•   Wednesday, 10 Aug, 2022
  • Contact

Plan na przyszłość WHO

Ważny tekst

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i sponsorujący ją przemysł farmaceutyczny  stanęli przed poważnymi wyzwaniami
związanymi z utrzymaniem wsparcia dla reakcji na COVID-19

WHO zareagowała na tę trudną sytuację za pomocą prostych i jednolitych komunikatów. Zgodność osiągnięta w ten sposób przez WHO była kluczowa dla pomyślnej koncentracji środków w odpowiedzi na COVID-19, przynosząc korzyści jej głównym sponsorom, ale także armii globalnego personelu medycznego, który pozostał posłuszny przez cały czas.
Zagrażająca tej koncepcji, sceptyczna mniejszość w sferze publicznej wykorzystuje dowody i racjonalne argumenty, aby podkopać potencjał “przemysłu pandemicznego”. Ponieważ narracja dotycząca gotowości i reakcji na pandemię jest słabo uzasadniona racjonalnymi kryteriami, z taką krytyką i sprzeciwem należy się uporać i odrzucić w inny sposób.
Osiąga się to poprzez stworzenie dogmatu dotyczącego masowych szczepień przeciwko COVID-19, wystarczająco oderwanego od rzeczywistości, aby normalne procesy debaty stały się nieistotne. Jeśli przepaść między wiadomościami o pandemii a rzeczywistością będzie wystarczająco duża, niewielu pasażerów będzie w stanie wysiąść, a ten lukratywny pociąg stanie się nie do zatrzymania.
 

Wielkie kłamstwa stają się kwestią wiary
Rozwój i masowe wdrażanie szczepionek było kluczowym elementem reakcji na COVID-19, leżącym u podstaw transferu bogactwa od osób i krajów o niższych dochodach do Big Pharma, ich inwestorów i sponsorowanej przez nich globalnej służby zdrowia.
W kontekście szybko rosnącego globalnego ubóstwa ten bezprecedensowy wzrost bogactwa z kolei zwiększył potencjał bezprecedensowego finansowania globalnych instytucji opieki zdrowotnej – głównie zachodnie- go przemysłu, który wypełnia biura i drenuje budżety pomocy w Europie i Ameryce Północnej.
W całym tym sektorze konieczne było znaczne rozwarstwienie poznawcze, aby osiągnąć wystarczającą jedność głosu i celu, ponieważ zaangażowane instytucje rzekomo miały na celu poprawę zdrowia i przestrzeganie praw tych, którzy mieli mniej szczęścia. Aby odnieść sukces, personel WHO i innych organizacji międzynarodowych musiał zatem mieć możliwość sygnalizowania cnotliwych zamiarów, działając wspólnie dla korzyści korporacyjnych.
Szczepionki tradycyjnie chronią zaszczepionych przed docelowym patogenem, a ludzie mają tendencję do rozwijania dobrej odporności po wirusowych infekcjach dróg oddechowych. Te dwie rzeczywistości stwarzają pilny problem dla przemysłu, jego gotowości na wypadek pandemii, ponieważ zwiększone finansowanie, które ma na celu rozszerzenie wpływu, zależy od skutecznego przekonania świata, że ​​te prawdy są rzeczywiście błędami.
W związku z tym, aby sprzedać COVAX, instrument WHO do finansowania masowych szczepień przeciwko COVID-19 i model przyszłych reakcji na pandemię, konieczne było zapewnienie przez WHO, że oczywisty nonsensowny charakter programu zostanie zignorowany. Wymagało to koordynacji i trzymania się jednego prostego przesłania, powtarzanego nieustannie, by stłumić opinię zewnętrzną; slogan tak niedorzeczny, że staje się niepodważalny.
Skupienie ludzi na uproszczonych hasłach jest niezbędne, jeśli celem jest stłumienie ich skłonności do samodzielnego myślenia i sprawienie, by każde przedsięwzięcie w tym kierunku stało się przyczyną stresu. Jeśli ludzie widzą, jak ich szanowane autorytety stoją za stwierdzeniem, które skądinąd jest oczywiście fałszywe, łatwiej jest zaakceptować, że fałsz musi być prawdą, niż stanąć samotnie przeciwko władzy i tłumowi.
Zjawisko zgodności Asch – jeśli wszyscy mówią „X”, to z pewnością musi to być „X”, nawet jeśli wygląda na „Y”. Jeśli program zdrowotny jest sprzeczny z całą istniejącą wiedzą medyczną, musi zatem być poparty wystarczająco silnym dogmatem, aby zanegować argumentację popartą dowodami. Świadczy o sile myślenia grupowego, lojalności wobec sponsorów i uroku pieniędzy, że do tej pory udało się to znakomicie osiągnąć.
 

COVAX — sprzedaż złotej gęsi
„Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni”, motto COVAX - WHO spełnia wszystkie powyższe kryteria.
Większość ludzi chce być bezpieczna — a aby osiągnąć cele branżowe, opinia publiczna musi być przekonana, że ​​inni, a nie tylko oni, są kluczem do ich osobistego bezpieczeństwa. Muszą poprzeć winę lub przymus, który zostanie zastosowany wobec tych innych. Ale błyskotliwość hasła „Nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni” nie polega tylko na odwołaniu się do instynktu samozachowawczego, ale na zwykłej głupocie.
Aby hasło było prawdziwe, szczepionka musi tylko blokować transmisję. Nie może chronić zaszczepionego osobnika. W przeciwnym razie ich bezpieczeństwo nie będzie zależne od szczepień innych. Jednak WHO i jej partnerzy twierdzą również, że „szczepionki COVID-19 zapewniają silną ochronę przed poważnymi chorobami, hospitalizacją i śmiercią”. Dlatego promując hasło „Nikt nie jest bezpieczny”, pracownicy WHO muszą wspólnie głosić kłamstwo. To buduje lojalność i spójność, ponieważ kłamstwo jest łatwiejsze do utrzymania w grupie o podobnych poglądach.
Aby być „bezpiecznym” przed wirusem, należy albo mieć bardzo niskie ryzyko (jak większość ludzi ma wobec większości wirusów), albo uzyskać odporność.
„Wewnętrzne niskie ryzyko” stworzyło ogromny problem dla narracji o masowych szczepieniach na początku epidemii COVID-19, ponieważ dane z Chin wykazały bardzo silne nachylenie ciężkich przypadków COVID-19 w kierunku starości oraz związek z pewnymi chorobami współistniejącymi. Większość ludzi jest wyraźnie narażona na minimalne ryzyko. Musiało to zostać stłumione, aby umożliwić masowe szczepienia — wszyscy muszą uważać się za zagrożonych.
Agencje zdrowia publicznego i ich korporacyjni sponsorzy ogłosili nawet zbliżającą się katastrofę dla mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej, z których ponad połowa ma mniej niż 20 lat. Wykorzystanie wskaźników choroby opartych na wieku, standardowych do oceny obciążenia chorobą do 2019 r., zostało odłożone na bok, a śmiertelność „COVID-19” zgłoszono wyłącznie jako surowe liczby zgonów.
Odporność stanowi problem, ponieważ jest to zarówno droga, na której działają szczepionki, jak i sposób, w jaki naturalnie uzyskujemy ochronę. Odporność sprawia, że ​​jesteśmy bezpieczni, ale odporność niezależna od farmacji jest bezużyteczna dla inwestorów. Chociaż bezpieczna szczepionka byłaby lepsza od niebezpiecznego wirusa, po wystąpieniu infekcji zysk ze szczepienia jest minimalny. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla zysków i kursu akcji.
Odpowiedzią na ten dylemat było jedno z najbardziej niedorzecznych stwierdzeń w historii globalnej instytucji, kiedy WHO zmodyfikowała swoją definicję odporności stada, aby rozpoznawać odporność wyłącznie wynikającą z interwencji farmaceutycznej. To nonsens dla każdego, kto ma choćby elementarną wiedzę na temat immunologii, a oczywiście personel WHO ma przynajmniej podstawową wiedzę.
Nieuchronnie SARS-CoV-2 nadal się rozprzestrzenia, w tym wśród osób zaszczepionych. W oparciu o serologię z Afryki, Indii i Stanów Zjednoczonych oraz wysoce zakaźny wariant Omicron, możemy być teraz pewni, że prawie cała populacja na świecie ma odporność po infekcji.
Nie jest niespodzianką biologiczną, że odporność uzyskana z tych całych wirusowych infekcji dróg oddechowych skuteczniej zmniejsza nasilenie choroby niż wstrzyknięcie białka kolczastego lub jego prekursorów mRNA. Twierdzenie, że masowe szczepienia nadal mają znaczenie dla zdrowia publicznego w tych populacjach, wymaga zarówno porzucenia logiki, jak i chęci rezygnacji z dziesięcioleci wcześniejszej nauki naukowej. Wymaga akceptacji dogmatu.
Ostatnim elementem strategii COVAX, mającym na celu zapewnienie poparcia celebrytów i umożliwienie osobom promującym szczepionkę, aby nadal czuli się cnotliwi, jest „sprawiedliwość szczepionek". Ludzie w bogatych krajach otrzymują dawki przypominające, podczas gdy wielu „globalnych bied- nych" wciąż czeka na pierwszą dawkę . Brak prawdopodobnych korzyści, jakie można uzyskać z tych dawek, oraz wymóg przymusu w celu uzyskania wysokiego pokrycia są nieistotne – nierówność w dystrybucji szczepionek musi być po prostu „zła”.
Wprowadzając więcej dopalaczy na rynki o wysokich dochodach, te same firmy farmaceutyczne mogą wyglądać dobrze, domagając się równości szczepionek, opowiadając się za „pokrzywdzonymi". W rzeczywistości odwraca to zasoby z obszarów o większych potrzebach, zabijając w ten sposób więcej dzieci, ale taki drobny druk nigdy nie zrobić pierwsze strony. Kapitał towarowy rozszerza rynki i zapewnia zwroty, podczas gdy kapitał zdrowotny nie. Strach przed byciem oczernianym jako anty-sprawiedliwość pomaga sceptykom milczeć.
 

Przykręcanie złotej gęsi
Wcześniej uważano, że nauka, w tym zdrowie publiczne, opiera się na procesach logicznych, opartych na akceptacji, że aspekty naszego świata są ugruntowane w odkrywalnej prawdzie. Ta koncepcja stanowi zagrożenie dla COVAX i szerszej narracji na temat gotowości na wypadek pandemii. Jest to zagrożenie dla zwrotu z inwestycji sponsorów branży pandemicznej. Chciwość jest silniejszym motorem napędowym niż prawda i jeśli społeczeństwo ma naprawdę zostać zresetowane na korzyść tych, którzy chcą się skoncentrować i kontrolować swoje bogactwo, należy pozwolić jej na wolność.
Pomimo ogromnych wewnętrznych sprzecz- ności, nieproporcjonalnych kosztów, przymusu i wymogu, aby jego promotorzy żyli z oczywistymi kłamstwami, COVAX i cały paradygmat masowych szczepień stworzył silny model sukcesu szerszego projektu gotowości na wypadek pandemii. Jeśli można tak łatwo pominąć prawdę o zdrowiu publicznym, a osoby pracujące w terenie tak chętnie gromadzą się w zagrodzie, potencjał dojenia zaufania publicznego i pragnienia bezpieczeństwa stanowi bezprecedensowy potencjał zysku.
W miarę gromadzenia się tego bogactwa wspiera nieustanne orędownictwo i manipulacje wymagane do utrzymania lojalności jego zwolenników. Tworzy to samonapędzający się cykl — możemy spodziewać się większej liczby ogłaszanych epidemii, nagłych wypadków zdrowotnych i pandemii, wprowadzenia większej liczby szczepionek i większej koncentracji bogactwa. To staje się niepowstrzymanym cyklem, zakopującym prawdę pod narastającą mgłą strachu i fałszu.
Taki przynajmniej jest plan. Ostateczny wynik będzie zależał od tego, czy prawda, prawa człowieka, równość i zaufanie były kiedykolwiek fundamentalne dla utrzymania spójności społecznej i pokoju. Jeśli tak, to miejmy nadzieję, że chaos, który nastąpił po ich porzuceniu, zostanie w jakiś sposób opanowany. Na razie biznes to biznes, a złota gęś, przykręcona do sali kłamstw, będzie dalej leżeć.

David Bell
David Bell, starszy stypendysta Brownstone Institute, jest lekarzem zdrowia publicznego z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Po pracy w medycynie wewnętrznej i zdrowiu publicznym w Australii i Wielkiej Brytanii pracował w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jako kierownik programu ds. malarii i chorób gorączkowych w Fundacji na rzecz Innowacyjnej Nowej Diagnostyki (FIND) w Genewie oraz jako dyrektor Global Health Technologies w Intellectual Ventures Global Good Fund w Bellevue, USA.
Doradza w zakresie biotechnologii i globalnego zdrowia. MBBS, MTH, Ph.D., FAFPHM, FRCP.

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: