PROBLEM ŁATWY DO UNIKNIĘCIA

Co jakiś czas pomagamy wyjść z kłopotów ludziom, którzy nie przedłużyli ważności karty stałego pobytu (Permanent Resident Card – PRC). I niestety wszystko jedno, jakie były przyczyny niedopatrzenia, brak tego przedłużenia skutkuje niewpuszczeniem powrotnym do Kanady. No i oczywiście określonymi problemami.

PRC jest dokumentem poświadczającym prawo do stałej rezydencji. Jest on ważny przez 5 lat i jego przedłużenie nie odbywa się automatycznie, lecz należy złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek. Owszem, na co dzień nie ma konieczności posługiwania się tutaj tą kartą. Wystarczy legitymować się – jeśli zajdzie taka potrzeba – prawem jazdy, czy kartą zdrowia. Jednak przy powrocie z jakiejkolwiek podróży zagranicznej człowiek nieposiadający ważnej PRC nie zostanie wpuszczony do tego kraju. Ba, nie zostanie wpuszczony do samolotu lecącego do Kanady, no i zaczną się niepotrzebne schody.

Oczywiście to nie znaczy, że dany „stały rezydent” zostanie z miejsca pozbawiony tego statusu. Jednak będzie musiał przejść konkretną ścieżkę procedur. Gdy zdarzy się, że karta utraci swą ważność w czasie podróży, wówczas trzeba niezwłocznie zgłosić się do ambasady kanadyjskiej (konsulatu) w danym kraju, by tam uzyskać travel document i z nim móc powrócić pod kanadyjski adres. Nie należy też zapominać, że status stałego rezydenta można łatwo stracić przez niespełnienie warunku przebywania odpowiednio długiego czasu w Kanadzie. W takich okolicznościach radzę koniecznie poprosić o pomoc konsultanta imigracyjnego dobrze poruszającego się w tym zagadnieniu.

Aplikacja o travel document jest bardzo szczegółowa i nie można potraktować jej lekceważąco, „po łebkach”. Trzeba także dołączyć do niej zestaw wymaganych dokumentów potwierdzających faktyczne zamieszkiwanie w Kanadzie. Do takowych należy rozliczenie podatkowe, wyciągi z konta bankowego, potwierdzenia korespondencji urzędowej przychodzącej na kanadyjski adres rezydenta itp. Brak PRC i tego typu potwierdzenia, bądź bardzo słabe udokumentowanie tej rezydencji niestety może skutkować niewpuszczeniem do Kanady. W takim momencie mamy brak uznania prawa danego człowieka do wjazdu i pobytu na statusie stałego rezydenta. Oznacza to, że bez właściwego odwołania się od tej decyzji, traci on prawo stałej rezydentury. Od tej decyzji można (i należy) się odwołać. Byle naprawdę bardzo prawidłowo.

Dużą niedogodnością jest przy statusie Permanent Resident także konieczność starania się o wizy wszystkich tych krajów, które nie mają ruchu bezwizowego z faktyczną ojczyzną danego stałego rezydenta.

Status PR można utracić nie tylko przez zapomnienie dokonania przedłużenia. Takim powodem mogą być różne przestępstwa natury kryminalnej. Nawet takie, które przez wielu ludzi uważane są za niegroźne wykroczenia, jak chociażby jazda samochodem pod wpływem alkoholu. Takie samo złamanie kanadyjskiego prawa nie skutkuje odebraniem obywatelstwa, więc choćby z tego powodu warto w terminie regulowanym przepisami stać się kanadyjskim obywatelem. Obywatelstwo odbiera się znacznie trudniej.

               Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council #R407591

Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038

info@esteemimmigration.com