•   Wednesday, 10 Aug, 2022
  • Contact

CZY I JAK MOŻNA PRZYSPIESZYĆ ROZPATRYWANIE?

Esteem

Z tytułowym pytaniem o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku o pobyt stały spotykam się bardzo często. Szczególnie właśnie w sprawie stałej rezydencji, choć również i o pobyt czasowy, czy o obywatelstwo. W dodatku towarzyszy mu przekonanie, że to przyspieszenie zależy od konkretnego konsultanta imigracyjnego, od jego odpowiedniego nacisku na urząd imigracyjny. A niestety jest to bardzo mylne podejście do tematu. W dużym stopniu wynika ono z braku zrozumienia choćby dwóch podstawowych rzeczy. Pierwsza, to skompletowanie przez aplikanta prawidłowych dokumentów wymaganych do każdej sprawy, do każdego programu. Druga, to praca urzędu imigracyjnego, na którą nie ma wpływu żaden konsultant imigracyjny, czy jakiś adwokat. Nie ma też na to wpływu, żaden parlamentarzysta, do których po pomoc próbują dotrzeć niektóre zainteresowane osoby.
Chociaż ministerstwo imigracji nie wycofało się z założenia wykonania tegorocznego planu przyznania prawa stałego pobytu ponad 420 tysiącom obcokrajowców, należy być świadomym, że nie będzie to łatwe. W końcu zeszłego roku ministerstwo wykazywało duże zaległości w rozpatrywaniu różnych wniosków imigracyjnych sięgające prawie 1,8 miliona. A obecnie 1,84 miliona.
W tym miejscu warto spojrzeć na dane z Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) przedstawiające zaokrąglone liczby wniosków na dzień 27.10.2021. Nierozparzonych wniosków na pobyt stały w kategoriach ekonomicznej, rodzinnej, humanitarnej i uchodźców było aż 548.000. Aplikacji o pobyt czasowy (studia, praca, wizy turystyczne, przedłużenie wizyt) aż 776 tys. Wniosków o obywatelstwo kanadyjskie 468.000.
 Na taki stan zasadniczy wpływ miała i oczywiście wciąż ma trwająca epidemia koronawirusa. Wszyscy dobrze wiemy, że wywołała ona szereg istotnych problemów, jak: ograniczenia podróży zagranicznych oraz kontroli granicznych, trudności w uzyskiwaniu dokumentów przez obcokrajowców, konieczność zawieszenia prac różnych urzędów i instytucji, kłopoty w rozpatrywania wniosków wywołane różnymi czynnikami niezależnymi od urzędników imigracyjnych. Szereg takich spraw bardzo mocno wpływało na opóźnienia pozostające poza kontrolą IRCC. No a obecnie personelowi urzędniczemu doszedł obowiązek rozpatrzenia tysięcy wniosków imigrantów ukraińskich. Chociaż ich aplikacje są rozpatrywane w innym trybie i nie powinny mieć wpływu na uszczuplenie miejsc przewidzianych na poszczególne programy, jednak praca nad nimi pochłania dużo czasu.
Wracając do tytułowego pytania chcę zauważyć, że zatrzymywanie się nad zasygnalizowanymi wyżej problemami na pewno nie przyspieszy rozpatrywania konkretnych wniosków. Można tego dokonać tylko wtedy, gdy wybierze się odpowiedni, właściwy dla danego kandydata program imigracyjny i prawidłowo, rzetelnie przygotuje się oraz przeprowadzi cały proces starań. Zwrócę uwagę, że liczba 337 tysięcy pozytywnie rozpatrzonych wniosków w zeszłym roku, a więc wciąż w okresie trwania pandemii, jest imponująca, i jednocześnie wzmacniająca wiarę w wykonanie założeń tegorocznego planu. Jednocześnie powinno to wszystkim osobom zainteresowanym imigracją uzmysłowić sens odpowiedniego starania się o skorzystanie z szans, jakie obecnie istnieją. Wiele lat pracy naszego biura doskonale potwierdza tę jakże przecież oczywistą opinię.                                                                                        

                                             Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: