•   Wednesday, 29 Mar, 2023
  • Contact

UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA Z SYSTEMU ONLINE TO ZA MAŁO

Esteem

Nie odkryję ponownie Ameryki twierdząc, że obecnie komputer i Internet to niezmiernie ważne narzędzia bardzo ułatwiające nam nasze życie. Mało tego – obecnie wystarczą nam smartfony, które stają się niemalże nieodzowne w naszej codzienności. Jednak zbyt mocne uzależnienie się od systemu on line jest dużym błędem, gdyż może przynieść trudne, a nawet niemożliwe do naprawienia skutki. Dzisiaj czymś normalnym jest przesyłanie i odbiór informacji drogą internetową, a nie klasyczną, poprzez pocztę. To wszystko upraszcza nam życie, ale bywa, że przynosi duże problemy. Komenda „wyślij” (send) to przecież nie tylko szybkie, łatwe przesłanie informacji, ale także przyjęcie i zapamiętanie jej przez komputer odbiorcy. I właśnie w tym miejscu może pojawić się trudny lub niemożliwy do naprawienia problem.
Z systemu on line korzystają obecnie również urzędy imigracyjne, przyjmując wręcz tę drogę jako główną linię komunikacji z interesantami. Ale coś, co oczywiście ułatwia pracę urzędnikom, jednak niestety często sprawia problemy klientom. Niejednokrotnie bowiem z powodu jakichś drobnych błędów, które wyłapuje komputer danego urzędu, następuje odrzucenie nadesłanej aplikacji. W dodatku nawet bez dokładnego wskazania jakiegoś uchybienia. Przy niektórych sprawach wnioskodawca otrzymuje zwrot podania z krótką notą, np. „niekompletne”. Mieliśmy nawet przypadek, że osobie samodzielnie składającej dokumenty w urzędzie imigracyjnym aplikację odsyłano je kilkanaście razy, każdorazowo wyłapując nowy błąd.
W tym miejscu chcę zwrócić uwagę, że wnioskodawcy składający aplikację niejednokrotnie po prostu nie przywiązują wagi do np. braku jakiegoś dokumentu lub zdjęcia, albo do złego formatu, ewentualnie jakości fotografii, braku tłu- maczeń itp. Może przez zapomnienie, może przez niewiedzę, a może przez zwykłe zlekceważenie czy założenie, że jest to drobiazg, na który urząd nie zwróci uwagi.
Dlaczego dziś przypominam ten wydawałoby się błahy temat? Otóż kilkakrotnie w swoich artykułach zachęcałam do korzystania z systemu Express Entry, jako jednej z bardzo dobrych dróg do stałej rezydencji, zresztą wciąż mającej swoiste zielone światło. Wybór tej drogi wymaga jednak dobrego przygotowania i postępowania. Tym bardziej, że po pierwsze mamy w nim dwa etapy kwalifikacyjne, a po drugie, chociaż kolejne losowania są dość częste, to jednak zmieniają się przy nich wymagania punktowe. No a odpadnięcie „z gry” często następuje z powodu „niewinnych” błędów, wzmiankowanych powyżej. Może to być bardzo bolesne szczególnie wtedy, gdy w zasadzie bywa jedynym sposobem na stałą rezydencję. Znamy takie sytuacje, w tym również spowodowane właśnie „prostymi” błędami, których niestety nie można naprawić na bieżącą, nie czekając na kolejne losowanie. Przychodzi odmowa i szansa na ponowne otwarcie aplikacji jest bardzo mała. A częstokroć błąd bywa natury technicznej, jak np. brak dołączenia jakiegoś dokumentu. No a w takim przypadku pewności na pozytywne rozstrzygnięcie jednak nie ma, więc na pewno lepiej jest zawsze od początku bardzo solidnie podejść do starań.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: