Czym wabi Alberta?

Powód, dla którego wielu Kanadyjczyków przeprowadza się do Alberty, jest lekcją dla Kolumbii Brytyj

Kanada stoi przed poważnymi wyzwaniami gospodarczymi. Dane dotyczące wydajności pracy w kraju spadają od 2016 r. Tylko Włochy odnotowały ostrzejszy spadek produktywności w krajach G7 w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi.
Dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca stanowią miarę indywidualnego bogactwa, a liczby te są ponure. PKB na mieszkańca Kanady spadł do 55 000 dolarów, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 76 000 dolarów. Tymczasem przystępność cenowa mieszkań osiągnęła w wielu regionach poziom kryzysowy, a niedobory we wszystkich usługach, od opieki zdrowotnej po policję, wywierają presję na obywateli.
Wiele problemów gospodarczych zaostrzyło się w wyniku masowej migracji międzynarodowej. Pragnąc uniknąć recesji, rząd sprowadza do kraju rekordową liczbę międzynarodowych migrantów. Chociaż pomaga to wzmocnić krajowy PKB jako całość, zmniejsza także udział w PKB na mieszkańca i zwiększa popyt na produkty i usługi, tworząc w ten sposób gospodarczy cykl katastrofy.
Kanadyjczycy głosowali nogami w ramach migracji międzyprowincjalnej, a liczby są uderzające. Ontario i BC straciła dziesiątki tysięcy mieszkańców w wyniku migracji międzyprowincjonalnych w 2023 r., podczas gdy Alberta była odbiorcą netto – ponad 55 000 osób zdecydowało się przenieść do prowincji. Prowincje morskie odnotowały skromne zyski na migracji między prowincjami, podczas gdy Quebec, Manitoba i Saskatchewan odnotowały straty.
Mieszkanie jest głównym czynnikiem decydującym o przeprowadzce. Mieszkańcy Toronto czy Vancouver mogą kupować lub wynajmować mieszkania w miastach Alberty za ułamek kosztów, z którymi obecnie mają do czynienia. Łagodny klimat BC i południowe Ontario są atrakcyjne w porównaniu z Albertą, ale przystępność cenowa staje się ważniejsza, gdy ktoś ma trudności z opłaceniem rachunków.
Jednak same koszty mieszkaniowe nie są przyczyną napływu do Alberty. Saskatchewan, Manitoba i Nowa Fundlandia oferują mieszkania za znacznie mniej niż Alberta.
Możliwości ekonomiczne są ważnym czynnikiem motywującym osoby przeprowadzające się w Kanadzie. Pomimo przewidywań sprzed ponad dziesięciu lat, że przemysł naftowy i gazowy w Albercie zostanie wycofany na rzecz opcji związanych z energią odnawialną, przemysł energetyczny Alberty jest tak silny jak zawsze. Światowy popyt na produkty naftowe i gazowe stale rośnie, a Alberta chętnie zwiększa swoje możliwości dostarczania tych produktów. Część tej ekspansji wymaga przyciągania siły roboczej, a Alberta robi to agresywnie. Duża część pracowników przeprowadzających się do Alberty w poszukiwaniu możliwości pracy w sektorze naftowo-gazowym to ludzie młodzi. To dobrze wróży długoterminowemu rynkowi pracy Alberty, ale zwiększa presję ekonomiczną na prowincje tracące mieszkańców z powodu migracji zewnętrznej.
Reputacja Alberty jako wolnorynkowej i konserwatywnej prowincji jest atrakcyjna dla wielu migrantów międzyprowincjonalnych. Osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą irytują się otoczeniem regulacyjnym Toronto i Kolumbii Brytyjskiej. i są gotowi przenieść się do regionów zachęcających do wolnej przedsiębiorczości. Rosnąca przestępczość i coraz bardziej rozbudzona polityka również zachęcają ludzi o poglądach konserwatywnych do poszukiwania bardziej zielonych pastwisk w Albercie.
Trend ten znajduje odzwierciedlenie w Stanach Zjednoczonych. Chociaż stan Kalifornia i Nowy Jork są uważane za bastiony przebudzonej, postępowej polityki, oba stany odnotowały stratę netto ponad 15 milionów ludzi w wyniku migracji międzystanowej w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 1 lipca 2022 r. Tymczasem solidnie konserwatywne stany Floryda i Teksas odnotowały w tym okresie zysk netto w wysokości 11 milionów osób. Tendencja do migracji zewnętrznych ze stanów postępowych do konserwatywnych jest widoczna niemal w każdym państwie i nie jest dziełem przypadku.
Obecny wzorzec migracji między prowincjami może być świetny dla Alberty, ale jeśli nic się nie zmieni, zwiększy nierównowagę gospodarczą i zagrozi i tak już kruchemu poczuciu jedności narodowej Kanady.
Podczas gdy młodsi i bardziej produktywni obywatele stanowią większą część populacji Alberty i napędzają jej gospodarkę, w regionach, które opuszczają, będzie coraz więcej starszych i mniej ambitnych obywateli. Doprowadzi to do spadku produktywności siły roboczej i wzrostu zapotrzebowania na usługi społeczne. Spowoduje to większy stopień zazdrości między prowincjami, ponieważ obywatele regionów znajdujących się w trudnej sytuacji będą domagać się większych transferów z obszarów bogatszych. Rząd federalny zostanie wówczas poproszony o wyciągnięcie jeszcze większej ilości energii z Alberty poprzez zmniejszenie transferów i zwiększenie podatków nałożonych na przemysł energetyczny. To oczywiście doprowadzi do większej alienacji regionalnej w Albercie i konfliktów między rządami prowincji i władzami federalnymi.
Jeśli Kanada ma uniknąć katastrofy demograficznej i gospodarczej, niektóre rządy muszą szybko zmienić swoje ideologie. Należy zmniejszyć liczbę międzynarodowej imigracji i ukierunkować ją na przyjmowanie młodszych i bardziej gotowych do pracy migrantów.
Aby utrzymać produktywnych nowych Kanadyjczyków w Ontario i Kolumbii Brytyjskiej, rządy muszą naśladować politykę i postawy regionów przyciągających obywateli. Jeśli tego nie zrobią, wzrost i rozwój Kanady będą w dalszym ciągu niezrównowa- żone, dopóki naród nie ustąpi pod presją.
Znaki ostrzegawcze są jasne, ale może być już za późno na przerwanie cyklu.
Cory Morgan

 

https://open.alberta.ca/publications/opportunity-alberta-guide#related
 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: