•   Saturday, 30 Sep, 2023
  • Contact

WCIĄŻ SĄ ZALEGŁOŚCI W ROZPATRYWANIU APLIKACJI

Esteem

Niestety faktycznie są duże zaległości. Chociaż wprowadzono działania przyspieszające, jednak znowu ponad 2 miliony aplikacji czeka na ich rozpatrzenia. I jest to problem nurtujący nie tylko wszystkie osoby składające odpowiednie wnioski, ale także instytucje interesujące się i zajmujące sprawami imigracyjnymi, od ministra imi- gracji zaczynając, na konsultantach imigracyjnych i adwokatach kończąc. Przy czym imigranci przeważnie mają przekonanie, że możliwość przyspieszenia jest zależna od konkretnego konsultanta imigracyjnego lub adwokata, od jego odpowiedniego nacisku na urząd migracyjny, ewentualnie posiadania jakichś „układów. Jest to oczywiście bardzo mylne podejście do tematu, wynikające w dużym stopniu z braku wiedzy o całym mechanizmie rozpatrywania aplikacji. A z tym wiąże się w decydujący wręcz sposób pracy urzędu imigracyjnego, na którą nie ma wpływu żaden konsultant imigracyjny czy jakiś adwokat. Miała natomiast (i wciąż ma) pandemia koronawirusa oraz wojna na Ukrainie.
Chociaż ministerstwo imigracji obiecuje wykonanie tegorocznego planu przyznania prawa stałego pobytu ponad 465 tysiącom obcokrajow- ców, należy być świadomym, że to nie rozwiąże całego problemu związanego z wnioskami o stałą rezydencję. Porównanie rok do roku zaległości w rozpatrywaniu aplikacji pokazuje, że wcale nie jest to łatwe do przeprowadzenia. Warto jednak zwrócić uwagę, że podana wyżej wysoka kwota uwzględnia nierozpatrzone podania na pobyt stały w kategoriach ekonomicznej, rodzinnej, humanitarnej i uchodźców, aplikacje o pobyt czasowy (studia, praca, wizy turystyczne, przedłużenie wizyt), a także aplikacje o obywatelstwo kanadyjskie, a więc nie tylko o stały pobyt.
Patrząc na tę wysokość zaległości warto też dostrzec nie tylko problem, ale także wciąż bardzo duże zainteresowania obcokrajowców z całego świata Kanadą, a także ciągłe zapotrzebowanie na zasilenie kanadyjskiego rynku pracy pracownikami zagranicznymi. Także nie sposób nie widzieć imigracyjnego wsparcia dla kanadyjskiej demografii. Ministerstwo imigracji czyni więc wszelkie starania, aby temu wszystkiemu podołać, jednocześnie prosząc o wyrozumiałość i cierpliwość, wciąż wykazując swe zaangażowanie w realizację przedstawianych założeń trzyletniego planu imigracyjnego.
Należy też pamiętać, że czas procesowania danej aplikacji rozpoczyna się w dniu otrzymania przez urzad imigracyjny (IRCC) kompletnego wniosku i kończy się w momencie podjęcia decyzji. Oczywiście IRCC nie jest w stanie dokładnie określić, ile czasu zajmie rozpatrzenie danego wniosku, ponieważ każdy jest inny i jego rozpatrzenie zajmuje inną ilość czasu.
Nie ma wątpliwości, że wciąż najwięcej nowych stałych rezydentów otrzyma ten status w programach kategorii ekonomicznej. W związku z tym należy uzyskać naprawdę dobrą informację na temat aktualnych kierunków i preferencji, by wybrać najwłaściwszy program. Trzeba też zwrócić uwagę, że urzędnicy mają pełne ręce roboty, więc dobre przygotowanie aplikacji tudzież zaprezentowanie wnioskodawcy ma bardzo istotne znaczenie. Należy więc dokonać wyboru dobrego przewodnika, wraz z nim wybrać właściwą drogę i bardzo prawidłowo realizować stawiane na niej wymagania w zakresie zgromadzenia i przedstawienia odpowiednich dokumentów, ewentualnych wymaganych opinii, świadectw itd.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: