•   Wednesday, 06 Jul, 2022
  • Contact

Kiedy “Allergy shots” okazują się nieskuteczne

Wprawdzie mamy swoistą przerwę w alergiach sezonowych, to znaczy alergie spowodowane pyłkami zanikają, a alergie związane z nasionami pojawią się dopiero w sierpniu, innego rodzaju odczyny alergiczne wciąż nas gnębią. Mam tu na myśli alergie pokarmowe, alergie spowodowane wszelkiego rodzaju pleśniami, oraz te spowodowane przez psy i koty. Aby zapobiegać alergiom medycyna stworzyła cały szereg tzw. allergy shots, których zadaniem jest odczulanie organizmu na czynniki zewnętrzne. Trochę inaczej działają używane przez medycynę naturalną programy NAET lub ASERT, które polegają na eliminacji alergenu i przeprogramowaniu naszego system immunologicznego. Ale o nich przy innej okazji.
Niestety w wielu wypadkach okazuje się, że zarówno konwencjonalne “allergy shots”, jak i programy naturalne okazują się nieskuteczne. Z mojego doświadczenia wiem, że wiąże się to z wyeksponowaniem organizmu na działanie metali cężkich. Pod ich wpływem następuje swoiste rozregulowanie układu odpornościowego. Pacjenci ci zwykle wykazują więcej odczynów alergicznych niż “normalni” alergicy.
Najczęstszymi winowajcami są tu: ołów, rtęć, kadm i talium. Spośród tych na czoło wybija się rtęć. Dostaje się ona do naszego systemu, głównie jako składnik plomb dentystycznych (amalgam), ale także jako tzw. thimersol (składnik używany do produkcji szczepionek – w tym przeciwalergicznych - oraz wszelkiego rodzaju płynnych substancji medycznych). Także zatrucia przemysłowe odgrywają dużą rolę. Podnoszone w ostatnich latach larum o zatruciu spowodowanycm zjadaniem dużych ilości ryb, czy innego rodzaju owoców morza nie znalazły potwierdzenia. Zwykle głównym winowajcą są tu plomby dentystyczne. Jeśli nawet badania potwierdzą obecność rtęci z plomby raczej nie jest wskazane natychmiastowe usunięcie ich, gdyż może to spowodowac masywny wyciek rtęci do organizmu.
Drugim, ale równie niebezpiecznym metalem ciężkim jest ołów. Często dostaje się on do organizmu ze starych farb zawierający ołów – ołów stanowi swoistego rodzaju słodzik, na który wabią się dzieci. Bardzo często ołowiem zatruwają się elektrycy poprzez ściąganie izolacji z kabli zębami. Innym miejscem zatrucia ołowiem mogą być wszelkiego rodzaju strzelnice, gdzie nosi się duże ilości amunicji w rękach.
Test zwykle może być zrobiony poprzez analizę krwi, włosa, lub przy pomocy metod kinezjologicznych. Osobiście preferuję najmniej inwazyjną, jednocześnie naukową, analizę włosa. Aby usunąć metale ciężkie można stosować chelation therapy, lub używać nie mniej skutecznych metod naturalnych (chlorella, chlorofil), albo związki zawierające aminokwas metionionę. Tu mała uwaga, przeprowadzanie terapii “na dziko” może doprowadzić do poważnych zatruć spowodowanych nagłym wypłukaniem dużych ilości metali ciężkich do krwioobiegu.
Po usunięciu metali ciężkich zwykle dobrze jest przeprowadzić dodatkową terapię używając leków homeopatycznych, które zabezpieczają system przed dodatkowymi zaruciami. Po wykonaniu tych czynności możemy przystąpić do usuwania alergii poprzez swoiste leczenie przeciwalergiczne, niezależnie czy jest to leczenie przy pomocy alergy shots czy metod naturalnych, ale to już inna historia.

Dr. Andrzej Salaniuk N.D.
Lakeshore Natural Health Clinic
2399 Cawthra Road #101, Mississauga. Tel: 416-830-0626
Serwisy pokryte przez większość ubezpieczeń/benefity.
Możliwość bezpośredniego rozliczania z kompaniami ubezpieczeniowymi. Gift certificates available.

Powiązane wiadomości

Comment (0)

Comment as: