•   Wednesday, 10 Aug, 2022
  • Contact

DOBRE NOWE WIADOMOŚCI IMIGRACYJNE

Esteem

Minister imigracji Sean Fraser ogłosił, że od początku lipca tego roku Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) wznowi zaproszenia w programach Federal Skilled Worker Program (FSWP) i Canadian Experience Class (CEC). Ponadto posiadacze Post Graduated Work Permit (PGWP) będą mogli skorzystać z pozwoleń na pracę. Oprócz tego minister podał kilka innych ważnych informacji i oświadczeń, jak np. to, że IRCC zaoferuje przedłużenie pozwolenia na pracę na czas do 18 miesięcy posiadaczom pozwolenia na pracę po ukończeniu studiów (PGWP). Począwszy od tego lata osoby, których PGWP wygasa między styczniem a grudniem 2022 r., będą kwalifikować się do dodatkowego zezwolenia na pracę na okres do 18 miesięcy. IRCC pracuje nad uproszczonym procesem i niebawem przedstawi dalsze szczegóły na ten temat. IRCC zauważa, że około 95 000 PGWP wygaśnie w 2022 roku i szacuje, że nawet 50 000 posiadaczy PGWP może skorzystać z nowego otwartego zezwolenia na pracę.
Kolejną dobrą wiadomością (miejmy nadzieję, że faktycznie realizowaną zgodnie z założeniem) jest to, że zdecydowana większość nowych wniosków Express Entry będzie rozpatrywana w czasie 6 miesięcy. Według IRCC obecnie przetwarzania tych aplikacji trwa 7 do nawet ponad 20 miesięcy.
Bardzo pozytywnie zostanie przyjęta decyzja, że wnioskodawcy nie będą już musieli pozostawać w Kanadzie przez cały czas rozpatrywania ich wniosku. Także następna, a mianowicie, że wnioskodawcy, którzy również ubiegają się o zezwolenie na pracę na czas nieokreślony, w okresie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku na pobyt stały, będą mogli uzyskać zezwolenia na pracę ważne do końca 2024 r. Dzięki temu wszystkie wnioski o pobyt stały zostaną rozpatrzone, zanim wnioskodawcy będą musieli ponownie złożyć wniosek o przedłużenie tym- czasowego statusu.
Chociaż pandemia koronawirusa stwarzała szereg problemów, ministerstwo imigracji wykazuje, że w zeszłym roku ponad 405 000 obcokrajowców uzyskało w Kanadzie status stałego rezydenta, co stanowi najwyższą roczną liczbę nowoprzybyłych w jej historii. Jak pamiętamy, w tym czasie, w latach 2020 – 2021, trwały ograniczenia podróżowania. Na tę imponującą liczbę złożyły się – na to należy zwrócić uwagę – pozytywnie rozpatrzone wnioski osób już przebywających w Kanadzie. Duża ich liczba skorzystała z drogi poprzez Canadian Experience Class. Także wielu obcokrajowców przedłużających w tym czasie swój pobyt (najczęściej „turystyczny”) skorzystała w tym czasie z Provincial Nominee Program (PNP).
Ministerstwo imigracji zwraca uwagę, że wyzwania spowodowane pandemią niestety miały wpływ na wyhamowanie, a nawet zawieszenie prac w przyjmowaniu, a w zasadzie w rozpatrywaniu wniosków wcześniej przebiegających w standardowym trybie. Zapowiedziane wznowienia zaproszenia w programach Federal Skiiled Worker Program i Canadian Experience Class, a także założone istotne przyspieszenie rozpatrywania wniosków z pewnością pomogą realizować politykę imigracyjną.
Na zakończenie dodam, że związku ze wznowieniem zaproszeń dla kandydatów FSWP i CEC warto założyć profil na Express Entry.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: