Nowe władze w KPK oddział Toronto

Dnia 7 listopada 2020 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze KPK OT.

Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa, tylko część uczestników brała udział w zebraniu osobiście, a pozostali połączyli się elektronicznie. Podczas zebrania wybrane zostały nowe władze. Skład Zarządu KPK OT jest następujący:

Bartłomiej Habrowski – Prezes

Jan Cytowski – Wiceprezes i Komitet Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polaka i Polski

Krystyna Michniewicz – Sekretarz

Teresa Szwedo – Skarbnik

Krystyna Sroczyńska – Komisja Informacji

Teresa Klimuszko – Komitet Opieki Społecznej

Kazimierz Babiarz – Kontakty elektroniczne

Dorota Dąbrowska – Kontakty z harcerstwem i młodzieżą

Juliusz Kirejczyk – Członek zarządu

Aniela Gańczak – Członek zarządu

Łucja Stec – Członek zarządu, honorowy 

Przed zakończeniem zebrania prezes zaapelował do członków organizacji polonijnych o jak największą aktywność i współpracę z zarządem KPK OT odnośnie wielu spraw istotnych dla Polski i Polonii w tych skomplikowanych, trudnych czasach.

 

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym i członków Zarządu KPK OT, wybranego na nową kadencję, składam serdeczne podziękowania za zaufanie, jakie Państwo okazali nam, wybierając mnie i obecny zarząd na następną kadencję. Dołożymy wszelkich starań, aby Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej był nadal najaktywniejszym okręgiem KPK, pracując dla dobra naszej Polonii i naszej Ojczyzny – Polski.

Aby zadanie to właściwie wypełniać, potrzebujemy oczywiście Państwa pomocy i aktywności.

Działamy w czasach, gdy nasze wysiłki w Obronie i Propagowaniu Dobrego Imienia Polski i Polaków są szczególnie ważne – działania zdecydowane i docierające do jak największej liczby odbiorców.

Z poważaniem i kongresowym pozdrowieniem,

Bartlomiej Habrowski, prezes KPK Okreg Toronto