•   Wednesday, 06 Jul, 2022
  • Contact

LTT - PODATEK DOBRY DLA PROWINCJI, ZŁY DLA NASZYCH KIESZENI

Porady eksperta - Maciek Czaplinski

Z zakupem nieruchomości wiąże się wiele opłat. Kupujący zwykle nie płaci wynagrodzenia dla agenta, bo prowizja zawarta jest w cenie zakupu. Jednak musi się liczyć z kosztami usług prawnika, przeprowadzki, urządzenia mie- szkania, itd. Ale największym kosztem przy zakupie jest podatek od przeniesienia własności nieruchomości z jednego właściciela na drugiego. Jest to podatek, od którego większość kupujących nie może uciec.
W Ontario nazywa się Land Transfer Tax i zebrane w ten sposób pieniądze zasilają kasę prowincji.
Niestety, ci wszyscy, którzy kupują nieruchomości na terenie Toronto i GTA, płacą jeszcze drugi podatek - Toronto Transfer Tax. To podobna kwota, a pieniądze te zasilają kasę miasta Toronto.
Podatki (nazywajmy je od teraz LTT i TTT) są niemałe, i stanowią lwią część kosztów związanych z uzyskaniem prawa własności. Niezapłacenie tego podatku nie pozwoli nam zarejestrować naszego nazwiska w Land Registry Office jako nowego właściciela.
Niestety, wielu kupujących domy nie jest zaznajomiona z tym podatkiem. Dlatego postanowiłem nieco przybliżyć Państwu ten temat, by podatki przestały być zaskoczeniem.
Czym jest Land Transfer Tax (podatek od przeniesienia własności gruntów)?
Podatek LTT został wprowadzony w większości kanadyjskich prowincji w latach 70, a w British Columbia w latach 80. Jest on źródłem dochodów gmin, którym nie wolno opodatkowywać takich rzeczy jak dochody mieszkańców czy podatki od sprzedaży.
LTT płaci się do prowincji. Czasami dodatkowo miastu - jak ma to miejsce w Toronto. Płacą go tylko nabywający nierucho- mość, nie zaś sprzedający.
W niektórych prowincjach kupujący po raz pierwszy mają prawo do zwrotu całości lub części podatku LTT.
Niektóre obszary metropolitalne będą miały wyższy podatek od przeniesienia własności gruntów. Na przykład nabywcy domów w Toronto zapłacą dwukrotnie więcej, niż ich odpowiednicy w Mississauga.
Ile kosztuje LTT? Stawka podatku od przeniesienia własności gruntów różni się w zależności od prowincji. Zwykle oblicza się ją na podstawie ceny sprzedaży gruntu lub nieruchomości. W niektórych przypadkach, kiedy nie było faktycznej sprzedaży, ale dom zmienił właściciela na podstawie prywatnej transakcji – opłata może bazować na wycenie rzeczoznawcy. Zasadniczo w Ontario należy liczyć się z kosztem na poziomie od 1.0% do 1.5% od ceny sprzedaży. Przy droższych nieruchomościach podatek może dochodzić nawet do 2

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: