3110, 2019

O SPONSOROWANIU MAŁŻONKÓW I KONKUBENTÓW

By |October 31st, 2019|Categories: Nowości Imigracyjne|Tags: , , |0 Comments

Rozmawiając z klientami dość często dostrzegam ich oczekiwanie na jakieś nowości w prawie imigracyjnym, które w istotny sposób ułatwiałyby starania o stały pobyt. W tym wyczekiwaniu narażają się na przynajmniej trzy niebezpieczne pułapki. Pierwsza, to brak dostrzegania możliwości w istniejących programach i dobrego korzystania z nich. Druga, to dawanie posłuchu [...]

2410, 2019

CZY PO WYBORACH BĘDĄ ZMIANY?

By |October 24th, 2019|Categories: Nowości Imigracyjne|Tags: , , |0 Comments

Z tytułowym pytaniem spotykałam się zarówno przed wyborami, jak i zaraz po. Oczywiście w kontekście prawa imigracyjnego i stosowanych procedur. Przy tym przewidywano optymistycznie nawet dość daleko idące ulgi. Ten optymizm brał się ze zwykłych oczekiwań, na dobrą "miotłę", bądź miał źródła w swobodnej interpretacji wypowiedzi niektórych kandydatów do parlamentu. [...]

1710, 2019

WARTO STARAĆ SIĘ O STAŁY POBYT W ONTARIO

By |October 17th, 2019|Categories: Nowości Imigracyjne|Tags: , , |0 Comments

Sprawą całkiem normalną życiowo jest szukanie różnych ułatwień i skrótów. Niestety nie zawsze są one najlepszymi drogami do wybranego celu. Niejednokrotnie też przy poszukiwaniu tychże uproszczeń nie dostrzegamy różnych dobrych możliwości w programach wydawałoby się trudnych do realizacji lub po prostu zamykamy się na informację o nich. A niektóre z [...]

1010, 2019

W KANADZIE ETA, W STANACH ESTA

By |October 10th, 2019|Categories: Nowości Imigracyjne|Tags: , , |0 Comments

Od kilku tygodni Polacy chyba na całym świecie żyją tematem zniesienia wiz amerykańskich. Jest nadzieja i duże prawdopodobieństwo, że nastąpi to jeszcze w tym roku. I generalnie obowiązujące zasady będą podobne do bezwizowego ruchu turystycznego, jaki od kilku lat znamy w Kanadzie. Dużą różnicą będzie maksymalny czas bezwizowego pobytu, który [...]

310, 2019

U KOGO NIE SZUKAĆ POMOCY?

By |October 3rd, 2019|Categories: Nowości Imigracyjne|Tags: , , |0 Comments

W niektórych środowiskach panuje przekonanie, że w prawie imigracyjnym istnieją jakieś specjalne furtki dla określonych nacji. Spotykam się także z przypuszczeniami, że Polacy nie mogą korzystać z niektórych programów imigracyjnych. Na to wszystko nakładają się pojawiające się tu i ówdzie opinie o „szczególnie wybitnych” niepolskich specjalistach od „załatwiania” prawa stałego [...]

1909, 2019

BEZ NAS SAMO NIE RUSZY

By |September 19th, 2019|Categories: Nowości Imigracyjne|Tags: , , |0 Comments

Rozmawiając z imigrantami często spotykam dwie skrajnie różne opinie dotyczące starań o uzyskanie prawa stałego pobytu. Jedna, bardzo optymistyczna, głosi wielką przychylność państwa kanadyjskiego dla wszystkich imigrantów, a więc także dla tych tzw. nieudokumentowanych, a co za tym idzie wyczekiwanie na ogólną amnestię. Druga jest pesymistyczna, głosząca, że tu się [...]

Load More Posts