Są zawody i wykonywane przez nie świadczenia, które potrzebują dobrych relacji pomiędzy usługodawcą i klientem. Do takich w szczególności należy zawód profesjonalnego konsultanta imigracyjnego. Potrzebę powołania tej profesji i nadania jej rangi wysokiego kanadyjskiego zaufania, w czym została zrównana z innymi zawodami prawniczymi typu adwokat, czy notariusz, z lekarzami, z inżynierami itp. dostrzegł przed laty rząd kanadyjski. Czy w tej grupie faktycznie wyróżniają się konsultanci imigracyjni? Jestem przekonana, że tak. Taki doradca po pierwsze specjalizuje się w prawie imigracyjnym, jest na bieżąco ze wszystkimi zmianami i uczestniczy w specjalnych seminariach. Po drugie, koncentruje swoją uwagę na problemach imigracyjnych konkretnego klienta, szukając dla niego najlepszych rozwiązań. A czyni to osobiście, a nie przy angażowaniu jakiejś sekretarki.
Ma się rozumieć, że podobnie, jak przy innych zawodach, tak i w tym są lepsi i gorsi specjaliści, na co składa się wiele powodów. Jest to kwestia różnicy w posiadanej wiedzy i doświadczeniu zawodowym zdobywanych w różnym czasie i w różnych miejscach. Bardzo ważna jest także sprawa znajomości historii, tradycji i teraźniejszości, a w tym zmian ekonomiczno-społecznych kraju pochodzenia imigrantów. A to wszystko jest istotne przy tworzeniu właściwych relacji między danym doradcą, a klientem.
W tym miejscu muszę ponownie poświęcić chwilę na uwagi kierowane do różnych domorosłych specjalistów od prawa imigracyjnego oraz do doradców „z dobrego serca”. Aktywność takich ludzi ciągle jest dosyć duża. Niestety wciąż najczęściej jej efekty są złe lub bardzo złe. Ich pomoc z pewnością jest przydatna, ale zmienić należy jej dziedzinę. Proszę uwierzyć, że naprawianie ich błędów jest często bardzo trudne, a nawet niemożliwe. A przecież wszystko idzie do kartoteki danego imigranta.
Wspomniałam wyżej o konieczności bycia na bieżąco z wszelkimi zmianami w prawie imigracyjnym. O każdej jednej piszę w tygodniku „Życie” i mówię w mojej audycji w „Radiu 7”. I cieszę się bardzo, że wiele osób korzysta z podawanych tymi drogami informacji. Wiem, że właśnie w ten sposób przyczyniam się do zwiększania liczby polskich imigrantów prawidłowo starających się o stały pobyt, a więc i do wzmacniania Polonii. Prawdę powiedziawszy, to otrzymywane podziękowania za te artykuły i audycje zainspirowały mnie do napisania dzisiejszego tekstu. Chociaż w sumie w krótkich artykułach i audycjach nie sposób jest omawiać różne szczegóły, jednak stanowią one konieczne, a przy tym prawidłowe zasygnalizowanie problematyki. Zresztą nawet gdyby znalazło się miejsce i czas antenowy, to przecież każda sprawa wymaga indywidualnego potraktowania. Każdy człowiek jest przecież inny. Nie ma idealnie jednakowych życiorysów, w tym zawodowych, a więc również i jednakowych szans w staraniach o różne sprawy związane z imigracją. Warto skorzystać z dobrego teamu.

Irena Bartoszewicz
Regulated Canadian Immigration Consultant
Member of the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council # R407591
Tel. 905-290-0870