Nowe zachorowania i restrykcje

7 mieszkańców zmarło w domu opieki długoterminowej w Scarborough. Sienna Senior Living twierdzi, że 136 mieszkańców i 66 pracowników uzyskało pozytywny wynik testu na obecność wirusa.

Sienna Senior Living poinformowała na swojej stronie internetowej, że obecny kryzys epidemiologiczny w Rockcliffe Care Community, przy 3015 Lawrence Avenue E., na zachód od McCowan Road, rozpoczął się 2 listopada. W domu są 204 łóżka.

„Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom i członkom zespołu, którzy bardzo ciężko pracują, aby chronić zdrowie naszych mieszkańców podczas drugiej fali pandemii.

Bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w naszych rezydencjach jest naszym najwyższym priorytetem, ponieważ prowincja doświadcza bezprecedensowych wskaźników COVID-19 – powiedziała Nadia Daniell-Colarossi, menadżer ds. kontaktów Sienna z mediami.

Daniell-Colarossi nie przedstawiła żadnych szczegółów dotyczących zgonów, ale złożył kondolencje krewnym.

Ontario odnotowało w sobotę rekordowo wysoką liczbę 1581 przypadków COVID-19 i 20 nowych zgonów

Minister zdrowia mówi, że Ontario buduje w tym tygodniu „żelazny pierścień” wokół domów opieki długoterminowej po 71 zgonach.

Dom opieki współpracuje z Toronto Public Health, Scarborough Health Network i lekarzami ekspertami Sienna, dr Andreą Moser, głównym lekarzem i dr Allison McGeer, głównym konsultantem ds. zapobiegania i kontroli zakażeń, aby zareagować na wybuch epidemii – powiedziała Daniell-Colarossi.

Środki mające na celu ograniczenie dalszego rozprzestrzeniania się wirusa w Rockcliffe obejmują:

• Pełny kontakt i środki ostrożności w całym budynku.

• Mieszkańcy muszą pozostać w swoich pokojach, w tym podczas posiłków.

Mieszkańcy mogą opuścić Rockcliffe tylko na niezbędne wizyty lekarskie.

Programy grupowe wstrzymane do odwołania.

• W rezydencji mogą przebywać wyłącznie niezbędni opiekunowie.

Członkowie zespołu pracują w zespołach, więc opiekują się tylko określoną grupą mieszkańców.

„Z początku pandemii wyciągnięto wiele lekcji i przygotowując się do drugiej fali, skupiliśmy się na zwiększeniu naszej wiedzy specjalistycznej, zwiększeniu dostaw środków ochrony indywidualnej (PPE), wzmocnieniu naszych praktyk w zakresie zapobie- gania i kontroli zakażeń – powiedziała Daniell-Colarossi.

Domy opieki długoterminowej walczą z drugą falą COVID-19 – co okazuje się trudne. Dziewięćdziesiąt trzy domy opieki długoterminowej w całym Ontario donoszą o wybuchach epidemii wśród setek mieszkańców zarażonych wirusem.

Dr Vinita Dubey, zastępca lekarza naczelnego w Toronto Public Health (TPH), powiedziała w e-mailu w sobotę, że jednostka zdrowia publicznego została powiadomiona o pierwszym przypadku w Rockcliffe Care Community w dniu 30 października.

Powiedziała, że ​​TPH natychmiast podjął działania, aby upewnić się, że zostały wprowadzone „środki ochrony przed epidemią”, aby chronić mieszkańców i personel. Jednostka zdrowia publicznego nadal prowadzi dochodzenie.

Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się COVID-19 w placówce, TPH współpracował z domem długoterminowej opieki nad wdrożeniem następujących elementów:

    Upewnij się, że dwa razy dziennie przeprowadzane są badania przesiewowe mieszkańców i personelu, aby monitorować objawy COVID-19 i jak najwcześniej zidentyfikować nowe infekcje.

    Zastosuj środki dystansu fizycznego i anuluj wszystkie zajęcia grupowe.

    Poprawia czyszczenie, szczególnie w przypadku często dotykanych powierzchni.

    Należy dopilnować, aby środki ochrony osobistej (ŚOI) były nadal właściwie używane, aby zminimalizować zagrożenia dla zdrowia.

    Ogranicz pracownikom możliwość pracy na więcej niż jednej jednostce w obiekcie.

„TPH współpracuje ze wszystkimi instytucjami, gdy zidentyfikowane zostaną przypadki, w celu zapewnienia środków zapobiegawczych w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa i ocenia potencjalne ryzyko przeniesienia na