WARTO PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA ZMIANY

Esteem

Chociaż w ostatnim czasie dużo uwagi w tematyce imigracyjnej poświęcone było programom kategorii ekonomicznej, nie oznacza to wcale, że zapomniano o innych możliwościach starania się obcokrajowców o stały pobyt. Wciąż drugą grupę w rocznych planach pod względem liczbby zaplanowanych miejsc stanowią imigranci zakwalifikowani na stałą rezydencję poprzez programy kategorii rodzinnej. Dzisiaj ponownie chcę wrócić właśnie do tej kategorii, która - wbrew pojawiającym się negatywnym opiniom - ciągle ma duże znaczenie w imigracji. Wciąż przecież aktualne są programy związane ze sponsorowaniem małżonków, innych partnerów życiowych, a także dzieci. Kanada przecież przyjmuje rocznie około 80 tysięcy imigrantów tej kategorii. Także nie można zapominać o możliwości sponsorowania rodziców i dziadków. W tym miejscu trzeba też przypomnieć, że Kanada uznaje związki osób tej samej płci.
Tak, jak można się było spodziewać, pandemia koronawirusa spowodowała natężenie szumów informacyjnych i dlatego widzę, że należy powracać do niektórych tematów. Istnieje przy tym konieczność prostowania wiadomości pochodzą- cych z takich szumów i przekazywania prawidłowych informacji osobom zainteresowanym. Jednym z tematów, do którego trzeba obecnie powrócić jest właśnie sponsorowanie członków rodziny. Problem, z którym tu się spotykam wynika najczęściej z niewłaściwego zrozumienia definicji rodziny, albo z przekonania, że sprawa łączenia rodziny jest nie tylko prawem, ale wręcz obowiązkiem rządu.
Muszę przypomnieć, że chodzi tu o najbliższych członków rodziny i określone związki. W dodatku liczą się nie tylko więzy, ale także jeszcze inne uwarunkowania. Pamiętajmy też, że kanadyjskie prawo imigracyjne zezwala, by nie tylko małżeństwa, ale także osoby w relacji konkubinatu mogły złożyć wnioski sponsorskie lub ubiegały się razem o status stałego rezydenta. Nawet wtedy, gdy para nie może razem zamieszkiwać i przebywa w różnych krajach. Wówczas nadal istnieje możliwość sponsorowania w kategorii tak zwanej conjugal partners.
Oczywiście nie każdy związek można nazwać konkubinatem. Nie wystarczy po prostu z kimś mieszkać, a tak właśnie niektórzy sądzą i szczególnie wtedy popełniają błędy przy staraniach o zaakceptowanie sponsorowania partnera czy partnerki. Owszem partnerzy stanowiący dany związek nie muszą być po ślubie lub szybko go zawierać. Jednak zanim zostanie złożona odpowiednia aplikacja na zasponsorowanie partnera zalecam, by sprawdzić, czy są spełnione kryteria tego programu.
Pamiętajmy, że aby zasponsorować konkubenta lub konkubinę na stały pobyt, należy udokumentować co najmniej roczny z nią/nim związek. I to tak, by przekonać do tego urzędników imigracyjnych. To powinna być np. dokumentacja wspólnego zamieszkania, wspólne konto bankowe, wspólne polisy ubezpieczeniowe, wspólne rozliczenie podatkowe itp. Wspólne zdjęcie, nawet intymne, niestety może nie wystarczyć. Dodatkowo urząd wymaga, by przedstawić specjalną, potwierdzoną notarialnie deklarację dotyczącą związku. Nasze biuro może przygotować i potwierdzić taki dokument. No i oczywiście sama aplikacja musi być bardzo dobrze sporządzona. I to wszystko robimy profesjonalnie.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: