KTO OBECNIE MOŻE WJECHAĆ DO KANADY?

W zasadzie od początku trwania pandemii koronawirusa w wielu środowiskach podnoszona jest dyskusja na temat podróżowania po świecie – dokąd można, a dokąd nie, czy Kanada przyjmuje obcokrajowców, a jeśli tak, to na jakie programy i przy jakich warunkach do spełnienia, czy turystycznie, czy tylko na wizę pracowniczą itd., itp. I oczywiście wszystkim pojawiającym się pytaniom towarzyszyły przeróżne opinie, częstokroć zabarwione emocjami, a także takim kluczowym zwrotem „oni (tzn. rząd) powinni”. Na korzystne wieści czekały nie tylko zainteresowane osoby, ale także wszyscy konsultanci imigracyjni, wyławiając każdą dobrą „jaskółkę” w tej sprawie. Nasze biuro wciąż bardzo pilnie śledziło i śledzi każdy sygnał, każdą informację płynącą z ministerstwa imigracji, a także wykorzystuje wszystkie z prawnych możliwości, aby nie tylko pomagać legalnie przedłużać pobyt, ale także starać się o stałą rezydencję.

Ponieważ pojawiają się pytania i wątpliwości co do specjalnych okoliczności umożliwiających uzyskanie pozwolenia na wjazd i pobyt, więc niniejszym podaję kilka przykładów. Otóż obcokrajo- wiec może przyjechać tu np. ze względów humanitarnych, gdy zaistnieją ku temu szczególne okoliczności. Do takich należy krytyczny stan chorobowy ukochanej osoby potrzebującej wsparcia i opieki. Także konieczność zapewnienia opieki osobie, która z medycznego punktu widzenia wymaga wsparcia. Również taką okolicznością może być uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej lub w chwilach pożegnania osoby umierającej. Jednak na taki przyjazd należy uzyskać pozwolenie od Public Health Agency of Canada.

Kolejne informacje z zadowoleniem (choć jeszcze nie z pełnym) przyjęli zagraniczni krewni obywateli kanadyjskich i stałych rezydentów. Jednak będą oni póki co musieli mieć plan odbycia 14-dniowej kwarantanny (miejsce, środki do życia) przy przynajmniej 15-dniowym okresie pobytu, wykazać pokrewieństwo ze stałym rezydentem/obywatelem, a także posiadać pisemną zgodę na wjazd wydaną przez Immigration Canada. Żeby nie było wątpliwości kto może być uważany za dalszego członka rodziny, podana została lista takich krewniaków. I są to: dziadkowie i babcie, dorosłe niezależne dzieci, rodzeństwo (siostry, bracia, również „przybrane”), wnuczęta, osoby pozostające w stałym związku partnerskim trwającym przynajmniej rok czasu, a także dzieci „zależne” z takich związków.

W tym miejscu zwracam uwagę na kolejną ważną rzecz. Otóż „krewniacy” (wyszczególnieni wyżej) chcący przyjechać do Kanady muszą poprosić o pozwolenie na taki przyjazd. W tym celu należy złożyć odpowiednią deklarację (Application For Authorization And Statutory Declaration For The Purposes Of Entry Into Canada For Extended Family Members…) podpisaną przez osobę odwiedzającą i odwiedzaną, które to podpisy muszą być potwierdzone notarialnie. Notabene nasze biuro jest uprawnione do złożenia takiego potwierdzenia. Ponadto muszą być załączone dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub związki (uczuciowe, a nie biznesowe) partnerskie. Po spełnieniu tych wymagań wyżej wymienione krewni/partnerzy mogą starać się o lot do Kanady. Ma się rozumieć koniecznie trzeba pamiętać o uzyskaniu eTA (electronic Travel Authorization).

               Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council #R407591

Tel. 905-290-0870,  cell. 647-999-4038

info@esteemimmigration.com