O SPONSOROWANIU MAŁŻONKÓW I KONKUBENTÓW

Rozmawiając z klientami dość często dostrzegam ich oczekiwanie na jakieś nowości w prawie imigracyjnym, które w istotny sposób ułatwiałyby starania o stały pobyt. W tym wyczekiwaniu narażają się na przynajmniej trzy niebezpieczne pułapki. Pierwsza, to brak dostrzegania możliwości w istniejących programach i dobrego korzystania z nich. Druga, to dawanie posłuchu niekompetentnym doradcom. Trzecia, to słyszenie tego, co się chce usłyszeć, co jest miłe dla ucha, a nie co stanowi prawo.
O każdej, nawet najdrobniejszej zmianie w prawie lub procedurach imigracyjnych informuję najszybciej, jak to jest możliwe w niniejszym cyklu “Życia” i w moich audycjach “Radia7”. Jednocześnie widzę, że należy powracać do niektórych tematów. A są ku temu istotne powody. Do nich należy zaliczyć konieczność przypominania, konieczność prostowania informacji pochodzących z tzw. szumów informacyjnych i konieczność przekazywania informacji osobom nowoprzybyłym.
Jednym z tematów, do którego powinnam co jakiś czas powracać jest sponsorowanie członków rodziny. Problem, z którym tu się spotykam wynika najczęściej z niewłaściwego zrozumienia definicji rodziny, albo z przekonania, że sprawa łączenia rodziny jest nie tylko prawem, ale wręcz obowiązkiem.
My Polacy (zresztą nie tylko Polacy) do rodziny zaliczamy kuzynów, ciotki, szwagrów, siostrzeńców itp. krewnych. Tymczasem chodzi tu o najbliższych członków rodziny i określone związki. W dodatku liczą się nie tylko więzy, ale także jeszcze inne uwarunkowania. Przypomnę, że Kanadyjskie prawo imigracyjne zezwala, by nie tylko małżeństwa, ale także osoby w relacji konkubinatu mogły złożyć wnioski sponsorskie lub ubiegały się razem o status stałego rezydenta. Nawet wtedy, gdy para nie może razem zamieszkiwać, przebywa w różnych krajach. Wówczas nadal istnieje prawna możliwość sponsorowania w kategorii tak zwanej conjugal partners.
W tym miejscu przypomnę, że nie każdy związek można nazwać konkubinatem. Ale ponieważ brakuje dokładnego zrozumienia definicji konkubinatu w prawie imigracyjnym, więc szereg osób próbuje skorzystać z tej drogi. No i szczególnie wtedy popełnianych jest wiele błędów przy staraniach o zaakceptowanie sponsorowania partnera, czy partnerki. Owszem partnerzy stanowiący dany związek nie muszą być po ślubie lub szybko go zawierać. Jednak zanim zostanie złożona odpowiednia aplikacja, chcąc zasponsorować swojego partnera, zalecam, by sprawdzić, czy są spełnione kryteria programu. Należy pamiętać, że aby móc zasponsorować konkubenta lub konkubinę na stały pobyt, należy udokumentować co najmniej roczny z nią lub z nim związek. I to tak, by przekonać do tego urzędników imigracyjnych. To może, a nawet powinna być dokumentacja wspólnego zamieszkania, wspólne konto bankowe, wspólne polisy ubezpieczeniowe, wspólne rozliczenie podatkowe itp. Wspólne zdjęcia, nawet intymne, niestety może być dużo za mało. Dodatkowo urząd wymaga, by przedstawić specjalną, potwierdzoną notarialnie deklarację dotyczącą związku. Nasze biuro może przygotować i potwierdzić taki dokument. No i oczywiście sama aplikacja musi być bardzo dobrze przygotowana. I to wszystko robimy profesjonalnie.
Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870