Pamięci Powstańców

1 sierpnia minęły 74 lata od momentu wybuchu Powstania Warszawskiego. Ten bez wątpienia najtragiczniejszy zryw ku wolności w dziejach Polski upamiętniono, zgodnie z tradycją, pod pomnikami, na cmentarzach i w miejscach pamięci. W godzinę “W” zamarł uliczny ruch, a powietrze przeszył dźwięk syren. Zapłonęły biało-czerwone race. Dzień zakończył się wielkim koncertem na Placu Piłsudskiego, z udziałem tysięcy ludzi – wspólnym śpiewaniem “(Nie) Zakazanych Piosenek”.
Muszę przyznać, iż jest coś poruszającego w tych obchodach, zwłaszcza zaś w postawie najmłodszych Polek i Polaków. Widać autentyczne zainteresowanie dziejami Powstania, losami ich ówczesnych rówieśników i wielki szacunek dla Powstańców. Ot, taka akcja wysyłania żyjącym weteranom Powstania kartek z życzeniami. Wzruszający jest też muzyczny klip, w którym dzieci śpiewają powstańczą piosenkę “Warszawskie dzieci”, a kilkuletnie maluchy stają z biało-czerwonymi balonikami przed pomnikiem Małego Powstańca. To wieczorne zaś, radosne wspólne śpiewanie w sercu miasta skazanego na totalną anihilację jest jakby wielką afirmacją życia i wolności. Tej wolności, której tysiące tamtych Bohaterów oddało swoje życie. Obyśmy nigdy więcej nie musieli już sypać szańców na ulicach naszych miast.
Niebezpieczne spekulacje
Na łamach ostatniego numeru “Tygodnika TVP” ukazała się bardzo ciekawa analiza historyczna pióra dr. Romualda Szeremietiewa. Autor nawiązał w niej do popularnej wśród wielu prawicowych historyków i publicystów alternatywnej wersji historii Drugiej Wojny, w której stawiany jest swoity zarzut wobec sanacyjnego rzadu, iż nie poszedł drogą Węgier i nie próbował układać się z Hitlerem. Wedle tych poglądów, Polska przyjmując gwarancje angielskie i odrzucając jakiekolwiek rokowania z Hitlerem w sprawie “korytarza”, skazywała się na totalną klęskę. Zachód nie miał najmniejszej ochoty ani na ‘umieranie za Gdańsk” w 1939, ani na ratowanie nas przed sowiecką okupacją po 1944. Brak wizji i odwagi do podjęcia odważnej gry dyplomatycznej doprowadził do katastrofy II RP. Jako argument, że tego rodzaju manewry dyplomatyczne były możliwe, wskazywane są często Węgry, które były sojusznikiem Hitlera, a po wojnie ich los nie był wcale gorszy od losu Polski.
Szeremietiew, w swojej krytycznej wizji alternatywnej historii poddaje analizie właśnie ów przykład Węgier. Kilka punktów wartych jest uwagi. Fascynująca, niestety, dla wielu pasjonatów historii w Polsce jest wizja oddziałów Wojska Polskiego atakująca Sowietów. Polska kawaleria miałaby być idealnym wzmocnieniem Wermachtu na rosyjskich bezdrożach czy pod Moskwą. Szeremietiew przytacza mało znane Polakom szczegóły węgierskiego udziału w inwazji ZSSR. Wojska reżymu Horthy’ego nie tylko zostały doszczętnie rozbite na froncie wschodnim, lecz po wojnie Sowieci wyłapywali i deportowali na Sybir każdego podejrzanego o służbę wojskową w tych formacjach. Z sowieckiego zesłania powróciło do kraju mniej niż 30% wywiezionych!
Niespecjalnie znane są w Polsce wojenne losy Budapesztu. Jego wspólna, niemiecko-węgierska obrona w 1944 roku zakończyła się wielkimi zniszczeniami oraz wydaniem miasta przez zwycięskiego marszałka Malinowskiego, na czterodniową pastwę sowieckim żołnierzom. Jaki był los kobiet w trakcie tych dni, nie trzeba chyba nikomu mówić. Co więcej, nikt wojenym losem Budapesztu się nie przejmował, a i dziś jest to wstydliwa karta węgierskiej historii.
Wszelkie zyski terytorialne, uzyskane przy aprobacie Berlina kosztem sąsiadów zostały oczywiście po wojnie utracone.
Najciekawszą i najbardziej punurą jest ta część analizy Szeremietiewa, w której Autor podąża “alternatywnym tropem” i szkicuje losy polsko-hitlerowskiej kolaboracji. Czy polska policja i wojsko brałyby udział w tworzeniu i nadzorowaniu obozów dla Żydów? O chronieniu polskich Żydów nie byłoby mowy, bo taka byłaby cena aliansu. Żydzi z Węgier, w liczbie ponad 400 tysięcy, zostali ostatecznie deportowani do Auschwitz w początkach 1944. Czy powstałoby polskie SS? To także ponury obraz konsekwencji ewentualnego pójścia na współpracę z Niemcami.
Jaka byłaby terytorialna kompensacja za oddany oczywiście Niemcom Gdańsk, część Śląska czy korytarz? Aneksja całej Litwy oraz pokaźnych terenów białoruskich i ukraińskich? Wysiłek pacyfikacji tych terenów spoczywałby oczywiście na Wojsku Polskim i byłby coraz bardziej kosztowny. I wreszcie kwestia końca wojny. Tu Szeremietiew powraca do przykładu Węgier. Zamienioną w ‘Festung’ Warszawę broniłoby polskie wojsko z polskim SS i Niemcami. Zdobyta zaś ostatecznie przez Sowietów stolica Polski byłaby także ogromną ruiną, niewiele mniejszą niż ta po Powstaniu. Wywózki, których uniknęlibyśmy w latach 1939-40, miałyby jeszcze bardziej masowy charakter. Znamy skutki mściwości Stalina wobec sojuszniczej (!) Polski, co robiłby z “hitlerowską”? Politycznie, w Jałcie i Teheranie kwestia Polski -sojuszniczki Hitlera nie stanowiłaby dla Zachodnich sojuszników żadnego tematu. Stalin miałby w tej sprawie całkowicie wolną rękę. Wtedy też włączenia kadłubowej, okrojonej do granic Kraju Priwiślańskiego Polski – Polskoj Sowietskoj Socjalisticzeskoj Respubliki – w skład ZSSR byłoby całkiem możliwe.
Taką konkluzją kończy swoją polemikę z alternatywną wizją polskiej polityki roku 1939 r. Szeremietiew. Można jedynie dodać, iż w sytuacji międzynarodowej, kiedy Polskę wręcz oskarza się o wywołanie Drugiej Wojny, poważne spekulacje znanych historyków i publicystów, “żałujących” szansy na układ z Hitlerem są mało odpowiedzialne.
WMW