•   Wednesday, 10 Aug, 2022
  • Contact

CZY BĘDĄ UŁATWIENIA DLA „TURYSTÓW”?

Esteem

W wielu środowiskach imigracyjnych tworzone są przewidywania co do najbliższej praktyki w polityce imigracyjnej. Najczęściej takie dyskusje mają charakter domysłów i daleko idących życzeń. Bazują one z jednej strony na informacji o 3-letnim planie imigracyjnym zakładającym przyznanie statusu stałego rezydenta ponad 1,250 milionowi obcokrajowców statusu stałego rezydenta, a z drugiej, na świadomości o konieczności popandemicznej odbudowy kanadyjskiej gospodarki. W związku z tym szereg osób wykazuje dużą bierność i oczekiwanie na daleko idące ulgi dla przebywających tu „turystów”, a także dla tzw. nieudokumentowanych mieszkańców. Jest to błąd, który może sprawić duży ból.
Wciąż także daje się zauważyć efekty tzw. szumów informacyjnych, dzisiaj idących jakby z dwóch kierunków. Jeden dotyczy rzekomego przedłużenia, a nawet rozszerzenia ulg związanych z pandemią koronawirusa, w tym niemalże automatycznego przedłużania wszystkich wiz, a drugi z imigracją Ukraińców na skutek wojny w ich ojczyźnie. W pierwszym przypadku przypomnę, że nigdy nie było „automatycznego” przedłużania wiz, lecz zawsze należało się o to odpowiednio starać. Owszem wprowadzone zostały różnego rodzaju ułatwienia, ale wciąż należało czynić w tym względzie właściwe działania. No i obecnie koniecznie trzeba być świadomym, że to się kończy. Ponieważ można w zasadzie swobodnie podróżować, więc zaczęły się odmowy przedłużania wiz. Drugi z „szumów” dotyczących przyjmowania uchodźców ukraińskich niesłusznie wprowadza obawy o „zabranie” przez nich wszystkich miejsc z tegorocznego planu imigracyjnego. Otóż nie ma czegoś takiego. Wojenni imigranci ukraińscy nie „zabierają” miejsc z puli tegorocznego planu. Ukraińcy i członkowie ich rodzin chcący przybyć do Kanady z zagranicy mogą ubiegać się o bezpłatną wizę turystyczną i następnie pozostać tutaj przez 3 lata, w przeciwieństwie do standardowego 6-miesięcznego dozwolonego pobytu. Mają oni możliwość starania się o zezwolenie na pracę na czas określony uzyskaną wizą oraz o stały pobyt w ramach któregoś z programów imigracyjnych.
Co w związku z tym nasi rodacy powinni czynić, aby uzyskać tutaj stały pobyt? Przede wszystkim trzeba odciąć się od wszelkich szumów informacyjnych oraz dowolnych interpretacji prawa imigracyjnego i rozpocząć prawidłowe starania. Dla Polaków naprawdę nic się nie zmieniło w prawie i procedurach imigracyjnych. Nadal są do dyspozycji te same programy i możliwości, z których można skorzystać. Wciąż są miejsca na International Experience Canada, czyli w programie dla młodych ludzi. Zachęcam do poważnego zainteresowania się tym, gdyż jest to naprawdę dobra droga do stałego pobytu. Także namawiam, aby właściwe kroki poczynili „turyści”, którzy przedłużali swój status z powodu pandemii i nadal chcą tu pozostać. Sądzę, że szczególnie teraz, w czasie wojny na Ukrainie, rozsądek powinien im podpowiedzieć, aby postarać się o work permit, z czym z pewnością nie będzie trudności. Przypominam także, że wciąż jest otwarta możliwość dla out of status construction worker, czyli również są szanse dla nieudokumentowanych pracowników.
                                            

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: