KORONAWIRUS NAMIESZA W IMIGRACJI?

W jednym z moich wakacyjnych tekstów napisałam, że w imigracji nie ma wakacji, mając oczywiście na myśli ciągłość obowiązywania prawa imigracyjnego i przyjętej polityki imigracyjnej. Wielokrotnie natomiast piszę, a także mówię w audycjach „Radia 7” o częstych zmianach w przepisach tego prawa i w szczególności w stosowanych procedurach. Jest to dyktowane zmianami ekonomicznymi, demograficznymi czy politycznymi zachodzącymi w Kanadzie i w świecie, a także potrzebami zwiększenia kontroli nad przebiegiem osiedlania się tutaj obcokrajowców na pobyt stały, a także i czasowy.

Tytułowe pytanie dotyczy jednak sytuacji wyjątkowej, wywołanej pandemią spowodowaną koronawirusem, przy której trudno jest przewidzieć dalekosiężne, szerokie skutki, jakie może wywołać. Rząd kanadyjski na bieżąco pilnie śledzi rozwój sytuacji, aby odpowiednio zabezpieczyć nie tylko stałych mieszkańców, ale także i czasowo tu przebywających. I gdy ze stałymi rezydentami sprawa jest oczywista, tak inną sytuację mamy przy mieszkańcach tymczasowych. Spróbujmy to uporządkować:

– Turyści, tzw. wizytorzy, pracownicy zagraniczni na kontraktach, studenci, powinni przedłużyć swoje wizy, jeśli nie są w stanie opuścić Kanady. I należy to uczynić w terminie do 90 dni od wygaśnięcia wizy. Po takim okresie trzeba starać się o tzw. pozwolenie ministerialne.

– Rozpatrywanie wnioski o prawo do pracy, czy o wizę studencką nie będą odrzucane ze względu na niedostarczenie na czas świadectw o niekaralności lub danych biometrycznych. Tacy wnioskodawcy uzyskają dodatko- we 90 dni na skompletowanie brakujących dokumentów.

– 60-dniowy termin na złożenie podania o pobyt w systemie Express Entry nadal obowiązuje, ale takie wnioski nie będą odrzucane jeśli aplikant nie jest w stanie wykonać badań medycznych, albo uzyskać świadectwa o niekaralności. Ale – uwaga – wymagane jest złożenie pisemnego wyjaśnienia i dostarczenie brakujących dokumentów najszybciej, jak będzie to możliwe.

– Zawieszone zostały do odwołania egzaminy, przesłuchania, ceremonie nadania obywatelstwa kanadyjskiego.

– Czas spędzony przez stałych rezydentów poza Kanadą w efekcie pandemii i braku możliwości powrotu nie będzie traktowany jako przekroczenie ustawowego limitu nieobecności.

– Osoby, które uzyskały aprobatę na pobyt stały, ale nie zdążyły przylecieć do Kanady nie tracą tej akceptacji, ale muszą jak najszybciej złożyć odpowiednie wyjaśnienie w kanadyjskim ministerstwie imigracji. Odpowiednia forma jest na www.cic.gc.ca/english/contact/web-form.asp.

Jak widać rząd kanadyjski bardzo prawidłowo podszedł zarówno do stałych, jak i tymczasowych mieszkańców Kanady. Nie znalazłam jakiejkolwiek informacji w sprawie tzw. nieudokumentowanych, czemu nie można się dziwić, wszak ich tu „nie ma”. Na pewno nie znaczy to, że w przypadku zdrowotnego zagrożenia ci ludzie nie uzyskają medycznej pomocy. Jednak na ich miejscu nie liczyłabym, że poprzez koronawirusa uzyskają kwalifikację na stały pobyt w programie humanitarnym. Natomiast absolutnie nie należy zwlekać z przedłużaniem wiz oraz usiłowaniem szukania innych dróg do stałego pobytu.

Irena Bartoszewicz

Regulated Canadian Immigration Consultant

Member of the Immigration Consultants

of Canada Regulatory Council #R407591

Tel 905 290 0870