•   Wednesday, 10 Aug, 2022
  • Contact

WIĘKSZE ZAINTERESOWANIE POLAKÓW KANADĄ

Esteem

Od pierwszego dnia rosyjskiego ataku na Ukrainę cały świat śledzi przebieg tej wojny i oczywiście jej skutki, do których należy między innymi masowa emigracja Ukraińców. Z uzyskiwanych informacji dowiadujemy się nie tylko o już około trzymilionowej liczbie ukraińskich uchodźców, ale także, że najwięcej z nich (ponad 60%) szuka schronienia w Polsce. Część z tych ludzi nasz kraj traktuje jako czasową przystań, zakładając „rychły” powrót do Ukrainy, część będzie starała się uzyskać w naszej ojczyźnie prawo stałego pobytu, a część planuje dalszą emigrację.
Ponieważ w Kanadzie jest duża ukraińska grupa etniczna, więc sporo takich uchodców tutaj uzyska prawo stałego pobytu. Wojna w Ukrainie jednak zaskoczyła rząd kanadyjski - ministerstwo imigracji nie wprowadziło jeszcze jakiejś specjalnej ścieżki umożliwiającej uchodź- com ukraińskim uzyskiwanie prawa stałego pobytu. Taka szybka możliwość rozpatrzenie starań została uruchomiona dla Ukraińców prze- bywających w Kanadzie na różnych wizach. Z pewnością w najbliższych dniach będzie wprowadzony jakiś program natury humanitarnej.
Obecna wojna w Ukrainie, no i sytuacja nią wywołana w krajach sąsiednich (wielka fala ukraińskich emigrantów) spowodowała, że dużo ludzi tej części Europy też rozpoczęło poszukiwanie dla siebie bezpiecznego miejsca do życia. Sporo z nich możliwość takiego schronienia widzi w krajach Europy Zachodniej. Jednak znakomita większość chce wyjechać za ocean, najlepiej do Kanady, ewentualnie do Stanów. I wcale nie są to moje domysły i przypuszczenia, lecz konkretne wypowiedzi moich rozmówców oraz bardzo konkretne przykłady osób starajacych się teraz o stały pobyt w Kanadzie. W tej ostatniej grupie na szczególną uwagę zasługują ludzie, którzy „pożegnali” się z tym krajem „na zawsze”. Wśród nich są nawet tacy, którzy naprawdę mieli dużą szansę uzyskać tu stały pobyt, a więc dobre możliwości do życia dla siebie i swych rodzin.
Bardzo dobrze ich rozumieliśmy wtedy, gdy zdecydowali się na powrót, ale także rozumiemy teraz, gdy chcą powrócić. Zawsze i każdemu imigrantowi radzimy, aby pomyślał o znalezieniu dla siebie drugiego, bezpiecznego miejsca na Ziemi, wykazując jednocześnie, że Kanada jest jednym z najlepszych (uważam, że najlepszym) do takiego zabezpieczenia. Dzisiaj widzimy, że już ta opinia dobrze się sprawdza, ma potwierdzenie w rzeczywistości w jakiej znalazła się w pierwszej kolejności Ukraina, ale także Polska, a nawet cała Europa.
Polityka imigracyjna Kanady przewiduje na ten rok ponad 420 tysięcy miejsc stałej rezydencji dla obcokrajowców z całego świata. Czy z tej puli i ile miejsc będzie przeznaczonych dla Ukraińców jeszcze nie wiemy. Zachęcam jednak, aby nie oglądać się na to, lecz szybko szukać możliwości dla siebie. Szczególnie zachęcam młodych ludzi do skorzystania z programu Inter- national Experience Canada. Narazie Polacy wykorzystali bardzo mało miejsc tego programu. Proponuję też zapoznanie się z innymi możliwościami, w czym oczywiście nasze biuro chętnie pomoże.    

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
  Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: