•   Wednesday, 29 Mar, 2023
  • Contact

NAJLEPSZA DROGA DO STAŁEJ REZYDENCJI

Esteem

Po ostatnim moim artykule o unikaniu fałszywych doradców otrzymałam sporo telefonów wskazujących przykłady działania takich „fachowców”. Nie brakowało także pytań, które wykorzystałam do zatytułowania dzisiejszego artykułu. Niniejszym postaram się dać na nie odpowiedź.
Przede wszystkim należy rozumieć i pamiętać, że nie ma jakiegoś uniwersalnego sposobu na uzyskanie stałego pobytu, z którego mógłby skorzystać każdy chętny obcokrajowiec. Być może istnienie takiej ścieżki sugeruje sama polityka imigracyjna od dziesięcioleci nastawiona na przyznawanie tysiącom obcokrajowców prawa stałego pobytu. W dodatku plany na ten i kolejne lata zakładają przyznanie stałej rezydencji po ponad 400 tysięcy obcokrajowców rocznie. Koniecznie jednak nie można zapominać, że przyznawanie tego statusu nie odbywa się drogą jakiegoś niekontrolowanego otwarcia kanadyjskich drzwi, ani też poprzez powszechną amnestię, czym mamią różni nieuczciwi doradcy. Należy pamiętać, że kanadyjska imigracja opiera się o konkretne kategorie imigracyjne mające szereg programów imigracyjnych. W tych okolicznościach najlepszą drogą wciąż jest wybór właściwego dla danego obcokrajowca programu imigracyjnego.
Teoretycznie każdy obcokrajowiec ma możliwość skorzystania z dowolnie wybranego programu, ale nie można zapominać, że w każdym z nich, aby się zakwalifikować, należy spełnić określone wymagania. I tu naprawdę nie należy się kierować doświadczeniami i poradami różnych znajomych, przyjaciół, a nawet krewnych, gdyż albo dotyczą one zupełnie innych czasów, albo – co zresztą jest znacznie ważniejsze – przecież zupełnie innego człowieka, a więc o innym życiorysie i doświadczeniach zawodowych. Korzystanie z takiego doradztwa i zastosowanie się do niego najczęściej przynosi trudne, bądź niemożliwe do naprawienia skutki.
Przypomnę, że wciąż absolutnie najwięcej stałych rezydentów uzyskuje ten status poprzez kategorię ekonomiczną. Tak jest od dziesiątków lat i to na pewno nie zmieni się w najbliższej czy dalszej przyszłości. W tych okolicznościach rolą dobrego konsultanta jest zaproponowanie klientowi koniecznie najlepszego dla niego programu tej kategorii. To właśnie konsultant, a nie jakiś „wujek” ma najlepsze rozeznanie, który program w danym czasie będzie najlepszy dla danego obcokrajowca. Z małą przy tym uwagą o konieczności dobrej współpracy klienta z tymże konsul- tantem, a więc także o prawidłowym, terminowym wykonywaniem poleceń.
Wciąż na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczby rocznych nowych osiedleńców, jest kategoria rodzinna. Tu kolejny raz przypominam, że kanadyjska definicja rodziny nie musi się pokrywać z tą, którą znamy z Polski, obejmującą kuzynów, szwagrów, zięciów itd. W programach tej kategorii mamy proces sponsorowania, co też jest odpowiednio zdefiniowane i obarczone określonymi kryteriami, o czym należy dobrze się zapoznać przed startem na tym kierunku.
Ciągle w kanadyjskiej polityce imigracyjnej ważną pozycję zajmują kolejne programy, dające możliwość uzyskania stałego pobytu uchodźcom ze względu na prześladowania natury politycznej, rasowej czy wyznaniowej, a także ze względów humanitarnych. Chociaż żaden z tych programów nie jest zamknięty dla Polaków, jednak mocno odradzam szukanie drogi poprzez „ochronę przed prześladowaniami”.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada                                                                                            
Regulatory Council #R407591
cell. 647-999-4038
info@esteemimmigration.com   

 

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: