Globalny Paszport Szczepień

G20 i WHO

G20 promuje wystandaryzowany przez WHO Globalny Paszport Szczepień i System Tożsamości „Zdrowie Cyfrowe”

Liderzy Grupy 20 (G20) wydali wspólną deklarację promującą globalny standard dowodu szczepień w podróżach międzynarodowych i wzywającą do ustanowienia „globalnych cyfrowych sieci zdrowia”, które opierają się na istniejących cyfrowych programach paszportów szczepionek COVID-19.
Wspólne oświadczenie wydano po zakończeniu szczytu G20, który odbył się na Bali w Indonezji, podczas którego przywódcy dyskutowali o globalnych wyzwaniach i koordynowaniu polityki w odpowiedzi na przyszłe pandemie.
„Uznajemy znaczenie wspólnych standardów technicznych i metod weryfikacji, w ramach IHR (2005), w celu ułatwienia bezproblemowych podróży międzynarodowych, interoperacyjności oraz uznawania rozwiązań cyfrowych i niecyfrowych, w tym dowodów szczepień” - czytamy we  wdeklaracj wspólnego stanowiska G20.
Międzynarodowe przepisy zdrowotne (2005) to instrument prawa międzynarodowego opracowany pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), który określa globalne ramy reagowania na międzynarodowe rozprzestrzenianie się chorób.
Norma wspierana przez WHO, która weszła w życie w 2007 r., wymagała od krajów wzmocnienia zdolności nadzoru na przejściach granicznych i wprowadziła szereg dokumentów zdro- wotnych, w tym międzynarodowe świadectwa szczepień.
Przywódcy G20 powiedzieli, że wspierają trwający „międzynarodowy dialog i współpracę w ustanowieniu globalnych sieci cyfrowych dotyczących opieki zdrowotnej, w ramach wysiłków na rzecz wzmocnienia profilaktyki i reagowania na przyszłe pandemie”.
Dodali, że te globalne cyfrowe sieci zdrowotne powinny „kapitalizować i opierać się na sukcesie istniejących standardów i cyfrowych certyfikatów COVID-19”.
Paszporty szczepionek na COVID-19 – i różne inne formy schematów tożsamości cyfrowej – zostały skrytykowane jako naruszenie prywatności i mogące umożliwić rządom i korporacjom wymuszanie ludzkich zachowań, na przykład odmawiając dostępu do infrastruktury lub usług.
Wspólna deklaracja jest zgodna z zaleceniami ministra zdrowia Indonezji Budi Gunadi Sadikin wygłoszonymi podczas panelu Business 20 (B20) przed szczytem G20.
„Utrzymajmy cyfrowy certyfikat zdrowia uznany przez WHO – jeśli zostałeś zaszczepiony lub odpowiednio przebadany – wtedy możesz się poruszać” – powiedział podczas panelu 14 lis- topada.
Sadikin dodał, że korzyścią globalnego, standaryzowanego przez WHO paszportu szczepionkowego byłoby ułatwienie podróży między- narodowych.
„Więc na następną pandemię, zamiast w 100 procentach zatrzymać ruch ludzi, który zatrzymał gospodarkę na całym świecie, nadal można zapewnić pewien ruch ludzi” – dodał.
Sadikin dodał, że kraje G20 zgodziły się na taki globalny cyfrowy certyfikat zdrowia i że obecnie pomysł polega na wprowadzeniu go jako rewizji ram IHR na następnym Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, zaplanowanym na maj 2023 r. w Genewie w Szwajcarii.
W 132-stronicowym dokumencie, który zawiera szereg zaleceń dla G20, B20 wezwał do powszechnego przyjęcia cyfrowej dokumentacji certyfikatów COVID-19, która byłaby częścią „zawsze włączonej globalnej infrastruktury zdrowotnej”.
Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) stwierdziło w raporcie z lutego 2022 r. (pdf), że paszporty szczepionek służą jako forma tożsamości cyfrowej.
We wcześniejszym raporcie WEF stwierdziło, że „tożsamość cyfrowa określa, do jakich produktów, usług i informacji możemy uzyskać dostęp – lub odwrotnie, co jest dla nas zamknięte”.
Dziennikarz Nick Corbishley, który pisze o trendach gospodarczych i politycznych w Europie i Ameryce Łacińskiej, ostrzegł, że paszporty szczepionkowe mogą prowadzić do wdrożenia globalnego schematu tożsamości cyfrowej, który zagrozi prywatności i wolności na całym świecie.
„To byłoby społeczeństwo punktów kontrolnych. Gdziekolwiek chcesz się udać, musisz pokazać swój telefon komórkowy, swoją toż- samość… nawet jeśli chodzi o pójście do supermarketu lub sklepu” – powiedział.
Corbishley opisał negatywne aspekty globalnego schematu identyfikacji cyfrowej jako rodzaj „cyfrowego gułagu”, w którym ludzie mogą być „skutecznie wygnani ze społeczeństwa”.
„To przerażająca wizja” – powiedział.
Tomek Ozimek
Tom Ozimek ma szerokie doświadczenie w dziennikarstwie, ubezpieczeniu depozytów, marketingu i komunikacji oraz edukacji dorosłych. 

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: