Propozycje nazw planety odkrytej przez Polaków

Ciri, Wolin albo Boruta – którąś z tych nazw może otrzymać planeta odkryta przez polskich astronomów pod kierownictwem prof. Andrzeja Niedzielskiego. Na nazwę planety i jej gwiazdy można głosować do końca października, wybierając spośród siedmiu propozycji zgłoszonych wcześniej przez Polaków.
Dzięki teleskopowi kosmicznemu Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) astronomowie znaleźli trzy nowe egzoplanety. Jest to część globalnego konkursu prowadzonego przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU), w ramach którego wszystkie kraje otrzymały prawo nazwania po jednej planecie.
Polacy wybiorą nazwę dla planety BD+14 4599 b, którą w 2009 r. odkrył zespół polskich astronomów pod kierownictwem prof. Andrzeja Niedzielskiego z Centrum Astronomii UMK. Pozostali członkowie zespołu to: Grzegorz Nowak, Monika Adamów i prof. Aleksander Wolszczan.
Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) jest organizacją zrzeszającą zawodowych astronomów. IAU obchodzi w tym roku stulecie istnienia i z tej okazji przygotowała szereg inicjatyw popularyzujących astronomię i osiągnięcia na tym polu w ciągu ostatnich stu lat.
– Jednym z elementów inicjatywy pod nazwą „100 lat pod wspólnym niebem” jest konkurs na nazwy planet pozasłonecznych IAU100 NameExoWorlds – wyjaśnił na konferencji w Olsztynie krajowy koordynator IAU ds. popularyzacji, dr Krzysztof Czart.
Jak dodał, w pierwszym etapie konkursu Polacy nadesłali aż 2,8 tys. propozycji nazw dla polskiej planety i jej gwiazdy. Z nich jury konkursu wybrało siedem par nazw. I to właśnie spośród nich Polacy wyłonią – w drugim etapie – ostateczną propozycję nazwy.
Pierwsza nazwa w parze dotyczy gwiazdy, a druga – planety.
Oto finałowe propozycje: Geralt (gwiazda) i Ciri (planeta) to postaci z cyklu wiedźmińskiego Andrzeja Sapkowskiego; Jantar (gwiazda) i Wolin (planeta) to nazwy związane z polskim wybrzeżem; Piast (gwiazda) i Lech (planeta) – postaci z legend o początkach państwa polskiego; Polon (gwiazda) i Rad (planeta) to nazwy pierwiastków chemicznych odkrytych przez polską fizyk i chemik, dwukrotną laureatkę nagrody Nobla Marię Skłodowską-Curie; Solaris (gwiazda) i Pirx (planeta) to tytuł powieści oraz postać z książek Stanisława Lema; Swarog (gwiazda) i Weles (planeta) to słowiańskie bóstwa; Twardowski (gwiazda) i Boruta (planeta) to postaci z baśń i legend.
Internetowe publiczne głosowanie na nazwy gwiazdy i planety ruszyło 9 września i potrwa do końca października.

http://www.iau100.pl/planety/

Po zakończeniu głosowania komitet konkursowy podsumuje wyniki, po czym prześle do Międzynarodowej Unii Astronomicznej polską propozycję nazwy dla planety i gwia- zdy. Wskaże też dwie propozycje rezerwowe.
Ostateczne wyniki dla wszystkich krajów, w tym – Polski – zostaną ogłoszone w grudniu 2019 r.
Jak mówił podczas konferencji odkrywca planety prof. Andrzej Niedzielski, system BD+14 4559 jest widoczny na niebie w konstelacji Pegaza.
Gwiazda znajduje się w zasięgu amatorskich teleskopów, a nawet lornetek. Jest dobrze widoczna wieczorami przez sporą część roku (jesienią i zimą). Odległość do całego jej układu wynosi 161 lat świetlnych. Gwiazda układu jest nieco mniejsza i mniej masywna niż Słońce. Z kolei sama planeta jest podobna do Jowisza, choć trochę większa i nieco od niego masywniejsza. Parametry wskazują, że jest ona planetą gazową.
Co ciekawe, jej orbita przebiega w ekosferze – czyli takim obszarze wokół gwiazdy, gdzie warunki umożliwiają obecność na powierzchni planety wody w stanie ciekłym – wyjaśnił odkrywca prof. Andrzej Niedzielski.
Zatem jeśli „polska planeta” posiada jakiś duży księżyc i ma on atmosferę, to można spekulować o sprzyjających życiu warunkach na takim obiekcie – dodał.