ŁATWIEJ O DANE BIOMETRYCZNE

Sądzę, że jest powszechnie znany obowiązek złożenia danych biometrycznych – odciski palców, zdjęcie. Nie jest to wymysł wyłącznie kanadyjski, bo stosuje go już ponad siedem- dziesiąt państw. Należy się mu podporządkować, jeśli ktoś chce przebywać w Kanadzie jako pracownik zagraniczny (w tym też starając się o przedłużenie takiej wizy), jako student zagraniczny (też chcąc przedłużenia), jak również i starający się o stały pobyt.
Ważną nowością i dużym ułatwieniem, wprowadzonym 3.12.19 jest umożliwienie dopełnienia tego obowiązku w którymś z wielu biur wyznaczonych w Kanadzie. Do tej pory była konieczność opuszczenia w tym celu tego kraju – wyjazdu choćby na Kubę – i tam dokonania tej formalności. W wielu sytuacjach taka procedura była dużym utrudnieniem. Osoby, które powinny spełnić ten wymóg muszą wybrać dogodną dla nich lokalizację i zgłosić się tam na ustaloną wcześniej wizytę. Należy upewnić się, czy wykonane zostały prawidłowo wszystkie kroki, dotyczące tego obowiązku.
Ponieważ wciąż w różnych środowiskach na temat obowiązku złożenia danych biometrycznych działa tzw. głuchy telefon, dlatego przypominam raz jeszcze ten temat. Otóż odciski palców i zdjęcie biometryczne do paszportu muszą zrobić osoby z wytypowanych krajów, starające się o wizę turystyczną, pracowniczą, studencką, o status azylanta oraz o stałą rezydencję. Nie muszą o to zabiegać obywatele i stali rezydenci Kanady, obywatele krajów w ruchu bezwizowym i posiadający eTA, osoby w wieku powyżej 79 lat, ale z wyjątkiem azylantów, dzieci w wieku poniżej 14 lat, niektórzy politycy, osoby posiadające wizę do USA i przejeżdżające przez teren Kanady tranzytem, oraz wnioskodawcy, którzy składają swoje podanie ponownie, a wcześniejsze aplikacje złożone do urzędu już zawierały dane biometryczne. Osoby zobowiązane do wykazania się danymi biometrycznymi będą musiały odnowić je co 10 lat.
Ten system kontroli tożsamości daje znacznie lepsze możliwości zatrzymania na granicy (na bramce lotniska) zagranicznych przybyszy niepożądanych w danym kraju. Wiadomo przecież, że wielu różnych przestępców posługuje się fałszywymi dokumentami. Zdarzają się też, i wcale nie tak rzadko, że do Kanady wracają na innych dokumentach osoby stąd deportowane. Jak widać rząd kanadyjski poprzez wymóg danych biometrycznych stosuje dodatkowy sposób zwalczanie tej przestępczości. Dobrym uzupełnieniem tej walki ma być także wymiana informacji biometrycznych z rządami innych krajów, jak np. z USA, Australią, Nową Zelandią, Anglią. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w ten sposób poszerzy się możliwość kontroli historii imigracyjnej ludzi chcących odwiedzić te kraje.
Czy Polacy powinni z niepokojem przyjąć tę nowość? Na pewno nie ci, którzy mają czyste kartoteki, prawidłowe dokumenty i kroczą właściwymi drogami. Rodacy wybierający się do Kanady jako turyści, posiadający biometryczny paszport oraz eTA są zwolnieni z wymogu złożenia informacji biometrycznych.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada
Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870