Sceptycy pod ścianą

Kanadyjczycy popierają wykluczenie niezaszczepionych

Z prowadzonego przez firmę Nanos badania opinii wynika, że siedmiu na 10 Kanadyjczyków wspiera lub w pewnym stopniu wspiera pomysł by osoby, które nie będą miały dowodu szczepień nie miały wstępu do miejsc, w których ludzie są w bliskim kontakcie.

W ankiecie wzięło udział ponad 1000 respondentów w wieku 18 lat i starszych, którzy odpowiadali na pytanie, czy poparliby, w pewnym stopniu wsparliby, w pewnym stopniu sprzeciwili się lub sprzeciwili się firmom (takim jak linie lotnicze lub kina, w których ludzie są w bliskim kontakcie), aby miały prawo do nie wpuszczenia klienta, który nie posiada dowodu szczepienia.

Okazało się, że 45 procent ankietowanych Kanadyjczyków stwierdziło, iż popiera ten pomysł, 27 procent stwierdziło, że w pewnym stopniu go popiera, 8 procent nieco się temu sprzeciwia, a 16 procent stwierdziło, że jest zdecydowanie przeciwna takim praktykom. 4 procent nie miało zdania w tej kwestii.

Poparcie pomysłu wykluczenia ludzi, którzynie będą miały dowodu szczepienia z pewnych miejsc było najbardziej popularne w Ontario (49 procent za), a najmniej popularne na preriach, gdzie najwyższy odsetek osób sprzeciwiających się temu pomysłowi wynosił 21 procent.

Kanadyjczycy w wieku powyżej 55 lat zdecydowanie poparli pomysł wykluczenia osób, które nie mają dowodu szczepienia (57 procent poparcia). Z kolei osoby wieku od 18 do 34 lat poparły ten pomysł w 34 procentach.

W ankiecie zapytano również Kanadyjczyków, czy zgadzają się, w pewnym stopniu zgadzają się, w pewnym stopniu nie zgadzają się lub nie zgadzają się, że dzięki szczepionkom obecnie rozprowadzanym w Kanadzie ich życie wróci do normy do końca 2021 roku.

Okazało się, że 22 procent ankietowanych Kanadyjczyków jest przekonana, że ich życie wróci do normy do końca 2021 roku z powodu dystrybucji szczepionek, 50 procent tylko nieco się zgodziło, 14 procent nie zgodziło się z pewną dozą optymizmu, 8 procent zdecydowanie nie zgodziło się, zaś pięć procent nie miało zdania.

Quebec miał najwyższy odsetek optymistów, którzy są przekonani o pełnym powrocie do normalności po pandemii wynoszący 28 procent, a na preriach był najwyższy odsetek pesymistów, którzy nie wierzą, że w tym roku pożegnamy się całkowicie z pandemią wynoszący 11 procent.

Nanos przeprowadził też ankietę, aby ocenić, czy Kanadyjczycy popierają dalsze zamykanie granicy między Kanadą a USA.

Badanie wykazało, że ponad dziewięciu na 10 Kanadyjczyków popiera utrzymanie zamknięcia granicy lądowej na niepotrzebne podróże, dopóki liczba przypadków w USA nie spadnie – nawet jeśli zajmie to kilka miesięcy lub dłużej.

80% ankietowanych Kanadyjczyków poparło pomysł utrzymania zamkniętej granicy między Kanadą a USA, 11% tylko trochę popiera ten pomysł, zaś 4% było zdecydowanie przeciwnych. 1% nie miało zdania w tej kwestii.

Badanie przeprowadzono między 27 a 30 grudnia 2020 roku. Próbka obejmowała telefoniczne numery lądowe i komórkowe w całej Kanadzie. Wyniki zostały sprawdzone statystycznie i zważone według wieku i płci przy użyciu najnowszych informacji ze spisu powszechnego, a próbka została podzielona na stratyfikację geograficzną, aby była reprezentatywna dla Kanady.

Margines błędu dla tego badania wynosi ± 3,0 punkty procentowe.