1710, 2019

WARTO STARAĆ SIĘ O STAŁY POBYT W ONTARIO

By |October 17th, 2019|Categories: Nowości Imigracyjne|Tags: , , |0 Comments

Sprawą całkiem normalną życiowo jest szukanie różnych ułatwień i skrótów. Niestety nie zawsze są one najlepszymi drogami do wybranego celu. Niejednokrotnie też przy poszukiwaniu tychże uproszczeń nie dostrzegamy różnych dobrych możliwości w programach wydawałoby się trudnych do realizacji lub po prostu zamykamy się na informację o nich. A niektóre z [...]

1010, 2019

W KANADZIE ETA, W STANACH ESTA

By |October 10th, 2019|Categories: Nowości Imigracyjne|Tags: , , |0 Comments

Od kilku tygodni Polacy chyba na całym świecie żyją tematem zniesienia wiz amerykańskich. Jest nadzieja i duże prawdopodobieństwo, że nastąpi to jeszcze w tym roku. I generalnie obowiązujące zasady będą podobne do bezwizowego ruchu turystycznego, jaki od kilku lat znamy w Kanadzie. Dużą różnicą będzie maksymalny czas bezwizowego pobytu, który [...]

310, 2019

U KOGO NIE SZUKAĆ POMOCY?

By |October 3rd, 2019|Categories: Nowości Imigracyjne|Tags: , , |0 Comments

W niektórych środowiskach panuje przekonanie, że w prawie imigracyjnym istnieją jakieś specjalne furtki dla określonych nacji. Spotykam się także z przypuszczeniami, że Polacy nie mogą korzystać z niektórych programów imigracyjnych. Na to wszystko nakładają się pojawiające się tu i ówdzie opinie o „szczególnie wybitnych” niepolskich specjalistach od „załatwiania” prawa stałego [...]

1909, 2019

BEZ NAS SAMO NIE RUSZY

By |September 19th, 2019|Categories: Nowości Imigracyjne|Tags: , , |0 Comments

Rozmawiając z imigrantami często spotykam dwie skrajnie różne opinie dotyczące starań o uzyskanie prawa stałego pobytu. Jedna, bardzo optymistyczna, głosi wielką przychylność państwa kanadyjskiego dla wszystkich imigrantów, a więc także dla tych tzw. nieudokumentowanych, a co za tym idzie wyczekiwanie na ogólną amnestię. Druga jest pesymistyczna, głosząca, że tu się [...]

1209, 2019

TO WSZYSTKO JUŻ OBOWIĄZUJE

By |September 12th, 2019|Categories: Nowości Imigracyjne|Tags: , , |0 Comments

Kilka miesięcy temu pisałam o zapowiadanych zmianach w przepisach prawa imigracyjnego. Następnie sukcesywnie sygnalizowałam ich wprowadzanie. Dzisiaj przypomnę wszystkie, gdyż okazuje się, że szereg zainteresowanych imigracją osób jakoś ich nie odnotowało. Pierwsza nowość powinna była ucieszyć szczególnie tymczasowych pracowników zagranicznych, zatrudnianych przez kanadyjskich pracodawców spełniających oczywiście określone warunki i uzyskujących [...]

509, 2019

INERNET – POMOC, CZY UTRUDNIENIE W IMIGRACJI

By |September 5th, 2019|Categories: Nowości Imigracyjne|Tags: |0 Comments

Nie dokonam żadnego odkrycia twierdzeniem, że w dzisiejszych czasach Inernet należy do grupy narzędzi najpowszechniej uży- wanych. Z tego dobrodziejstwa korzystają wszystkie grupy społeczne, w dodatku od wieku dziecięcego poczynając, na dojrzałym i bardzo dojrzałym kończąc. Oczywiście w sprawach imigracyjnych również. Tak, komputer i Internet to jedne z głównych znaków [...]

Load More Posts