Obowiązują nowe wnioski o polski paszport

Od 19 lipca weszly w życie nowe zasady skladania wniosków paszportowych w konsulatach poza granicami kraju.
Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów paszportowych ma na celu dostosowanie wniosków do zmian, jakie wprowadziła ustawa wdrażająca RODO.
Osoby ubiegające się o paszport mają podawać mniej danych niż obecnie.
Wszystkie osoby planujące złożyć wniosek paszportowy w Konsulacie Generalnym RP np. w Toronto muszą zarejestrować swoją wizytę przed złożeniem wniosku paszportowego. Rejestracji dokonuje się on-line pod adresem https://secure.e-konsulat.gov.pl

Po wejściu na stronę i wybraniu kraju (Kanada) i placówki (Toronto) należy z menu wybrać opcję wizyty w konsulacie-sprawy paszportowe. Po wypełnieniu formularza i zatwierdzeniu danych przyciskiem “zapisz” pojawi się komunikat “Dziękujemy za zapisanie się na wizytę w dniu … o godzinie …”. Należy nacisnąć przycisk “Pobierz potwierdzenie wizyty” i wydrukować swoje potwierdzenie.
Oto najważniejsze zmiany w wniosku o paszport.
Nowy formularz nie będzie zawierał danych osoby do kontaktu.
Zamiast adresu zameldowania podajemy adres do korespondencji.
Organ sam potwierdzi fakt posiadania obywatelstwa polskiego.
We wniosku nie będziemy już podawali danych dotyczących naszego rysopisu, ponieważ potwierdzenie wizerunku odbędzie się na podstawie fotografii.
Pojawia się rubryka na numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Dane te będą podawane opcjonalnie w przypadku wnioskowania o powiadomienie o możliwości odbioru dokumentu.
Wniosek będzie zawierał pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub ich zatajenie.
Niewielkie zmiany dotyczą również dołączanej do wniosku fotografii. Nowe przepisy wprowadzają wymóg równomiernego oświetlenia, widoczności brwi osoby przedstawionej na zdjęciu, zachowania symetrii w pionie wizerunku twarzy.