Dla celów porównawczych Stany Zjednoczone odzyskały tylko nieco ponad połowę utraconych miejsc pracy.

Większość nowych miejsc pracy to praca na pełen etat. Tylko około 44 000 z nich pracowało w niepełnym wymiarze godzin. Zyski były również ponad dwukrotnie większe, niż oczekiwali ekonomiści.

Każda prowincja dodała miejsca pracy – z wyjątkiem Wyspy Księcia Edwarda, która straciła 800 osób – ale większość znalazła się w czterech najbardziej zaludnionych:

    Ontario dodało 167 tys.

    Quebec dodał 76 tys.

    Kolumbia Brytyjska dodała 54 000.

    Alberta dodała 38 000.

Wrześniowy wzrost zatrudnienia wystarczył, aby stopa bezrobocia spadła do 9 procent. Dla kontekstu, w lutym stopa bezrobocia w Kanadzie wynosiła 5,6 procent, zanim restrykcje uderzyły w gospodarkę i podniósła się do 13,7 procent w maju, najwyższego poziomu w historii.

Od tamtej pory stale malała w każdym z czterech miesięcy.

Ostatnim przypadkiem, gdy gospodarka Kanady została dotknięta czymś w przybliżeniu podobnym do wpływu COVID-19, to recesja w latach 2008 i 2009. W tamtym czasie stopa bezrobocia wynosiła 6,2%, gdy w październiku zaczęła spowolnić, zanim osiągnęła maksimum 8,7 na cent osiem miesięcy później, w czerwcu 2009 roku.

Od tego momentu kurs wrócił do poprzedniego poziomu po dziewięciu latach.

Stopa bezrobocia w Kanadzie wzrosła ponad dwukrotnie podczas COVID-19, ale powoli spadła do 9%. (Scott Galley / CBC)

Powrót do szkoły, do pracy

Wydaje się, że napływ uczniów i nauczycieli wracających do szkoły we wrześniu ożywił rynek pracy.

Rynek pracy był wspierany nie tylko przez 68 000 pracowników oświatowych, którzy otrzymali pracę w ciągu miesiąca, ale także dlatego, że pozwolili rodzicom robić to samo w ich poprzedniej pracy.

Liczba matek, które otrzymywały płatną pracę w ciągu miesiąca wzrosła o 0,9 proc., Podczas gdy w przypadku ojców o 1,5 proc. Zatrudnienie dla rodziców jest teraz powyżej poziomu, w którym było w lutym.

„Najważniejsze pytanie brzmi: jak długo to może potrwać?” powiedział ekonomista TD Bank Sri Thanabalasingam.

    Analiza

    Rząd obiecuje krajowy program opieki nad dziećmi w ramach wyzdrowienia z COVID-19

„Ponowne otwarcie szkół okazało się bardzo trudne, ponieważ pandemia wkraczała teraz w drugą falę, a presja na prowincje jest coraz większa, aby wprowadzić ostrzejsze ograniczenia w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się wirusa” – powiedział Thanabalasingam.

Rzeczywiście, pracującym matkom nadal trudniej jest wrócić do swojego zwykłego poziomu płatnej pracy. Thanabalasingam powiedział, że liczba matek pracujących mniej niż połowę swojego zwykłego czasu pracy była w zeszłym miesiącu o 70 procent wyższa niż w lutym. W przypadku ojców liczba ta jest tylko o 23 procent wyższa.

Wciąż nie jest normalne

Chociaż rynek pracy odzyskał ponad trzy czwarte miejsc pracy, które stracił w wyniku pandemii, nadal nie jest to normalne.

Około jedna czwarta Kanadyjczyków nadal pracuje w domu. To 4,2 miliona ludzi i ponad dwukrotnie więcej niż normalnie.

I chociaż gospodarka dodaje nowe miejsca pracy, w Kanadzie nadal jest 1,8 miliona osób oficjalnie sklasyfikowanych jako bezrobotni, co oznacza, że ​​chcą pracy, ale nie mogą jej znaleźć. I nadal jest 1,3 miliona pracowników dotkniętych ekonomicznym zamknięciem COVID-19, co oznacza, że ​​są zatrudnieni, ale pracują mniej, niż chcieliby lub normalnie.

    W przypadku wielu pracowników redukcja godzin pracy lub cięcia płac są lepsze niż zwolnienia w wyniku pandemii. Zapytaj pilota WestJet

Chociaż Leah Nord z Kanadyjskiej Izby Handlowej zachęciła ją, aby zobaczyć wzrost zatrudnienia kobiet, powiedziała, że ​​nadal istnieje wiele powodów do niepokoju na tym froncie.

„Jeśli spojrzeć na to, kto dominuje w usługach gastronomicznych, zakwaterowaniu i handlu detalicznym, to kobieta” – powiedziała, cytując trzy sektory gospodarki, które są najbardziej oddalone od poziomu zatrudnienia sprzed COVID-19.