Różne systemy medyczne rozwijają się w wielu częściach świata od wieków. Przemieszczanie ludności, wojny i inne kataklizmy spowodowały, że ludzie różnych kultur zaczęli różne interakcje między sobą. Doprowadziło to mieszania różnych kultur. Jednak systemy medyczne pozostawały nienaruszone, stanowiły pewien kanon, którego się nie poruszało. Dlatego jeszcze do lat 90. ubiegłego wieku panowało przekonanie  że nie powinno się mieszać ziół chińskich z europejskimi. Od kilkunastu lat jednak trendy się zmieniły i staramy się dokonać pewnego blendu pomiędzy różnymi systemami medycznymi.

Najbardziej znaną częścią medycyny chińskiej jest akupunktura. Może nie tyle znaną co robioną jako swego rodzaju sensacją przez różnych speców od pokrzepianaia serc. Prasa pełna jest doniesień o tym, że przyszedł ukłuł i i uleczył. Zwykle jednak akupunktura wykonywana różnymi igłami (wykonanymi z różnych metali) jest tylko częścią terapii. Oczywiście tworzenie sensacji związanych z akupunkturą przysłania inne metody lecznicze takie jak Guasha, ziołolecznictwo, cupping czy moxę. Ale nie o tym mowa. Raczej o tym jak można wprowadzić leczenie akupunktura do leczenia bardziej po naszemu. Zgodnie z tym co twierdzą mistrzowie akupunktury, życie to ciągłe krążenie energii i w naszym ciele. Energia krąży wzdłuż tak zwanych meridianów. Choroba czy ból jest zaburzeniem tego krążenia, coś w rodzaju zastawki. Wkłucie igły to nic innego jak zburzenie tej za- stawki i wytworzenie swego rodzaju krążenia wokół obstrukcji. Igła zwykle jest wkłuwana na 20-25 minut. Od dawna zastanawiano się jak przedłużyć efekt działania igły akupunkturowej. Pierwszą  – choć niektórzy twierdzą, że metodą starszą od akupunktury jest moxa, czy rozgrzewanie punktów akupunkury przy pomocy palącej się specjalnej mieszanki ziołowej. Rozgrzanie i zaczerwienie wokół punktu utrzymuje się dużo dłużej niż w przypadku samej igły. Drugą, znacznie młodszą metodą, jest zmuszanie pszczół do użądlenia dokładnie w punktach akupunktury. Wtedy zaczerwienienie, stan zapalny utrzymuje się do kilku dni. Niektórzy osiągają świetne wyniki. Istnieje jednak pewien problem, mianowicie alergia na ugryzienie pszczół. Nie mam tu na myśli bólu i zaczerwienia w miejscu ugryzienia, ale szybko postepujący odczyn ogólny z obrzękiem krtani czy atakiem astmy – czyli nie ma żartów. Ostatnie lata przyniosły też inną metodę, mianowicie szwy chirurgiczne wykonane metalowymi nićmi w punktach akupunktury. W tym wypadku możemy „drażnić” dany punkt przez  7 do 10 dni. W wyniku przedłużenia działania możemy w ciągu jednej sesji zastąpić to do czego potrzeba kilku zabiegów. Szew jest zawsze na tej samej głębokości czyli „podrażnienie” jest zawsze takie samo. Jeśli chodzi o mnie, aby przedłużyć i spotęgować działanie klasycznej akupunktury stosuję pijawki, które przystawiam na punktach akupunktury. Pijawka wpijając się w skórę i wypijając 10-15 mililitrów krwi wpuszcza do krwi mieszaninę enzymów zwanych hirudyną. Efektem działania hirudyny jest czasowe rozszerzenie naczyń krwionośnych przez co poprawia się lokalne ukrwienie – co już samo w sobie działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Hirudyna wywiera silne działanie przeciwbólowe. Ale z naszego punktu widzenia jest coś jeszcze ważniejsze, mianowicie ślina pijawek jest substancją białkową. Podana śródskórnie powoduje niewielki miejscowy odczyn zapalny czyli to co inne metody przedłużania działania akupunktury. Przewagą pijawek jest to że po odstawieniu przez kilka dni utrzymuje się niewielkie krwawienie, dzięki czemu z systemu odchodzi tak zwana zła krew – niedotleniona z czynnikami zapalenia.

Stosując pijawki według wskazań klasycznej akupunktury z uwzględniem chińskiej diagnozy przeciw chorobom, które oni nazywają „blood stagnation” czy „heat stagnation” możemy osiągnąć dość szybki efekt w zwalczaniu takich chorób jak bóle przy zwyrodnieniach stawów, nerwobóle, bóle półpaścowe czy niektóre choroby wewnętrzne. 

Dr. Andrzej Salaniuk N.D.

2399 Cawthra Road #101, Mississauga. Tel: 416-830-0626
Serwisy pokryte przez większość ubezpieczeń/benefity.
Możliwość bezpośredniego rozliczania z kompaniami ubezpieczeniowymi. Gift certificates available.