SZYKUJE SIĘ „REFORMA” W SYSTEMIE EXPRESS ENTRY

Irena Bartoszewicz - Esteem

Kilka razy w swoich cyklicznych artykułach w „Życiu” oraz w audycjach „Radia 7” zwracałam uwagę na dużą częstotliwość wprowadzania zmian w prawie imigracyjnym, a głównie w stosowanych procedurach, w rozpatrywaniu składanych wniosków o stały pobyt. W ostatnim czasie (już ponad 2 lata) duży wpływ na te zmiany miała i wciąż ma pandemia koronawirusa, a od prawie 4 miesięcy także wojna na Ukrainie. Przy czym chcę zwrócić uwagę, że w całym tym okresie główne założenia polityki imigracyjnej nie uległy zmianie. Natomiast bardzo mocno powiększa się zator w rozpatrywaniu aplikacji. Notabene tak dużego osobiście nie pamiętam w okresie mojej już prawie 20-letniej pracy w roli konsultanta imigracyjnego. Ale miejmy nadzieję, że ministerstwo imigracji zacznie radzić sobie z tym problemem.
Aktualnie jest oceniana przez parlament Kanady ustawa C-19, która powinna być przyjęta jeszcze w czerwcu, przed letnią przerwą w pracy parlamentu. W zasadzie już w pewnym stopniu omawiałam ten temat, zwracając też uwagę, że ta ustawa ma umożliwić ministrowi imigracji tworzenie grup zawodowych, a następnie wydawanie im zaproszeń do składania wniosków Invitation to Apply (ITA). W założeniu mają to być grupy oparte na zawodach, na które jest teraz zapotrzebowanie. Przypomnę, że Immigration, Refugees  and Citizenship Canada (IRCC) wydaje ITA oparte o wynik Comprehensive Ranking System (CRS), co uważane jest za obiektywny sposób prognozowania prawdopodobieństwa osiedlenia się kandydata na Express Entry w Kanadzie. Widzimy więc jak poważnie jest traktowana ta droga do stałej rezydencji. No i chyba wiadomo, że kandydaci z wyższymi wynikami CRS mają większe szanse na sukces na kanadyjskim rynku pracy, więc też i o to warto się starać startując w tym systemie.
Do września 2021 r. do Kanady mocno przyciągał program Canadian Experience Class (CEC), przez który bardzo dużo kandydatów uzyskiwało stałą rezydencję. Był to, zresztą ciągle jest, sposób na zrealizowanie rocznego planu osiedlenia na stałe ponad 400.000 imigrantów. Również istotną rolę wciąż pełni Provincial Nominee Program, szczególnie ważny dla kanadyjskich prowincji i terytoriów.
Chyba nikt nie ma wątpliwości, że żaden z programów nie jest w stu procentach doskonały w zakresie dokonywania właściwych ocen i kwalifikacji kandydatów, na co ma wpływ dynamika zmian w zakresie zarówno gospodarczym, jak i demograficznym. Dlatego właśnie wciąż widzimy próby ulepszania programów imigracyjnych. Dzisiaj możemy przeczytać informację płynącą z IRCC, że gdy losowania wszystkich programów zostaną wznowione na początku lipca, to kandydaci zobaczą, że najlepszym sposobem na uzyskanie ITA jest maksymalizacja wyniku CRS.
Zdaję sobie sprawę, że każda zmiana może budzić różne wątpliwości. Nasuwa takowe choćby pomysł grupowania zawodów. Jednak może to dać potencjalne korzyści płynące z tej propozycji i tego należy poszukiwać. Nadchodzące zmiany powinny mobilizować do otwierania już teraz profilu na Express Entry, aby być kandydatem do któregoś z nowych programów.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: