Idealnym miastem do wakacyjnych wypadów może być Lublin. Spacerując po lubelskiej Starówce nie omińmy Bramy Rybnej. Jest to XV-wieczna brama, zrekonstruowana po II wojnie światowej. Należała niegdyś do właścicieli kamienic Rynek 5 i Grodzka 2, z którymi sąsiaduje. Prowadzi do Placu Rybnego, gdzie dawniej odbywał się ożywiony handel.
Najwęższa uliczka na Starym Mieście w Lublinie to Ulica ku Farze. Łączy ona ulicę Grodzką i plac Po Farze z placem Rybnym. Ulica Ku Farze była pierwotnie jednym z nielicznych przejść wewnątrzblokowych w obrębie zabudowy Starego Miasta. Przejście to zostało zamurowane w XVIII wieku podczas rozbudowy kamienicy przy ul. Grodzkiej 14. Przywrócono je w 1954 roku. Wtedy też nadano uliczce obecną nazwę.

Pod Trybunałem rozpoczyna się Lubelska Trasa Podziemna (Rynek 1). Lubelskie podziemia tworzą ok. 280-metrową trasę turystyczną, biegnącą pod Rynkiem i kamie- nicami Starego Miasta. Trasa powstała w wyniku połączenia kilkunastu z licznych staromiejskich piwnic, których historia sięga początku XVI w., czyli stulecia największej świetności Lublina. Piwnice połączono korytarzami i tak powstał ów podziemny labirynt, udostępniony dla turystów. Punktem kulminacyjnym zwiedzania jest, wzbogacona światłem i dźwiękiem, ruchoma makieta Wielkiego Pożaru Lublina (miał on miejsce w 1719 r.). Wizualizacja została stworzona w oparciu o obraz, znajdujący się w kościele ojców dominikanów oraz o archiwalne źródła pisane.

Lubelska Trasa Podziemna łączy dwa ważne dla Lublina miejsca: zaczyna się w dawnym ratuszu, czyli w centrum władzy świeckiej a kończy przy pozostałościach kościoła św. Michała Archanioła, skupiającego dawniej życie religijne miasta.
Ciekawym miejscem Starówki jest również Piwnica pod Fortuną (Rynek 8). W pierwszej kondygnacji piwnic zabytkowej kamienicy Lubomelskich zachowało się pomieszczenie, którego ściany pokryte są renesansową polichromią – wyjątkowymi w skali Polski malowidłami o tematyce świeckiej. Dziesięć obrazów rozmieszczonych na ścianach, okapie kominka i sklepieniu zawiera liczne odwołania do kultury antycznej (mitologii, literatury) oraz renesansowej obyczajowości. Polichromie pochodzą z drugiej połowy XVI wieku.

Kaplica Trójcy Świętej w tym roku jest szczególnym miejscem. 2018 jest, bowiem rokiem 600-lecia namalowania fresków w kaplicy. 600 lat temu, dokładnie 10 sierpnia 1418 roku, w dzień św. Wawrzyńca, ukończono przepiękne freski w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim. W związku z tym wydarzeniem w przestrzeni Lublina pojawiły się dwa archanioły, nawiązujące swoim wizerunkiem do tych z kaplicy. Można je podziwiać na Krakowskim Przedmieściu oraz na Starówce, tuż za Bramą Krakowską.

Kościół pod wezwaniem świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty wybudowany został w latach 1586-1604, z myślą o przybyłym wówczas do Lublina zakonie jezuitów. Projektantem kościoła był jeden z braci zakonnych – Jan Maria Bernardoni, który częściowo wzorował się na rzymskiej siedzibie jezuitów – świątyni Il Gesu. W XVIII w. Józef Meyer udekorował wnętrze świątyni pięknymi malowidłami, przedstawiającymi sceny z pisma świętego. Świątynia jezuitów stała się katedrą w 1805r., po utworzeniu diecezji lubelskiej. Po zniszczeniach, jakie przyniosła druga wojna światowa, katedra została odbudowana i w takiej postaci można ją podziwiać do chwili obecnej. Warto wejść do środka aby przyjrzeć się bliżej iluzjonistycznym polichromiom oraz wspaniałemu wyposażeniu świątyni, m.in. wykonanemu z gruszy libańskiej ołtarzowi głównemu.

Okazała Wieża Trynitarska była kiedyś niepozorną furtą w zabudowaniach przylegającego do murów miejskich kolegium jezuickiego. Dopiero po przebudowie w 1819 r. według projektu Antonio Corazziego, 40-metrowa wieża zaczęła dumnie górować nad miastem. Ze szczytu wieży spogląda blaszany kogucik, który według legendy przestrzegał mieszkańców Koziego Grodu przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Podobno do dziś czuwa nad miastem… Na jej ostatnim piętrze znajduje się taras widokowy, z którego można podziwiać panoramę Lublina. Aby się tam dostać trzeba pokonać aż 207 schodków.

Malownicze, autentyczne, inspirujące – tak w skrócie można opisać Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Lubelski skansen – położony w dolinie rzeki Czechówki, na terenie dawnego majątku Sławin – jest jednym z największych muzeów na otwartym powietrzu w Polsce. Prezentuje kulturową różnorodność Lubelszczyzny, łącząc bogatą kolekcję architektury i przedmiotów z troską o niematerialne dziedzictwo regionu. Wizyta w muzeum jest okazją do obejrzenia pamiątek związanych z dawnym życiem wsi, dworów oraz miasteczek, ale też umożliwia zapoznanie się z codzienną pracą, zwyczajami i tradycjami ludzi minionej epoki. Muzeum Wsi Lubelskiej obok ekspozycji stałej zaprasza na organizowane: cykliczne wydarzenia nawiązujące do roku gospodarsko-obrzędowego na wsi, zajęcia edukacyjne i inne wydarzenia kulturalne. Atmosfera i pejzaż Skansenu na tyle przyciąga uwagę, że muzealna ekspozycja niejednokrotnie była wykorzystywana jako scenografia do filmów i programów telewizyjnych.

Państwowe Muzeum na Majdanku to najstarsza w Europie instytucja muzealna upamiętniająca ofiary drugiej wojny światowej. Zostało utworzone jesienią 1944 r. na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego, potocznie nazywanego Majdankiem. W ciągu trzech lat funkcjonowania (1941 r.-1944 r.) przez obóz przeszło ok. 150 tysięcy więźniów różnych narodowości, przede wszystkim Żydów, Polaków i Białorusinów. Na terenie Muzeum obejmującym 90 ha, znajduje się ok. 70 obiektów historycznych. W baraku nr 62 zlokalizowana jest multimedialna wystawa „Więźniowie Majdanka”. Od 2004 r. oddziałem zamiejscowym PMM jest Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, a od 2012 r. – Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze.