Okrągły stół

Kroki ku Niepodległej

Czy można w pokojowy sposób zakończyć konflikt polityczny dzielący kraj na dwoje?
„Bogdan Lis: Można. Tak właśnie zostało to zrobione 30 lat temu.“
„Pytam, (…)
“Żeby się udało, musi zostać spełniony warunek: obie strony barykady muszą widzieć sens, korzyści i na tej podstawie uznać, że trwanie w sporze jest wyniszczające. W 1989 r. władza i opozycja widziały, że unikanie rozmów w sytuacji, gdy w ZSRR też szykują się zmiany, byłoby topieniem kraju w marazmie. Wtedy, zresztą, nie szliśmy po władzę. Chcieliśmy odzyskać „Solidarność”. Potrzebowaliśmy niezależnej organizacji, by za jej pośrednictwem pertraktować z partią. Władza o tym wiedziała. Jej cel był inny: znaleźć legitymację do dalszego rządzenia. Opozycja miała być do tego narzędziem, a późniejsze wybory – kluczem. Partia jednak przeliczyła się, przegrała wybory sromotnie. Jej lista krajowa nie weszła do parlamentu, a działacze partii satelickich postanowili zmienić front i iść z opozycją w kierunku reform. Dzięki temu mógł powstać pierwszy niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego. Wtedy zdecydowało społeczeństwo, zwykli ludzie, dziś już o taką jedność jest trudniej. Właściwie: można o niej zapomnieć.(…)“

Bogdan Lis, www.dziennik.pl, 6.02.2019 (podkreślenia WMW)

 

Jeden z legendarnych działaczy “Solidarności”, Bogdan Lis, w rocznicowym wywiadzie doskonale wskazuje dwa kluczowe elementy, które leżą niejako u podstaw, zabetonowanego dzisaj, podziału zaangażowanego polskiego społeczeństwa. Podkreślam zaangażowanego, tego wrażliwego na debatę o własnej historii.
Oceny umowy z Magdalenki oraz rozpoczętych równo 30 lat temu obrad “Okrągłego Stołu” dzielą zarówno ówczesnych opozycjonistów jak i historyków. Zdaje sie jednak, iż rocznicowa data 6 lutego nie budzi aż takiego zainteresowania.
Blisko 30 lat po porozumieniu władz PRL z aktywem “Solidarności”, którego efektem była stopniowa transformacja PRL w III RP, większość obywateli zdaje się kompletnie obojętna wobec zarówno najnowszej historii, jak i współczesności kraju.
***
“Okrągły Stół” jest momentem tożsamościowym dla dzisiejszych elit polskiego świata polityki, jest częścią mitu założycielskiego “ich” państwa – III RP. Dla obozu wywodzącego się zaś ze środowisk nieprzeje- dnanie antykomunistycznych, jest to dzień niesławnej kapitulacji wobec agentury Krem- la.
Znaczenie tych uwarunkowań: zewnętrznego i pochodnego od niego, wewnętrznego – które trafnie przywołuje Lis – są nadal przedmiotem sporu politycznego. Piszącemu zaś wydaje się, iż powinny być polem dociekań, aby zrozumieć ostatnie 30 lat polskiej historii.
Dlaczego ludzie “Solidarności” w chwili, kiedy wszelkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały na to, iż sowiecka hegemonia nad światem dobiega końca, że ZSSR przegrywa “Zimną Wojnę”, że Jałta będzie zastąpiona nową umową mocarstw – zdecydowali się uznać komunę za pełnoprawnego partnera?
“Okrągły stół” legitymizował reżym gen. Jaruzelskiego, którego jedynym argumentem do tej pory pozostawała siła przemocy aparatu bezpieczeństwa i wojska oraz – co daleko ważniejsze – argument geopolityczny, podporządkowanie PRL imperialnym interesom Kremla. Groźba inwazji była uzasadnieniem stanu wojennego!
Umowy negocjowane przy “meblu” nie były kapitulacją komunistów, były realizacją “doktryny Urbana”, kooptacją części opozycji, za cenę swoistej reglamentacji wolności, na poziomie 30%. Nie można zapominać, iż zgodzono się na wyborczą farsę, gwarancję pozostania PZPR u władzy. – “Ty się z nami dogadałeś!” – przypomina dziś L. Wałęsie szef SLD, W. Czarzasty. Nomenklatura uwłaszczyła się na majątku PRL. Ludzie SLD, spadkobiercy PPR/PZPR, są coraz bardziej dumni ze swej formacji; ba… chcą nadal kształtować politykę historyczną Polski!
Tak, to prawda warta powtarzania! Wybory z 4 czerwca 1989 pokazały rządzącym i elicie “drugiej S”, co Polacy myślą o tej umowie. Ale tego dokonali zwykli ludzie, co uczciwie przyznaje B. Lis.
W rządzie Mazowieckiego, który kończył pewien etap istnienia PRL, nadal kluczowe resorty miał aparat PZPR. Wbrew woli społeczeństwa Zgromadzenie Narodowe wybrało W. Jaruzelskiego na prezydenta PRL. To były owe pacta sunt servanda premiera Mazowieckiego. Tłumaczenie wszystkich zaskakujących społeczeństwo decyzji i posunięć “umowami”, kiedy świat wokół Polski ulegał dramatycznym zmianom.
Festiwal wolności w 1989 mieli Czesi, Słowacy, Węgrzy i NRDowcy. To dzień upadku berlińskiego muru uchodzi w świecie za symbol upadku komunizmu. W samej rzeczy, Honecker z byłej NRD musiał wyjechać, Cz. Kiszczak stał się zaś “Człowiekiem Honoru”!!!
Symbolem czego powinien być dziś polski “Okrągły Stół”? Czy powinien stać się światową marką polskiej politycznej mądrości? Przezorności ludzi, którzy nauczeni historycznymi klęskami, szukali kompromisu za wszelką cenę, nawet za cenę romantycznych marzeń o pełnej wolności?!
Czy też reprezentujący ruch “Solidarności” – Naród – uczestnicy obrad “Okrągłego Stołu” okazali się historyczne skażeni genem uległości, niezdolnymi do zrozumienia nowych zasad globalnego układu sił?

WMWojnarowicz

PS. Słowa Lecha Wałęsy w wywiadzie dla Onetu.pl, o Kornelu są tak nikczemne, iż podjęcie debaty z nimi obrażałoby każdego, kto wie cokolwiek o warunkach stanu wojennego.
“Solidarność Walcząca” była kontynuacją ruchu społecznego “Solidarność”, milionowego ruchu oporu Polek i Polaków wobec sowieckiego komunizmu. Była pokojowym sprzeciwem nielicznych wobec komunistycznego zamachu stanu. SB zabrało ponad dwa lata, by schwytać “Kornela”.
Kornel Morawiecki nigdy “czegoś tam” nie podpisywał, nie pił wódki z Kiszczakiem, nie zmieniał dziesiątki razy wersji wypadków. Nie “grał w toto-lotka”, żeby dorobić do pensji. Uznał natomiast “Okrągły Stół” za kapitulację wobec komuny, za sprzeniewierzenie się ideałom Sierpnia’80, za niepotrzebną legitymizację PZPR. I za to jest znienawidzony.