Ministerstwo imigracji zapowiedziało szereg nowości, które zacznie wprowadzać niemalże od jutra, bo pierwsza z nich ma wejść w życie od przyszłego tygodnia. Ucieszy ona szczególnie tymczasowych pracowników zagranicznych, zatrudnianych przez kanadyjskich pracodawców spełniających oczywiście określone warunki i uzyskujących pozwolenie na pozyskiwanie takich pracowników. To pozwolenie – Labour Market Impact Assessment (LMIA) – znane jako work permit z LMIA jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla obu stron, czyli dla pracodawcy i pracownika. Korzysta z niego wiele osób. Niestety zdarzają się przypadki niezbyt dobrego, a nawet wręcz złego traktowania (również zarobkowego) pozyskanych tą drogą pracowników, a przypisanych pozwoleniem na pracę do konkretnego praco- dawcy. No i od tego tygodnia tacy pracownicy będą mogli starać się o otwarte pozwolenie na pracę (open work permit)
Nie należy spodziewać się, że każde użalanie się pracownika z LMIA będzie skutkować uzyskaniem przez niego otwartego pozwolenia na pracę, ale z pewnością ta nowość w szeregu przypadkach poprawi relacje na linii pracodawca-pracownik zagraniczny. Minister imigracji Ahmed Hussen powiedział w piątek 31. maja na konferencji prasowej, że żaden pracownik nie powinien obawiać się utraty szans na zatrudnienie, gdy jest źle traktowany przez pracodawcę.
Kolejna zmiana ma wejść w życie od 26 lipca. Będzie dotyczyła sponsorowanych osób doświadczających przemocy w rodzinie. Pozwoli ona nowoprzybyłym, a doznającym problemów przemocy, na złożenie wniosku o zwolnienie z opłat za pobyt tymczasowy i utrzymanie legalnego statusu imigracyjnego w Kanadzie, w tym zezwolenia na pracę i ubezpieczeniA zdrowotnego. Minister Hussen powiedział, że jest to zrobione w celu rozwiązania problemów, z którymi borykają się niektórzy nowoprzybyli, nękani przez sponsorów, a obawiający się narażenia na szwank swojego statusu imigracyjnego bardziej niż nękających ich małżonków lub partnerów. Ponadto rząd przyspiesza proces, w którym nowoprzybyli, będący ofiarami przemocy w rodzinie, ubiegają się o stały pobyt z powodów humanitarnych i wzbudzających współczucie.
Trzecia z zakomunikowanych 31. maja inicjatyw ma zostać uruchomiona 9. września bieżącego roku. Będzie to nowy dwuletni pilotażowy projekt, który pozwoli każdemu, kto emigrując do Kanady nie zgłosił wszystkich członków rodziny, sponsorować niezadeklarowane wówczas osoby. W tej grupie są np. uchodźcy, albo osoby sponsorowane, ale też i inne. Przypomnę, że chodzi tu o najbliższą rodzinę, a nie rodzeństwo, czy kuzynostwo. Ta nowość będzie zapewne przyjęta z radością przez wielu stałych rezydentów. Dotychczas (aż do 9.09.), gdy dana osoba składając wniosek o emigrację do Kanady, z różnych powodów nie wywiązała się z zobowiązania do zgłoszenia wszystkich członków swojej rodziny, niestety nie mogła w przyszłości sponsorować tego członka rodziny.
Wprowadzane i zapowiedziane nowości są bardzo interesujące i potrzebne. Miejmy nadzieję, że będą one funkcjonować prawidłowo i przyniosą oczekiwane rezultaty.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870