Rekonstrukcja rządu, obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, spór Polski z KE o Sąd Najwyższy, czy wybuch afery KNF oraz afery taśmowej. Mijający rok w Polsce obfitował w wiele ważnych wydarzeń. Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych z nich. Które z nich było Waszym zdaniem najważniejsze?
Poniżej znajduje się lista wydarzeń, które uznaliśmy za najważniejsze w mijającym roku.

1/20 Rok 2018 zaczął się od mocnego politycznego wydarzenia.

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował się na zmiany w swoim niedawno utworzonym rządzie. Z ministerialnymi tekami pożegnali się m.in. Antoni Macierewicz, Witold Waszczykowski, Jan Szyszko czy Konstanty Radziwiłł. Natomiast nowymi ministrami zostali m.in. Joachim Brudziński, Henryk Kowalczyk oraz Jacek Czaputowicz. Zmiany objęły również Mariusza Błaszczaka, który pozostał w rządzie, lecz ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji zamienił na ministerstwo obrony.

2/20 Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wchodzi w życie – 17 stycznia 2018 r.
Ustawa o KRS została uchwalona jeszcze pod koniec 2017 roku. W Dzienniku Ustaw została opublikowana 2 stycznia, a w życie weszła 17 stycznia 2018 roku. Nowelizacja była inicjatywą Andrzeja Dudy, który wcześniej zawetował ustawę proponowaną przez PiS. Nowelizacja o KRS wprowadziła wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm – dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie.
Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów – głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów. Te zmiany szeroko krytykowały środowiska sędziowskie oraz eksperci.

3/20 Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców – najważniejszą ustawę z pakietu Konstytucji Biznesu – 26 stycznia 2018 r.
Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, działalność nierejestrowa, ulga na start dla początkujących przedsiębiorców – to niektóre założenia Prawa przedsiębiorców – najważniejszej ustawy z pakietu Konstytucji Biznesu, którą 26 stycznia 2018 r. uchwalił Sejm. Do najważniejszych rozwiązań Prawa przedsiębiorców należy m.in. wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść, co ma zapewnić bardziej przyjazną i partnerską relację między administracją a przedsiębiorcami.

4/20 Ustawa o IPN i wstrząs w relacjach Polski z USA i Izraelem – 26 stycznia – 27 czerwca 2018 r.
26 stycznia Sejm przyjął ustawę o IPN zgodnie z którą każdy kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara grozi za “rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”. Ustawa wywołała negatywne reakcje z wielu stron świata. Krytyka najsilniej płynęła zwłaszcza ze strony Izraela oraz USA. Stany Zjednoczone, o czym informowali dziennikarze Onetu, zdecydowały, że do czasu wprowadzenia zmian prezydent oraz wiceprezydent USA nie będą się spotykać z prezydentem i premierem Polski.
Ostatecznie spór po kilku miesiącach zakończył się 27 czerwca. Wtedy to Sejm przyjął w ekspresowym tempie nowelizację, w której odstąpiono od wprowadzenia przepisów karnych. Zmiany uchylają art. 55a, który grozi m.in. więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Jeszcze tego samego dnia ustawę przyjął Senat oraz podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

5/20 “Czarny piątek”, czyli protest kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego – 23 marca 2018 r.
Pod hasłem “Czarny Piątek” w wielu miastach Polski odbył się protest przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Była to reakcja na procedowany w Sejmie obywatelski projekt “Zatrzymać aborcję”, który zakładał wykreślenie jednej z przesłanek do legalnej aborcji, a konkretnie tzw. aborcję eugeniczną. Najwięcej osób zebrało się w Warszawie, gdzie według ratusza protestowało 55 tys. osób.

6/20 Spór Polski z Komisją Europejską o Sąd Najwyższy – 3 kwietnia – ciągle trwa
Jednym z dominujących tematów w 2018 roku był toczący się spór o Sąd Najwyższy. 3. 04. weszła w życie ustawa z grudnia 2017 roku. Na jej mocy sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia przestali pełnić swoje funkcję w SN i przeszli w stan spoczynku. Zmiana miała dotyczyć również I prezes SN, czyli Małgorzaty Gersdorf. Oprócz tego, nowa ustawa tworzyła w SN Izbę Dyscyplinarną, zwiększała skład sędziowski oraz wprowadziła tzw. skargę nadzwyczajną, na podstawie której można zaskarżyć prawomocną decyzję polskich sądów z ostatnich 20 lat.

Ustawa była krytykowana przez Komisję Europejską, która zdecydowała się złożyć wniosek do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ten 19 października wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w ramach których znalazło się: zawieszenie stosowania przepisów ustawy o SN dot. przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku; przywrócenie do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku; powstrzymanie się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów SN na stanowiskach, których dotyczą kwestionowane przepisy i wyznaczenia nowego Pierwszego Prezesa SN.

W związku z decyzją TSUE 21 listopada Sejm w ekspresowym tempie przyjął nowelizację ustawy o SN. Rząd ocenił, że jest ona niezbędna do tego, aby wdrożyć postanowienie Trybunału. Innego zdania byli sędziowie i eksperci, którzy stali na stanowisku, że postanowienie TSUE wchodzi w życie od razu i niepotrzebne są kolejne ustawy.

7/20 Odsłonięto Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej – 10 kwietnia 2018 r.
W ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej na Pl. Piłsudskiego w Warszawie odsłonięto pomnik poświęcony wszystkim ofiarom katastrofy smoleńskiej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz rodziny osób, które zginęły 10 kwietnia w Smoleńsku.

– Przyszedł ten dzień, na który czekaliśmy. Dzień odsłonięcia pomnika ofiar – mówił Jarosław Kaczyński. – Spójrzmy na napis na tym pomniku. Tam jest 96 nazwisk, bez żadnych tytułów, bez funkcji. 96 osób, Polek i Polaków, które wspólnie wybrały się do Katynia, by podtrzymać pamięć. Już to jest wystarczającym powodem, żeby ten pomnik stanął. Gdyby to byli ludzie nieznani, beż żadnych funkcji, to i tak ten pomnik powinien tutaj stanąć – mówił prezes PiS.

8/20 40 dni protestu niepełnosprawnych i ich rodzin w Sejmie – 18 kwietnia – 27 maja 2018 r.
Przez 40 dni w Sejmie trwał protest osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Zgłaszali dwa postulaty – zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku “na życie”, zwanego też “rehabilitacyjnym” dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie.

9/20 Wstrząs w kopalni Zofiówka. Śmierć poniosło 5 górników – 5 maja 2018 r.
Do tragicznego w skutkach wstrząsu w kopalni Zofiówka doszło 5 maja. Zginęło pięciu górników, których ciała odnaleziono i wydobyto na powierzchnię podczas akcji ratowniczej, prowadzonej w ekstremalnie trudnych warunkach. Ratownicy zmagali się m.in. z wodą, która zalała zniszczony chodnik, blokującymi drogę fragmentami zniszczonych konstrukcji i urządzeń, wysoką temperaturą, metanem. Wsparcia logistycznego udzieliło wiele instytucji; do poszukiwań wykorzystano m.in. psy policji i straży pożarnej, przygotowane do pracy w wodzie, gruzowiskach oraz zawałach.

10/20 Tomasz Komenda uniewinniony – 16 maja 2018 r.
Sprawa Tomasza Komendy wstrząsnęła całą Polską. Mężczyzna, który został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za brutalne morderstwo 15-letniej Małgorzaty z Miłoszyc, wyszedł z więzienia po 18 latach. Sąd Najwyższy podjął decyzję o jego uniewinnieniu 16 maja. Usłyszałem to, co powinienem usłyszeć na samym początku, że jestem niewinny – mówił Tomasz Komenda – jakbym zdjął ciężki plecak. – Do samochodu nie szedłem, a płynąłem, i to tyle, co mogę powiedzieć – dodał.

11/20 RODO czyli nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – 25 maja 2018 r.
Od 25 maja w Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli RODO. Przyjęte w maju 2016 r. przez UE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ma zharmonizować przepisy w całej Wspólnocie. RODO stanowi, że przetwarzanie danych będzie możliwe za wyraźną zgodą tego, kogo dotyczą. Przewiduje kary za naruszenie prawa do ochrony danych – do 20 mln euro lub 4 proc. obrotu firmy. Unijne przepisy przyznają osobom, których dane dotyczą, prawo do ich usunięcia, w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym.

12/20 Ustawa 2.0, czyli Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 5 lipca 2018 r.
Ustawa 2.0, czyli Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce została przyjęta 5 lipca przez Sejm. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze naukowej.

Nowa Ustawa 2.0, nazywana też Konstytucją dla Nauki, zastąpiła cztery inne: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. Ustawa weszła w życie 1 października 2018 r.

13/20 Kulisy pracy w Szlachetnej Paczce – 19 września 2018 r.
19 września dziennikarz Onetu Janusz Schwertner ujawnił jak wygląda praca w stowarzyszeniu “Wiosna”, na którego czele stał ks. Jacek Stryczek, twórca Szlachetnej Paczki. Z naszych ustaleń wynika, że pracownicy “Wiosny” padli ofiarą swojego przełożonego, co doprowadziło część z nich na skraj wytrzymałości psychicznej. Po tekście Onetu ks. Jacek Stryczek złożył rezygnację z funkcji prezesa “Wiosny”. Jego następczynią została Joanna Sadzik.

14/20 Afera taśmowa powraca i uderza w Mateusza Morawieckiego – 1 października 2018 r.
Z początkiem października powrócił temat afery taśmowej. Dziennikarze Onetu jako pierwsi przeanalizowali strona po stronie ponad 40 tomów akt afery taśmowej. Na naszych stronach ukazała się seria tekstów, w których ujawniono szczegóły sprawy. Podczas przesłuchania kelnerzy obciążają Mateusza Morawieckiego. Przyszły premier miał dyskutować o zakupie nieruchomości na tzw. słupy. W innym z tekstów Onet ujawnił jedyną zarejestrowaną rozmowę Morawieckiego, która znajduje się w aktach śledztwa w sprawie afery taśmowej. W kolejnym tekście nasi dziennikarze opisali słowa Mateusza Morawieckiego na temat wypadku Roberta Kubicy. Gdyby do wypadku nie doszło, bank BZ WBK prawdopodobnie musiałby zostać sponsorem polskiego kierowcy. – Na szczęście złamał rękę, raz, drugi – mówił Morawiecki. – Ja nie chcę, k…a, co roku pięć dych płacić – tłumaczył się.

15/20 Wybory samorządowe – 21 października i 4 listopada 2018 r.
21 października odbyła się pierwsza tura wyborów samorządowych. Dwa tygodnie później, czyli 4 listopada, miała miejsce dogrywka w miastach, gdzie pierwsza runda nie wyłoniła zwycięzcy. Do najważniejszych rozstrzygnięć można zaliczyć wygraną Rafała Trzaskowskiego w Warszawie już w I turze. W Krakowie nadal będzie rządził Jacek Majchrowski. W Gdańsku funkcję prezydenta miasta utrzymał Paweł Adamowicz.

Walka opozycji z PiS w sejmikach wojewódzkich okazał się remisowa. W ośmiu regionach rządzić będzie Koalicja Obywatelska samodzielnie lub w koalicji i w tylu samo województwach większość ma PiS. Najwięcej kontrowersji wzbudziła sytuacja w sejmiku śląskim, gdzie Wojciech Kałuża, który startował z listy KO, zdecydował się już po wyborach przenieść do PiS, dzięki czemu obóz Zjednoczonej Prawicy uzyskał większość.

16/20 Donald Tusk przed komisją ds. Amber Gold – 5 listopada 2018 r.
Do przesłuchania Donalda Tuska przed komisją ds. Amber Gold doszło 5 listopada. Posiedzenie obfitowało w wiele spięć, zwłaszcza pomiędzy byłym premierem a Małgorzatą Wassermann.

– Teza, że nie panowałem nad służbami, jest w mojej ocenie, kapitulacją komisji; teza PiS od samego początku była taka, że to ja byłem odpowiedzialny za te sprawy – tak były premier Donald Tusk skomentował swoje przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Amber Gold.

– Prace komisji śledczej ds. Amber Gold jednoznacznie pokazały, że Donald Tusk nie zdał egzaminu i nie poradził sobie z rządzeniem takim dużym państwem jak Polska – oświadczyła z kolei szefowa komisji Małgorzata Wassermann po przesłuchaniu byłego premiera.

17/20 Odsłonięto pomnik Lecha Kaczyńskiego w Warszawie – 10 listopada 2018 r.
Symbolicznego odsłonięcia nowego pomnika na placu Piłsudskiego dokonali Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński oraz Marta Kaczyńska.

– Chce szczególnie podziękować trzem osobom: Jackowi Sasinowi, Markowi Suskiemu i Mariuszowi Błaszczakowi – powiedział Jarosław Kaczyński. Dodał, że jego brat powinien mieć muzeum.

– Był człowiekiem wiary, był człowiekiem dobrym – podkreślił Kaczyński. – Był z jednej strony skutecznym politykiem, który potrafił przeciwstawiać się przemysłowi pogardy, ale także potrafił w życiu kierować się względami moralnymi, dobrocią – zaznaczył. – Tak było, gdy przyczynił się do zmiany ustawy lustracyjnej, bo wiedział, że wielu dobrym ludziom wyrządzono wiele osobistych krzywd – mówił Kaczyński.

18/20 Święto 11 listopada i obchody 100-lecia odzyskania niepodległości – 11 listopada 2018 r.
Rok 2018 stał pod znakiem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez cały rok odbyło się wiele wydarzeń nawiązujących do tej okazji. Główne obchody odbyły się 11 listopada. Rano rozpoczęły się uroczystości na placu Piłsudskiego z udziałem najważniejszych osób w państwie.

Później ulicami Warszawy przeszedł marsz “Dla Ciebie Polsko” na czele którego szedł prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Marsz został podzielony na dwie części. W pierwszej szli przedstawiciele władz państwowych a w drugiej narodowcy. Łącznie w wydarzeniu udział wzięło 250 tys. osób.

Organizacji marszu towarzyszyło spore zamieszanie, gdyż na kilka dni przed 11 listopada prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała przemarszu przez Warszawę organizatorom corocznego marszu. Jej decyzję uchylił później sąd, jednak w międzyczasie strona rządowa wyszła z inicjatywą organizacji własnego pochodu.

19/20 Wybuch afery KNF – 13 listopada 2018 r.
13 listopada “Gazeta Wyborcza” oraz “Financial Times” opublikowały teksty, w których opisywały ofertę, jaką miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu złożył szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Ch. W marcu 2018 roku ówczesny przewodniczący KNF zaoferował właścicielowi m.in. Getin Noble Banku Leszkowi Czarneckiemu przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za (jak obliczył biznesmen) około 40 mln zł – miało to być wynagrodzenie dla wskazanego przez szefa KNF prawnika. Czarnecki nagrał rozmowę, jednak w nagraniu nie znalazła się wypowiedź Ch. o tej kwocie. Według biznesmena, Ch. miał mu pokazać kartkę, na której zapisał 1 proc., co według “Wyborczej” miało stanowić część wartości Getin Noble Banku “powiązaną z wynikiem banku”.

Afera KNF doprowadziła do dymisji Marka Ch. Były już szef KNF usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej przez inną osobę. Został również aresztowany na dwa miesiące.

20/20 COP24 w Katowicach – 3 -14 grudnia 2018 r.
Od 3 grudnia do 14 grudnia trwał w Katowicach szczyt klimatyczny COP24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu to największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. W Katowicach podpisano 133 stronicowy dokument końcowy szczytu, który jest “mapą drogową” porozumienia paryskiego.