•   Wednesday, 07 Jun, 2023
  • Contact

NIE MOŻNA PRZEGAPIĆ TEJ MOŻLIWOŚCI

Esteem

Tematem, który jest wciąż żywy  w środowiskach imigracyjnych jest amnestia, o której ciągle mówią rzesze nieudokumentowanych imigrantów. Oczekiwanie na nią niejednokrotnie jest tak duże, że tacy ludzie nie poszukują innych możliwości, dzięki którym mogliby uzyskać status stałego rezydenta i nawet już być kanadyjskimi obywatelami. Innym błędem jest niewłaściwe definiowanie i zrozumienie aktu amnestii. A czynią to niestety nawet niektórzy doradcy chcący przyciągnąć do swych biur ludzi, którym dawno wygasło pozwolenie na pobyt w Kanadzie.
Nasze biuro otrzymało właśnie pytania w tej sprawie od wielu osób. I każda z niech pytała czy już jest znana data ogłoszenia amnestii. Otóż, drodzy państwo nazywanie amnestią programu, dzięki któremu wielu nieudokumentowanych mieszkańców może starać się o status stałego rezydenta jest zwykłą nierzetelnością (żeby nie powiedzieć: nadużyciem) w przekazie informacji w tej sprawie. Prawdą jest, że rząd kanadyjski chcąc ratować rynek pracy, a więc i gospodarkę zdecydował się uruchamiać „drogi”, dzięki którym pewna liczba (jaka?) nieudokumetowanych mieszkańców, pracujących „na czarno” na czyjś „numerek” itp. uzyska status stałego rezydenta.
Nie jest to jakaś szczególna rewelacja, tylko dopracowywanie programu, który przedstawiałam już kilka lat temu. Po raz pierwszy pisałam o tym w „Życiu” oraz mówiłam w „Radio 7” we wrześniu  2019. I osoby, które się zainteresowały tą informacją oraz skorzystały z pomocy naszego biura dzisiaj albo już mają status stałych rezydentów, albo ich sprawy są na dobrej drodze (w rozpatrywaniu) do tego statusu.
Bardzo istotną informacją jest to, że nie tylko ta droga do stałej rezydencji dla nieudokumentowanych nie została zamknięta, ąle właśnie ma być „rozszerzona”, ułatwiona do pokonania. Szczegółow jeszcze nie ma w tej sprawie, ale należy śledzić prawidłowe informacje by (patrz tytuł) nie przegapić tej możliwości.
Do naszego biura obok wiadomości „z miasta” o szykowanej amnestii docierają też wieści o straszeniu horrorami „łapanki” przygotowywanej dla ujawniających się nieudokumentowanych mieszkańców. Absolutnie dementuję te bzdury. Osoby rozpoczynające prawidłowo legalny proces starań o stały pobyt w oparciu o obecnie obowiązujący program, a tym bardziej o ulepszony są i będą chronione. Ich „ujawnienie” się jest i pozostanie poza zasięgiem organów ścigania nielegalnych mieszkanców. Jednocześnie dodam, że nie mieliśmy żadnej, nawet najdrobniejszej informacji, żeby było inaczej. Jeśli ktoś podaje coś innego i straszy horrorami, to albo mówi nieprawdę, albo w jakiś niewłaściwy sposób poprowadził swą sprawę. Ludzie, którzy składają aplikacje w tym .programie są pod ochroną i nie zostaną deportowani, gdyby przydarzyła się im jakaś kontrola związana ze statusem w Kanadzie
Mocno zachęcam, aby starania o uzyskanie stałego pobytu zawsze rozpoczynać od solidnej konsultacji z właściwym doradcą, zajmującym się profesjonalnie prawem imigracyjnym. Do tej grupy nie można zaliczyć ani samozwańczych specjalistów, ani – uwaga! - urzędników imigracyjnych, mających przecież urzędowy stosunek do danego imigranta.          

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: