Zapraszamy Państwa do dyskusji na temat zaanonsowany w tytule tego materiału. Co spowodowało, że rozpoczynamy publiczną dyskusję na temat roli radia w naszej polonijnej społeczności? Przykro to mówić, ale stale pogarszająca się sytuacja tradycyjnych mediów, w tym radia jako takiego, a w szczególności Radia 7.
Aktualnie wiele osób słucha radia, traktując to zajęcie już jako swoją codzienność. Wszyscy przyzwyczaili się do obecności środków masowego przekazu i współcześnie trudno sobie wyobrazić bez nich nasze codzienne życie. Lawinowo rozwijająca się technika oraz elektronika powodują coraz to nowsze udoskonalenia w zakresie np. odbiorników radiowych i przekazu internetowego. Taki stan rzeczy dodatkowo wpływa na korzystny rozwój wszystkich rodzajów środków masowego przekazu, które na dzień dzisiejszy są dostępne dla każdego człowieka.
W ostatnim dwudziestoleciu ubiegłego wieku charakterystycznym zjawiskiem był rozwój radiofonii tematycznej (radio informacyjne, muzyczne, poświęcone zagadnieniom gospodarczym). Był to dramatyczny krok mający na celu znalezienie niszy, w której można by było przetrwać inwazję przekazów internetowych – klipów na YouTube czy serwisów społecznościowych. Już wiemy, że są i zwycięzcy i pokonani.
Dlaczego facebook czy twitter wypierają ze sfery zainteresowań publicystykę, reportaż, słuchowisko? O Tempora, o mores!
A przecież media pełnią bardzo ważną rolę w społeczeństwie m. in.:
– Wpływają na rozwój życia całej społeczności, są pewnego rodzaju działalnością gospodarczą. Wokół nich jest zatrudnionych wielu różnych specjalistów, którzy wiedzą jak kreować współczesną kulturę. Media stanowią swego rodzaju forum, na którym do publicznej wiadomości podaje się sprawy dotyczące życia całej społeczności.
– Pobudzają one rozwój kultury, po pierwsze w jej przejawach symbolicznych, artystycznych oraz obyczajowych, wskazują oraz promują nowe tendencje – zarówno w sztuce, także modzie oraz obyczajach.
– Media są nadrzędnym źródłem kształtowania osobistej wyobraźni całej rzeszy odbiorców, wręcz całego społeczeństwa.
Radio 7 musi spełniać wszystkie te kryteria jednocześnie, będąc rozgłośnią lokalną, skupiającą się na problemach w miejscu zamieszkania słuchaczy, a jednocześnie wypełniać zadania komercyjne.
Pierwszy slogan jaki pojawił się w Radiu7 brzmiał: Siódemka w drodze, w domu i w pracy. Siódemka wszędzie gdzie nasi rodacy.
Radio 7 nie było jedyną polskojęzyczną rozgłośnią w Toronto i okolicy. Przez lata palma pierwszeństwa przypadała Radiu Polonia prowadzonemu przez Krystynę i Ryszarda Piotrowskich, było popularne radio Fakty-Opinie Marka Popowicza-Watry, Radio Rozmaitości, od 1992 do 2002 r. prowadził swoją rozgłośnię John Góra. W latach dziewięćdziesiątych pojawił się szereg jednogodzinnych audycji radiowych na fali 530 AM. Tam także wykuwały się kadry Radia7.
Radio zaistniało pod nazwą Radia Puls. Założył je wtedy Robert Szelążek, a prowadzili Tomasz Piwowarek i Piotr Hoffmann, za stronę techniczną odpowiadał Jacek Łasiński. Nadawali od poniedziałku do piątku od godziny 7 rano do 11.
Ludzie tworzący Radio 7 zawsze byli pełni pasji i oddania, to dzięki ich profesjonalizmowi program osiągnął  sukces. Tak o swojej pracy mówi Agata Kusznirewicz, która do radia dołączyła już drugiej dekadzie XXI wieku.
Konfucjusz powiedział – Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu. Radio to mój życiowy romans, który trwa od wielu lat. Dzielimy się tą namiętnością codziennie rano ze słuchaczami i jeżeli, któryś z nich choć przez krótki moment o poranku, słuchając Radia7  – uśmiechnie się, wzruszy, poruszy lub też poważnie zezłości już jest dobrze. To znaczy, że udało nam się wywołać emocje, bez których codzienność byłaby płaska i nie do zniesienia. Bądźcie z nami – słyszymy się jutro o 6.00 rano – Agata K.
Oblicza się, że w południowym Ontario mieszka ok. 300 000 osób polskiego pochodzenia, w tym ok. 150 000 posługujących się na codzień językiem polskim. Podjęto strategiczną decyzję, że radio będzie kierowane do najmłodszej fali emigracyjnej tzw. postsolidarnościowej przybyłej do Kanady po roku 1980. Pomysł polegał na tym, że w oparciu o środki z reklam i komunikatów wygospodaruje się wystarczającą ilość środków aby pokryć koszty nadawania programu. Koszty są wysokie, miesięcznie sięgają ponad 30 000 dolarów.
Najpopularniejsza polonijna rozgłośnia w Kanadzie działa pod szyldem Radio 7 już od siedemnastu lat. Były wzloty i upadki, kryzysy i spektakularne sukcesy, konflikty personalne i zmiany w składzie redakcji. Obecnie redakcję tworzą: Robert Szelążek, Agata Kusznirewicz, Tomasz Piwowarek, Zbigniew Żerański. Jest także grupa sprawdzonych i wiernych współpracowników i korespondentów, zarówno z Kanady jak i Polski. Radio ma sprawdzoną grupę stałych słuchaczy. Przeprowadzona kilka lat temu, przez firmę zajmującą się badaniem rynku, ankieta wskazała, że liczba stałych słuchaczy dochodzi do 30000, ale dodać do tego trzeba jeszcze słuchaczy, którzy wchodzą sporadycznie na falę 1320 AM, rano od poniedziałku do piątku.
Radio ma ramówkę, którą wypełniają serwisy informacyjne, przeplatane muzyką, wywiady, reportaże z Polski, felietony, komentarze, konkursy muzyczne i literackie (stanowiące bardzo ważny punkt programu, bo tworzy interaktywny kontakt ze słuchaczami), ogłoszenia i komunikaty oraz część komercyjną, na którą składają się reklamy polonijnych przedsiębiorców oraz pogadanki.

Można powiedzieć, że promocja w Radiu7 jest najsilniejszym ramieniem marketingowym Polonii w południowym Ontario.

Mimo negatywnych tendencji, obserwacja dowodzi, że współczesne media polonijne chcąc pozyskać nowych odbiorców, przechodzą restrukturyzacje, wprowadzają zmiany, odnawiają wizerunek i treści. W wielu przy- padkach jednak wprowadzanie pożądanych zmian okazuje się nieskuteczne.
Niemniej media polonijne konkurują z mediami z Polski oferując informacje, których te nie mogą rzetelnie dostarczyć – dotyczące życia Polonii i spraw lokalnych w języku polskim.
Obiegową opinią jest stwierdzenie, że nie wszyscy polscy emigranci mogą w równym stopniu organizować swoje życie poza obrębem środowiska polonijnego. Obok polskich migrantów, którzy szybko asymilują się kanadyjskim społeczeństwie i obok tych, którzy doskonale radzą sobie z podtrzymaniem stałych kontaktów z Polską, zawsze będzie istniała grupa osób, dla których kontakty z Polakami na miejscu będą ważne, potrzebne i satysfakcjonujące, a dla niektórych – niezbędne.
Ponadto wydaje się, że zawsze będą istniały kręgi, dla których podtrzymywanie istnienia mediów polonijnych będzie istotnym elementem utrzymania polskiej tożsamości, kultury, języka. Dla tych kręgów świadomość odrębności etnicznej, związków z Polską czy polskością zawsze będą ważne. To kręgi tych, którzy wychowali się na czytaniu papierowej prasy, dla których język polski to trzon definiujący ich poczucie przynależności do narodu. Dla nich, tych którzy już tam są i dopiero wyjeżdżają, póki żyją i wychowują w tym duchu swoje dzieci, media polonijne będą potrzebne i będą miały rację bytu.
Biorąc to wszystko pod uwagę możemy stwierdzić obiektywnie, że Radio 7 jest nam jako polonijnej społeczności w GTA niezbędne. Wielu z nas ma już nawyk porannego słuchania Radia7. Wielu przedsiębiorcom Radio 7 umożliwiło rozwój i utrzymanie biznesów, bez radia nie ma praktycznie promocji oferty kulturalnej.
I teraz proszę sobie wyobrazić, że radio znika, że Polonia skazana zostaje na głuchotę. Zaczyna się chwiać i w końcu runie aktywność społeczna i kulturalna. Osoby słabiej wykształcone, z niewielką znajomością języka lub osoby starsze będą miały mniej możliwości na bezpośredni kontakt z krajem pochodzenia, jak i na włączenie się w nurt szerszej kultury kanadyjskiej.
Dlaczego? Bo bez wsparcia z zewnątrz Radio 7 nie jest już w stanie utrzymać się samo. Koszty produkcji i emisji programu wzrosły do tego poziomu, że przekraczają dochody. Konkurencja na rynku radiowym jest ogromna. Na czas antenowy czekają programy etnicznie (głównie hinduskie), które są w stanie zapłacić każdą cenę za emisję. Wykorzystują to właściciele stacji i częstotliwości, niezbyt elegancko, ale zgodnie z regułami wolnego rynku podnoszą ceny za swoje usługi, a alternatywy nie ma i nie będzie.
Radio, które kiedyś bez problemu mogło się utrzymazycć dziś stoi przed najpoważniejszym w swojej historii kryzysem finansowym. Słuchaczy nie przybywa, zainteresowa- nie reklamą radiową spadło (to osobna sprawa dlaczego), cen reklam i komunikatów nie można podnosić w nieskończoność, internet stał się bardzo wymagającym konkurentem, a koszty własne rosną w bardzo szybkim tempie.

Kryzys zbliża się dużymi krokami i wszyscy w redakcji zastanawiamy się jak mu sprostać. Powszechnie stosowane metody takie jak abonament nie mają na tutejszym rynku zastosowania. Zwracamy się zatem do Państwa, naszych słuchaczy i czytelników, o sugestie i podpowiedzi jak podołać kryzysowej sytuacji. Czy pomogłyby prywatne dotacje, sponsorstwo, ewentualnie radioton? Prosimy o umieszczanie swoich sugestii w komentrzach pod tym artykułem na stronie zycie.ca, radio 7.ca lub na naszej facebookowej stronie – Zycie Tygodnik Polonii Kanadyjskiej.