Pod rozwagę rozbestwionym

Działacze na rzecz praw zwierząt sprawiają, że rolnicy czują się niebezpiecznie w swoich domach, dlatego minister Ernie Hardeman wprowadził nowy akt prawny, który, jeśli zostanie uchwalony, spowoduje ukaranie protestujących karą w wysokości $25 000 za wejście na farmę lub „obiekt produkcji żywności” bez zezwolenia.
Ustawa o bezpieczeństwie przed wtargnięciem i ochrona bezpieczeństwa żywności z 2019 r. nie tylko wzmacnia kary wobec intruzów, ale zabrania wszystkim „zatrzymywania, utrudniania, utrudniania lub przeszkadzania pojazdowi silnikowemu przewożącemu zwierzęta gospodarskie”.
Zgodnie z nowo zaproponowanymi zasadami za pierwsze przestępstwo zostanie na nią nałożona grzywna w wysokości $15 000, a za kolejne przestępstwa do $25 000, a także rekompensata za straty lub szkody poniesione przez rolnika.
z powodu potencjalnego zanieczyszczenia.
Sędzia mógł również zdecydować o podwyższeniu już i tak wysokich kar pieniężnych w oparciu o „czynniki obciążające”. W rzeczywistości, zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli sąd zdecyduje się nie podwyższać maksymalnej kwoty grzywny, „musi podać uzasadnienie swojej decyzji”.