Odurzeni kierowcy są surowiej karani

Cztery rzeczy, które powinieneś wiedzieć o nowych przepisach prowadzenia pojazdów pod wpływem środków odurzających.

 

Z dniem 8 grudnia 2018 r. weszła w życie nowa ogólnokrajowa Ustawa C-46 uchylająca i zastępująca dawną część Kodeksu Karnego, poświęconą przestępstwom prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających. Nowe przepisy wydają się być zawiłe, jednak poniżej zostały przedstawione najważniejsze aspekty, których istnienia każdy powinien być świadom:

1. Wyższa kara grzywny za pierwsze wykroczenie z wyższym wskaźnikiem z alkomatu
• Podczas gdy wcześniejsze przepisy przewidywały ustawową karę grzywny w wysokości $1000 za pierwsze wykroczenie, nowe prawo wymaga grzywny nie mniejszej niż $1500, przy wskazaniach alkomatu 120 mg alkoholu na 100 ml krwi i nie mniej niż $2000 przy wskazaniu alkomatu 160 mg alkoholu na 100 ml krwi.
• Ujmując to w sposób bardziej zrozumiały: im wyższy wskaźnik zawartości alkoholu we krwi na alkomacie, tym wyższa kara minimalna.
2. Policjant może zażądać przeprowadzenia badania alkomatem bez podania przyczyny, czy podejrzenia o nietrzeźwość
• Kolejna zmiana dotyczy prawa do samego badania alkomatem. Wcześniejsze przepisy nakazywały policjantowi wskazanie uzasadnienia swojego podejrzenia o nietrzeźwość kierowcy. Przykładowo, niepłynna jazda, bełkotliwa mowa, czy zapach alkoholu. W przypadku, gdy policjant nie potrafił rozsądnie uzasadnić swoich podejrzeń o nietrzeźwość kierowcy, istniała duża szansa na odrzucenie wskazania alkomatu jako dowodu w procesie sądowym.
• W świetle nowo wprowadzonych przepisów, policjant może zatrzymać kierowcę i zażądać poddania się testowi na trzeźwość bez podania przyczyn swoich podejrzeń. Ta część Kodeksu budzi szczególne kontrowersje i jest bardzo prawdopodobne, że w niedalekiej przyszłości będzie poddana rozpatrzeniu przez Sąd Najwyższy.
3. Możesz zostać poddany postępowaniu dochodzeniowemu za jazdę pod wpływem do 3 godzin po ostatnim prowadzeniu pojazdu
• Zgodnie z nowymi przepisami, policjant ma prawo wszcząć dochodzenie przeciwko każdej osobie, co do której ma uzasadnione podejrzenie, że prowadziła środek lokomocji (jest to szeroka definicja pojazdów, przez którą najczęściej rozumie się samochód lub pojazd mechaniczny) pod wpływem środków odurzających w ciągu ostatnich 3 godzin.
• Jeśli działania policji wykażą, że taka osoba prowadziła pojazd mechaniczny w ciągu ostatnich 2 godzin, a alkomat wskazał, że poziom alkoholu w jej organizmie wynosi ponad 80 mg alkoholu na 100 ml krwi mogą jej zostać postawione zarzuty karne.
• Krótko po wejściu w życie nowych przepisów, portale informacyjne obiegła wiadomość o pewnym zdarzeniu, które wzbudziło wiele kontrowersji. Do domu starszego mężczyzny przybyła policja i zażądano poddania się badaniu alkomatem. Mężczyzna okazał się być trzeźwy. Sprawa wywołała oburzenie zarówno w środowisku prawniczym, jak i wśród społeczeństwa, które krytycznym patrzy okiem na takie poszerzenie władzy policji. Podobnie jak opisano to powyżej, również w tym przypadku oczekuje się, że prędzej czy poźniej ten przepis znajdzie swoje miejsce w Sądzie Najwyższym.
• Ustawa przewiduje linię obrony do powyższego przepisu. Każda osoba, której zostały postawione zarzuty, która jest w stanie udowodnić, że spożyła alkohol po zaprzestaniu prowadzenia pojazdu, ale przed upływem dwóch godzin od prowadzenia oraz wykaże, że nie miała powodów spodziewać się konieczności poddania testom, nie popełnia przestępstwa w świetle nowych przepisów. Jednak to w Twoich rękach leży podniesienie obrony po postawieniu zarzutów. Będzie to słodko-gorzkie zwycięstwo oddalenia zarzutów po dniu spędzonym w sądzie i po poniesieniu wszystkich kosztów prawnych.
4. Prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem odurzenia narkotykami i związane z tym postępowanie dochodzeniowe
• Chociaż jazda pod wpływem odurzenia narkotykami nigdy nie była legalna, nowa ustawa reguluje postępowanie dochodzeniowe i wyszczególnia limity prawne. Większość przepisów dotyczących jazdy po alkoholu ma również zastosowanie do jazdy po odurzeniu narkotykami.
• Jednak dopuszczalna zawartość narkotyku jest różna w zależności od jego rodzaju. Przykładowo, mała ilość THC we krwi jest prawnie dopuszczalna, ale najmniejszy nawet ślad kokainy w organizmie już nie.
Podsumowując, przestępstwa będące następstwem prowadzenia pod wpływem środków odurzających, stały się trudniejsze do obrony niż kiedykolwiek wcześniej. Nowe przepisy poszerzają uprawnienia policjantów w postępowaniu dochodzeniowym. Sprawia to, że prokuratorowi jest łatwiej udowodnić winę kierowcy.

Arkadiusz J. Empel
416-500-1937