JESZCZE SĄ MIEJSCA DLA POLAKÓW

IPJ

Tekst zamieszczony pod tym tytułem powinien szczególnie zainteresować naszych młodych rodaków, a także kanadyjskich pracodawców, wśród nich oczywiście polonijnych. Tak, chodzi tu o program International Experience Canada (IEC) utworzony wiele lat temu, z którego skorzystało dzie- siątki tysięcy obcokrajowców, w tym również Polaków. Przypomnę, że nie jest to program imigracyjny sam w sobie oferujący stały pobyt, ale mogący być i najczęściej jest etapem wstępnym do takich starań. Wielu klientów naszego biura jest tego dobrym przykładem.
IEC jest programem tymczasowego pobytu dla osób w wieku 18-30/35 lat z krajów, które podpisały z Kanadą dwustronne umowy o mobilności młodzieży. Są to umowy, które umożliwiają młodym ludziom z różnych krajów pracę i zdobywanie doświadczenia w Kanadzie. Jednocześnie młodzi Kanadyjczycy mają możliwość robienia tego samego w innych krajach.
Podana górna granica wieku 30/35 lat jest stąd, że nie wszystkie kraje uczestniczące w tym programie mają tę samą poprzeczkę wiekową. Polacy mają górną. Zróżnicowana jest również liczba przydzielanych miejsc dla każdej z trzech kategorii tego programu. Jak zwykle najwięcej, bo 635 przyznano nam na Working Holiday. Na Young Proffessionals 110, a na COOP dla studentów tylko 5.
Sezon aplikacyjny na IEC trwający cały rok niejednokrotnie dla różnych krajów kończy się w momencie wydania wszystkich pozwoleń na pracę. W tym miejscu podaję bardzo ważną wiadomość, a mianowicie, że wciąż jeszcze nasz limit nie został w pełni wykorzystany.
Co jeszcze warto wiedzieć. Otóż niejednokrotnie ludzie z tego programu zatrudniają się do pierwszej znalezionej pracy i trzymają się jej licząc, że to jest właśnie ich droga do stałej rezydencji. I chociaż mieli informację, że nie wszystkie stanowiska pracy dadzą im szansę na rozpoczęcie właściwego etapu starań, to nie czynią odpowiednich kroków, aby przyjąć właściwy kierunek. Owszem, można wystartować w jakimkolwiek zawodzie, jednak należy później postarać się o pracę dla pracowników grupy high skilled. Tacy pracownicy będą mogli skorzystać następnie z np. programu Canadian Experience Class. Tej drogi mogą użyć osoby, które po IEC przepracowały w jakiejś kanadyjskiej firmie rok czasu jako pracownicy wykwalifikowani. W tej sprawie należy zasięgnąć porad właściwego konsultanta imigracyjnego. Internetowe, uogólnione informacje, często wzbogacane poradami znajomych, najczęściej kończą się problemami, niejednokrotnie niemożliwymi do naprawienia.
Kilkakrotnie pisałam w „Życiu”, a także mówiłam w moich audycjach w „Radio 7”, że w dzisiejszych czasach warto zabezpieczyć sobie drugie miejsce do życia na Ziemi. Kanada do takich właśnie należy, a przy tym bardzo ułatwia możliwość legalnego osiedlenia się tutaj na stałe i szybkiego uzyskania kanadyjskiego obywatelstwa. Warto o tym pomyśleć szczególnie w dzisiejszych czasach, w których w Polsce coraz częściej słychać, że lepiej to już u nas było, a teraz będzie tylko gorzej.
Irena Bartoszewicz                                                                                                                                                                            
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the College of Immigration
and Citizenship Consultants
Cell, 647 999 4038

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: