•   Wednesday, 10 Aug, 2022
  • Contact

JAK SKORZYSTAĆ Z FSWP?

Esteem

FSWP (Federal Skilled Worker Program) czyli federalny program dla pracowników wykwalifikowanych może samą nazwą wzbudzać jakieś wątpliwości u wielu fachowców z różnych dziedzin życia. Tymczasem na liście jest dziesiątki zawodów, które nie sposób wymienić w niniejszym tekście. Dlatego warto skontaktować się z właściwym doradcą od spraw imigracyjnych, by się dowiedzieć, co i komu oferuje ten program. W każdym razie nie chodzi tu tylko o lekarzy czy inżynierów różnych branż, ale także o stolarzy, murarzy (lecz nie pomocników murarskich), czy mechaników samochodowych. W każdym razie wciąż jest zapotrzebowanie na różnych fachowców, co nie znaczy, że ich zatwierdzanie nie odbywa się w oparciu o ustalone kryteria. I tak, aby móc aplikować w ramach FSWP, potencjalni kandydaci muszą spełniać określone wymagania dotyczące doświadczeń, znajomości języka i wykształcenia. Minimalne wymagania to:
- doświadczenie zawodowe potwierdzone przynajmniej jednym rokiem ciągłej, płatnej pracy w ciągu ostatnich 10 lat w zawodzie wymagającym kwalifikacji według kanadyjskiej Krajowej Klasyfikacji Zawodów (n( NOC) wykazując poziom umiejętności 0, A lub B;
- potwierdzona znajomość języka „kanadyjskiego” odpowiadająca kanadyjskiemu benchmarkowi językowemu (CLB) 7 we wszystkich umiejętnościach (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie); oraz kanadyjski raport o poświadczeniach edukacyjnych (świadectwo, dyplom lub stopień), albo zagraniczny raport o poświadczeniach edukacyjnych i ocenie poświadczeń edukacyjnych (ECA).kandydaci FSWP muszą uzyskać co najmniej 67 punktów w sześciu czynnikach selekcji imigracyjnej IRCC.  
Liczba punktów jaką można uzyskać przedstawia się następująco: edukacja - do 25, znajomość języka - do 28, doświadczenie zawodowe - do 15, wiek - do 12, zorganizowane zatrudnienie - do 10, możliwość adaptacyjna - do 10 punktów. Gdy punktowo dany kandydat zakwalifikuje się, to może wejść do puli wpisów ekspresowych.
Kolejnym krokiem jest otwarcie profilu Express Entry na stronie IRCC. Każdy kandydat ma 60 dni na wypełnienie i przesłanie tego profilu. Jeśli tego nie dokona w tym terminie, to będzie musiał zacząć całość od nowa. Gdy aplikant się kwalifikuje do FSWP, to IRCC umieści go w puli Express Entry. Każdy otrzyma ocenę na podstawie właśnie posiadanego doświadczenia zawodowego, wykształcenia, wieku i znajomość języka urzędowego.
Wypełnienie internetowego profilu Express Entry nie gwarantuje, że kandydat zostanie zaproszony do ubiegania się o pobyt stały. Musi on mieć wystarczająco dobry wynik, aby osiągnąć minimalny próg w danym losowaniu. Kandydatom, którzy to osiągnęli IRCC wysyła Invitation to Apply (ITA). Po skompletowaniu i wysłaniu profilu jest oczekiwanie na losowanie, które odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie.
Gdy kandydat otrzyma ITA, wtedy też IRCC wyśle informację, do którego programu został zaproszony i co dalej powinien uczynić. System automatycznie zaprasza kandydatów do aplikowa- nia w ramach jednego z programów zarządzanych Express Entry w następującej kolejności: Provincial Nominee Program (PNP), Canadian Experience Class (CEC), FSWP, a następnie Federal Skilled Trades Program (FSTP).
 

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: