Za rzecz w zasadzie naturalną można przyjąć nasze szybkie przyzwyczajanie się do różnych korzystnych zmian. Z dużym zadowoleniem rodacy przyjęli zniesienie obowiązku posiadania wizy turystycznej przy podróży do Kanady. I chociaż różne źródła przypominają turystom (prawdziwym i „zarobkowym”), że ten ruch „bezwizowy” absolutnie nie jest tym samym, czym jest w krajach Unii, wciąż ludzie przyjeżdżający tutaj mają różne, w tym bardzo nieprzyjemne, przygody zarówno przy samym przylocie, jak i przy przedłużaniu pobytu. Dlatego koniecznie należy pamiętać, że po pierwsze bezwizowy ruch turystyczny z Kanadą odbywa się na innych zasadach niż w krajach Unii Europejskiej, a po drugie, że pozwolenie (wizę) na pobyt koniecznie należy przedłużać. I tego nie można lekceważyć.

W tym miejscu muszę zauważyć, że szereg osób niewłaściwie interpretuje wpisy dat do ich paszportów lub ich brak, a także – co się zdarza – nawet brak pieczątki. Co takie sytuacje oznaczają i jak przy nich należy postępować? Czy zawsze – w dowolnych, różnych okolicznościach – można starać się o przedłużenie pozwolenia na pobyt?

Zacznijmy od pieczątki i wpisanej (lub nie) daty. Jeśli przy stemplu nie ma podanej daty, to dany turysta ma pozwolenie na sześciomiesięczny pobyt. Wpisana data, którą należy prawidłowo odczytać, określa dzień, do którego można legalnie przebywać w dowolnym miejscu Kanady. Takie pozwolenie może być dane nawet tylko na tydzień. Szybkie skanowanie paszportu i odczyt komputerowo zapisanej historii imigracyjnej przybysza, a nawet krótka rozmowa „na bramce” lotniska wzbudzająca jakieś podejrzenia, powodują skierowanie go do urzędu imigracyjnego na danym przejściu. Tam zostanie wydany tzw. Visitor Record, gdzie wyraźnie będzie napisane, do kiedy można przebywać w tym kraju.

I tu przypominam dwie ważne informacje. Otóż można starać się o przedłużenie każdej, nawet tej tygodniowej wizy. To po pierwsze, a po drugie, czas oczekiwania na decyzję o przedłużeniu jest wciąż okresem legalnego pobytu.

Zdarza się, że Polacy są wpuszczani bez ostemplowania paszportu, co wcale nie oznacza pozwolenia na dłuższy niż sześciomiesięczny pobyt. W ruchu turystycznym nie ma takiej opcji, bez specjalnych starań o przedłużenie. Proszę zwrócić uwagę i pamiętać o tym, że paszport każdego przybysza jest skanowany, czyli jego wjazd jest odnotowany z konkretną datą. Legalność pobytu można więc łatwo sprawdzić. W takim przypadku zalecam zapamiętanie daty przylotu i w odpowiednim czasie staranie się o przedłużenie wizy. Ponieważ pamięć często zawodzi, więc warto to sobie zapisać w odpowiednim miejscu, lub zatrzymać kopie biletu lotniczego.

Kończąc temat mam następującą uwagę. Otóż każdą sytuację, a szczególnie budzącą jakieś wątpliwości, naprawdę warto skonsultować z odpowiednim doradcą od prawa imigracyjnego. Tym bardziej, że w tej dziedzinie mamy wiele zmian i wielką gamę różnych problemów.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870