JAKIE SĄ SZANSE NA PRZYSPIESZENIE ROZPATRYWANIA PODAŃ?

Esteem - Irena Bartoszewicz

Na to pytanie szukają dzisiaj odpowiedzi nie tylko wszystkie osoby składające odpowiednie aplikacje, ale  także instytucje interesujące się i zajmujące sprawami imigracyjnymi, od ministra imigracji zaczynając, na konsultantach imigracyjnych i adwokatach kończąc. Przy czym imigranci rozpo- czynając na tym najniższym szczeblu starania związane z imigracją przeważnie mają przekonanie, że możliwość przyspieszenia jest zależna od konkretnego konsultanta imigracyjnego lub adwokata, od jego odpowiedniego nacisku na urząd imigracyjny. Jest to oczywiście bardzo mylne podejście do tematu. W dużym stopniu wynika ono z braku wiedzy o całym mechanizmie procesowania aplikacji. A z tym wiąże się w decydujący wręcz sposób praca urzędu imigracyjnego, na którą nie ma wpływu żaden konsultant imigracyjny czy jakiś adwokat. Miała natomiast (i wciąż ma) pandemia koronawirusa oraz wojna na Ukrainie.
Chociaż ministerstwo imigracji obiecuje wykonanie tegorocznego planu przyznania prawa stałego pobytu ponad 400 tysiącom obcokrajowców, należy być świadomym, że to jedynie w pewnym stopniu rozwiąże problem związany z wnioskami o stałą rezydencję. Wystarczy przecież spojrzeć na liczby, porównując rok do roku zaległości w rozpatrywaniu aplikacji. W zeszłym roku, na dzień 6.07. było wszystkich nierozpatrzonych wniosków 1.447.474. W tym, też w lipcu, aż 2.679.031. Kwoty te uwzględniają nierozpatrzone podania na pobyt stały w kategoriach ekonomicznej, rodzinnej, humanitarnej i uchodźców, aplikacje o pobyt czasowy (studia, praca, wizy turystyczne, przedłużenie wizyt), a także aplikacje o obywatelstwo kanadyjskie.
Patrząc na te liczby nie jest łatwo odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Jednak należy pamiętać, o wielkim zapotrzebowaniu Kanady, jeśli chodzi o pracowników zagranicznych w zasadzie wszystkich zawodów, a także o zabezpieczenie problemów demograficznych kraju. Ministerstwo imigracji czyni wszelkie starania, aby temu podołać, jednocześnie prosząc o wyrozumiałość i cierpliwość, wciąż wykazując swe zaangażowanie w realizację przedstawianych założeń trzyletniego planu imigracyjnego.
Nie ma wątpliwości, że wciąż najwięcej nowych stałych rezydentów uzyska ten status w programach kategorii ekonomicznej. W związku z tym należy uzyskać naprawdę dobrą informację na temat aktualnych kierunków i preferencji, by wybrać najwłaściwszy program. Trzeba też zwrócić uwagę, że przy przedstawionych liczbach urzędnicy mają – jak to się mówi – pełne ręce roboty, więc dobre przygotowanie aplikacji, tudzież zaprezentowanie wnioskodawcy będzie miało istotne znaczenia.
Szereg osób śledzących i zaangażowanych w zagadnienia związane z imigracją stara się zwracać uwagę na dwie sprawy, które przy rosnących zaległościach w rozpatrywaniu aplikacji powinna uwzględniać każda osoba zainteresowana uzyskaniem stałego pobytu, przedłużeniem wiz itp. Otóż po pierwsze, przy takim zatorze należy dokonać naprawdę bardzo dobrego wyboru drogi do wyznaczonego celu, a po drugie, bardzo prawidłowo realizować stawiane na niej wymagania w zakresie zgromadzenia i przedstawienia odpowiednich dokumentów, ewentualnych wymaganych opinii, świadectw itd. Należy być świadomym, że przy takich zaległościach można się spodziewać pośpiechu urzędników w rozpatrywaniu aplikacji i odrzucaniu tych z jakimiś brakami lub błędami.                                                                                                                                                                
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: