NATO nas obroni? – “White Christmas Dinner 2019”

“Wszystkie czarne scenariusze rozpadu NATO (…) okazały się nieprawdziwe. (…) Mówiono o imperializmie rosyjskim, o zagrożeniach terrorystycznych. (…) Bardzo istotny element dla nas to pełna zgoda na aktualizację planów kolektywnej obrony Polski – to było dla nas bardzo ważne, o tym się dużo mówiło, to jest tzw. GPR.“
„Nie ma wroga, żadnego wroga dzisiaj nie ma. NATO nikt nie atakuje. Wrogiem możemy być może nazwać podmioty o charakterze nie państwowym. (…) Nie możemy mówić o wrogu na poziomie międzypaństwowym. (…)“
„Rosja to nasz sąsiad, z którym w wielu rzeczach się nie zgadzamy (…) i niektóre działania ze strony Rosji są nieakceptowalne. Ale nie ma mowy o wrogości.“
„Niestety Rosja przedsięwzięła takie zachowania w ostatnich latach. Mówię o inwazji na Gruzję, okupacji Krymu, Ukraina nie ma pełnej kontroli nad częścią swojego terytorium. (…) Rosja ma w tym swój udział. Chcemy by sytuacja była przywrócona do stanu poprzedniego. (…) Trzeba realizować politykę bezpieczeństwa i odstraszania, by pokazać, że kolejne próby działań imperialnych czy zaczepnych, spotkają się z odpowiedzią Sojuszu.“

Prezydent RP A. Duda, za: www.wPolityce.pl, 4.12.2019

NATO nas obroni?

Nie mamy wroga. Pakt Północnoatlantycki nie ma wroga. Ma jedynie sąsiada, który od czasu do czasu odwiedza swoich sąsiadów na tankach. Złośliwi obserwatorzy mówili zaś w chwili przyjmowania Polski do NATO, iż warunkiem tego aktu było przekonanie na Zachodzie, iż Rosja… nikomu nie zagraża!
Wobec kogo zatem mamy “odstraszanie”? Czy w przypadku nieoczekiwanej wizyty pod Tartu, Olsztynem czy Daugawą “zielonych ludzików”, wyposażonych w ciężki sprzęt (kupiony na bazarze), NATO nas obroni? Nas, to znaczy Polskę i Bałtów. Stawianie takiego pytania może zostać uznane za prowokację. Piszący dla Państwa wierzy jednak, iż obowiązkiem piszących o polityce bezpieczeństwa jest bycie podejrzliwym wtedy, kiedy “nie ma najmniejszych powodów” do podejrzliwości. Skoro przed szczytem szefów państw i rządów członków Sojuszu pojawiły się informacje, iż Turcja ma zamiar storpedować uaktualnienie plano obronnych Sojuszu wobec Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, mamy problem. Wcześniej mieliśmy słowa prezydenta RF, Macron’a o “śmierci mózgowej” Paktu. W siedemdziesiąt lat po podpisaniu Traktatu Waszyngtońskiego mamy rysy na fasadzie najważniejszej budowli w architekturze zbiorowego bezpieczeństwa. Dobre wieści z Londynu, jakie oficjalnie ogłoszono, nie powinny nas usypiać w złudnym poczuciu bezpieczeństwa. Musimy być zdolni do skutecznej, początkowej obrony w oparciu o własne siły. Nie potrzeba nam ślepej rusofobii. Historia jednak uczy, iż Rosja, państwo poważne, realizująca własną politykę, która nie musi współgrać z interesami Polski, rozumie i szanuje jedynie siłę.

“White Christmas Dinner 2019” – gala Polish Orphans Charity

Koniec roku to dla wielu organizacji charytatywnych okazja do podziękowań dla pracowników, wolontariuszy i sponsorów. Znana Państwu Fundacja dr. Ryszardy Russ, Polish Orphans Charity tradycyjnie pod koniec listopada organizuje “White Christmas Dinner” dla swoich Przyjaciół i Sponsorów, w eleganckich salach King Edward Hotel. W tym roku w trakcie kolacji miała miejsce uroczystość uhonorowania pracy samej Fundacji, a także osób zasłużonych dla pomocy sierotom i dzieciom specjalnej troski, w Polsce, Kanadzie i wielu innych krajach, od Słowacji po Dominikanę.

Przybyli specjalnie na tę uroczystość, pan Radosław Witkowski, prezydent miasta Radomia oraz pan Krzysztof Gajewski, pełnomocnik POCh w Polsce, wręczyli wiceprezydentowi POCh, panu Bartowi Pasowskiemu niezwykłe wyróżnienie: Nagrodę “Vivende Caritati”, przyznawaną przez największą polską organizację charytatywną, Caritas Polska. Otrzymuje ją dorocznie tylko jedna organizacja. To dowód uznania dla Fundacji wyrosłej w naszej emigracyjnej społeczności, tak blisko związanej sercem z Polską.
Wręczono także nagrody indywidualne. Za swoją wieloletnią pracę i poświęcenie specjalne medale Caritasu otrzymały: pani dr. Oksana Pikh, pani dr. Maria Syty-Gołda, pani Arleta Sieradzka oraz pani Arleta Jędrzejczak.
Specjalne uznanie i wdzięczność wyrażono także dwojgu przyjaciół i sponsorów Fundacji. Pan Prezydent Witkowski wręczył specjalne Medale Miasta Radomia. Medal otrzymała pani Marni Alexander, wdowa po byłym Gubernatorze Ontario, Lincolnie Alexander, który był patronem i wielkim przyjacielem Fundacji; oraz pan pułkownik (ret.) Lionell J. Goffart, QC, znany torontoński prawnik i filantrop, wspomagający dzieło POCh od samego początku jej działalności. Wszystkim odznaczonym należą się wielkie słowa uznania i podziękowania za ich wysiłek, który pomaga kształcić artystyczne talenty dzieci-sierot.
Buddyjskie przysłowie uczy: “Jeżeli planujesz na rok – sadź ryż, jeżeli na sto lat – sadź drzewa, jeżeli na tysiąc lat – kształć dzieci”.
Działalność Fundacji Dr. R. Russ jest znakomitym przykładem realizacji tej maksymy.
Ze swej strony, dziękując za dotychczasowe dwadzieścia lat, życzymy Pani Dr. Russ dużo zdrowia i siły w dalszej realizacji jej marzenia “Pomagania dzieciom wszędzie na świecie.”

WMW

••••••••••••••••••

 

Quo Vadis Choir and Camerata Ensamble
“Christmas Concert”
Niedziela, 29 grudnia 2019. Godz. 2:30.
Brampton, Kościół Św. Eugeniusza de Mazenod.
Karolina Podolak (sopran) Alicja Maria Wysocka (sopran),
Paweł Szczepanek (baryton), Bartosz Hadała (fortepian).
Dyrektor muzyczny – Mariusz Michalak.
Program poprowadzi Marta Moroz.