•   Wednesday, 07 Jun, 2023
  • Contact

RAZ JESZCZE O SPONSOROWANIU Z KANADY MAŁŻONKÓW

Esteem

Chociaż prawidłowe informacje są raczej łatwo dostępne osobom zainteresowanym tytułowym tematem, jednak okazuje się, że zbyt często są one zakłócone szumami informacyjnymi. Przeważnie są to efekty dyskusji w różnych środowiskach, po których żyją własnym życiem mającym wpływ na podejmowanie decyzji przez ludzi chcących legalizować w Kanadzie swój małżeński, rodzinny układ korzystając z programu sponsorskiego. Jedną z ważniejszych spraw w tym kontekście jest kwestia podjęcia pracy przez sponsorowanego współmał- żonka/konkubenta. W tym miejscu przypomnę, że sponsorowanie z terenu Kanady jest przeznaczone dla małżonków i partnerów życiowych, którzy już mieszkają razem w Kanadzie.
Ważną informacją jest to, że cudzoziemcy oczekujący na decyzję rozpatrywania wniosku o sponsorowanie z terenu Kanady przez kanadyjskiego małżonka/konkubenta mogą uzyskać otwarte pozwolenie na pracę na czas nieokreślony. Mogą oni więc legalnie podjąć pracę w dowolnym miejscu w Kanadzie, u dowolnie wybranego pracodawcy. Powinni w tym celu otrzymać Spose Open Work Permit (SOWP) dający możliwość zatrudnienia.  
Z takim pozwoleniem związane są oczywiście istotne korzyści zarówno dla osoby sponsorowanej jak i dla sponsorującej. Rozpatrywanie wniosków sponsorskich nie odbywa się w ciągu kilku, czy kilkunastu dni, lecz trwa około 12 miesięcy. W tym czasie pracująca osoba sponsorowana nie dość, że wzmacnia finansowo wspólny budżet, to także zdobywa kanadyjskie doświadczenia, a także uczy się języka „kanadyjskiego”. Ponieważ nie jest zobligowana do podjęcia pracy w określonym miejscu i na konkretnym stanowisku, więc może poszukać pracodawcy bardziej odpowiadającego jej oczekiwaniom zawodowym, czy zarobkowym. Istotną z kolei sprawą dla pracodawców jest to, że chcąc zatrudnić taką osobę nie muszą uzyskiwać oceny wpływu na rynek pracy (LMIA). W dodatku częstokroć pozyskują wykształconych pracowników (przynajmniej szkoły średnie, zawodowe), przeważnie posiadających już jakieś doświadczenie zawodowe i życiowe.
Aby uzyskać pozwolenie na pracę dla współmałżonka, kandydaci do sponsorowania muszą spełnić następujące wymagania:
- należy złożyć wniosek o pobyt stały w ramach klasy rodzinnej;
- kanadyjski (obywatel lub stały rezydent) współmałżonek/konkubin składający wniosek o sponsorowanie jest stałym mieszkańcem Kanady;
- mieszkanie pod tym samym adresem
- osoba sponsorowana posiada ważny status rezydenta czasowego w Kanadzie lub już jest zatwierdzony wniosek małżonka/konkubenta jako sponsora
Małżonek cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pracę bezpośrednio po złożeniu wniosku o pobyt stały w ramach sponsoringu lub w dowolnym czasie. Jeśli wnioskodawcy otrzymali już zgodę na wniosek o pobyt stały, mogą ubiegać się o SOWP online. Zasadniczo zatwierdzenie oznacza, że małżonek lub partner otrzymał pismo z IRCC stwierdzające, że spełnia wymagania dotyczące stałego pobytu, ale nie przeszedł jeszcze badań lekarskich i sprawdzenia rekordu kryminalnego. SOWP może zostać przedłużony, jeśli decyzja imigracyjna nie została podjęta przed jej wygaśnięciem. Posiadacze SOWP będą musieli złożyć wniosek o przedłużenie swoich zezwoleń przed upływem terminu ważności.
                               Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: