•   Saturday, 20 Jul, 2024
  • Contact

BĄDŹ LEGALNIE - PRZEDŁUŻ WIZĘ

Esteem

Całkiem niedawno dyskutowaliśmy w naszym zespole biurowym na temat przedłużania, a w zasadzie nie przedłużania wiz. Ma się rozumieć nie jest to problem o masowym wymiarze i – jak jestem przekonana – nie można go przypisać w szczególności jakiejś określonej narodowości. Ponieważ jednak nam zależy, aby pomagać maksymalnie dużej liczbie naszych rodaków, więc na nich koncentrujemy głównie naszą uwagę. Być może ten brak starań o przedłużenie bierze się z przełożenia na warunki kanadyjskie zasad przebywania w krajach Unii Europejskiej, a może wciąż ze zwykłego niezrozumienia, czym faktycznie jest „zniesienie” wizy kanadyjskiej dla Polaków. W każdym razie pewna część naszych turystów ma faktycznie niewłaściwe podejście do pozwolenia państwa kanadyjskiego na pobyt w tym kraju. Zresztą nie tylko turystów, ale także pracowników kontraktowych i studentów.
Wśród „turystów” spotyka się przeświadczenie, że po wjeździe należy spokojnie siedzieć, bez upominania się o cokolwiek. A szczególnie właśnie tak, gdy już raz występowało się o przedłużanie wizy.  I jest to naprawdę duży błąd, gdyż mamy tu niestety do czynienia z łamaniem prawa, co może zemścić się w różnych okolicznościach. Koniecznie należy zawsze dbać o posiadanie ważnego statusu w Kanadzie, a więc także o ciągłą czystość kartoteki, w czym przedłużanie wizy powinno być czymś oczywistym. Warto przy tym mieć świadomość, że dobre uzasadnienie wniosku o przedłużenie daje pozytywny rezultat.
Koniecznie też pamiętajmy, że już samo złożenie wniosku o przedłużenie statusu jest w pełni honorowane, czyli ważny jest fakt i data złożenia, a nie samo otrzymanie decyzji. Dany wnioskodawca ma wtedy tzw. implied status i może spać spokojnie czekając na właściwą odpowiedź.
Czasami ludzie wpadają w panikę mając świadomość, że zostało tylko kilka dni ich ważnego statusu lub już go utracili, a wciąż jeszcze nie mają decyzji w ręku o przedłużeniu wizy. Nie należy się denerwować, bo okres oczekiwania jest całkowicie legalnym pobytem i nie przynosi jakichkolwiek negatywnych reperkusji. Powiem więcej - wszelkie oficjalne, terminowe, legalne składanie wniosków i apelacji umożliwia legalne przedłużenie pobytu. Taki proceder bywa niekiedy wykorzystywany przez ludzi otrzymujących decyzję opuszczenia Kanady, co jest zgodne z obowiązującym prawem.
Wracając do sprawy przedłużania wiz, to należy mieć świadomość, że aż do uzyskania ostatecznej decyzji dany turysta (pracownik kontraktowy, student) wciąż pozostaje na tych samych warunkach, czyli może swobodnie poruszać się po Kanadzie (pracować, studiować). Absolutnie nic mu nie zagraża, żadne kary, areszty czy wydalenie.
Koniecznie też należy pamiętać, że legalny status i tę swobodę można przecież wykorzystywać nie tylko turystycznie, ale również np. w poszukiwaniu pracodawców. To z kolei może być świetnym krokiem dla starań o stały pobyt. O tej możliwości nie można zapominać szczególnie w dzisiejszych niespokojnych czasach. Warto więc połączyć wakacje właśnie z takim dodatkowym celem, a do tego znacznie lepiej się startuje – jak to się mówi - „na legalu”.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: