PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z PRAWA IMIGRACYJNEGO

Przysłuchując się różnym dyskusjom, szczególnie tym „biesiadnym”, łatwo można zauważyć istnienie tzw. dyżurnych tematów oraz powszechną ich znajomość. Do takich zagadnień z pewnością należy polityka, zaprzątająca umysły największej liczbie „specjalistów”. Często towarzyszy jej historia współczesna, niekiedy rozszerzana aż do średniowiecza. Poczesne miejsce zajmuje też medycyna w powiązaniu z lecznictwem. Wysokie notowanie ma także prawodawstwo, z szerokim wachlarzem tematycznym tej dziedziny. Większość takich dyskusji kończy się na jakimś kolejnym „toaście”, jednak nawet i te bardzo często pozostawiają ślad w postaci niewłaściwego podejścia do konkretnych sytuacji spotykanych w codziennym życiu.

Ten dość obszerny wstęp zastosowałam, jako wprowadzenie do bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest dość często spotykana nieprawidłowa interpretacja prawa imigracyjnego i procedur z nim związanych. Przy tym sądzę, że obecnie, w trakcie pandemii koronawirusa, mamy nasilenie dowolności interpretacyjnej. W ostatnich tygodniach spotykam się dość często np. z „pandemiczną” (usprawiedliwioną pandemią) interpretacją wymogu przedłużania wiz. Chodzi tu głównie o przedłużanie pozwolenia na pracę, korzystania z programu IEC i pozwoleń w programie Foreign Worker w oparciu o LMIA.

Niniejszym zwracam uwagę, że pandemia nie wprowadziła rewolucji w prawie imigracyjnym. Kolejny raz radzę, aby zadbać o legalność pobytu, a więc o przedłużenie otrzymanej wizy (turystycznej, pracowniczej, studenckiej). Przypominam, że została wprowadzona możliwość takiego przedłużenia również przez osoby, którym legalność pobytu skończyła się po 30 stycznia tego roku. Wszyscy tacy ludzie mogą do końca bieżącego roku złożyć odpowiednią aplikację na uzyskanie powrotu do legalnego statusu. I warto tego dokonać, pamiętając, że nielegalny pobyt może wiązać się z przykrymi konsekwencjami. Do takich należy np. zakaz wjazdu do Kanady na określony czas (exclusion order), czy zatrzymanie na jakiś czas w areszcie, sąd i deportacja.

Przypominam, że w normalnych warunkach tymczasowi mieszkańcy Kanady mają zwykle 90 dni po wygaśnięciu ich wizy na złożenie wniosku do IRCC o jej przedłużenie. Obecnie, po uwzględnieniu szeregu problemów, przed którymi stanęli właśnie tacy obcokrajowcy, ten wymóg został zmieniony. Tak więc osoby, którym ważność wizy skończyła się np. 15. lutego i do dnia dzisiejszego minęło więcej niż 90 dni będą mogły ją przedłużyć. Oczywiście pod warunkiem, że spełniają wymagania dotyczące rodzaju statusu, o  którego przywrócenie się ubiegają.

Przypomnę, że wprowadzona zmiana zezwala również byłym posiadaczom zezwoleń na pracę, a ubiegających się o przywrócenie ważnego statusu w czasie oczekiwania na decyzję nadal pracować. Te osoby muszą oczywiście posiadać  ofertę pracy, złożyć wniosek o zezwolenie na pracę, poparty oceną wpływu na rynek pracy (LMIA) lub ofertą pracy zwolnioną od LMIA, powiadomić IRCC poprzez procedurę ustanowioną dla kwalifikujących się pracowników zagranicznych.  Zwracam tutaj uwagę, że omawiane sprawy nie są przeprowadzane z tego przysłowiowego automatu, więc warto poprosić o pomoc właściwego konsultanta.

                               Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council #R407591

Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038

info@esteemimmigration.com